Diskuse:Otcovství

Na této stránce nejsou žádné diskuse.

Některá tvrzení v textu si vzájemně odporují, nebo jsou nesrozumitelná.

> Na rozdíl od určení matky, kterou je vždy ta žena, která dítě porodila,[1] otcovství se určuje podle vyvratitelných právních domněnek, což znamená, že platí, pokud nebude prokázán opak. Jejich aplikace je dána v přesně daném pořadí (první → druhá → třetí), tedy teprve pokud je vyloučena domněnka předchozí, je možné se zabývat domněnkou další v pořadí.

Vezmeme-li první domněnku, tedy že otcem je manžel, znamená to snad, že není možné tuto domněnku vyvrátit? Následná kapitola o popírání otcovství tvrdí jinak.

> Otcovství platí pro manžela matky, pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství. Platí též pro pozdějšího manžela matky, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne po zániku předchozího manželství.[2] To platí i v případě, jestliže manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Pokud se tedy těhotná žena provdá, bude otcem dítěte její nový manžel, a to i v případě, že o těhotenství nevěděl?

Co platí i v případě, že (nikoliv jestliže) manželství zaniklo (o zániku manželství je řeč celou dobu, proč je to zde zmíněno znovu?), nebo bylo prohlášeno za neplatné? O kterém manželství je řeč? Pokud se žena vdala, otěhotněla, rozvedla, vdala se podruhé a porodila, přičemž právě druhé manželství je považováno za neplatné, který z manželů je považován za otce?

> Dle zákona o rodině[5] mohl manžel do šesti měsíců ode dne, kdy mu vznikly důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít otcovství. Novela zákona o rodině ji prodloužila až v březnu 2012 na tři roky. Pokud tedy muž do tří let věku dítěte neodhalil, že potomek ve skutečnosti není jeho, neměl už nárok, aby otcovství popřel. Musel tedy nadále platit výživné. Toto změnil od 1. ledna 2014 občanský zákoník, který popěrnou lhůtu prodloužil až do šesti let věku dítěte. Tato lhůta se tedy oproti dosavadní úpravě prodloužila o tři roky.

Dnem, kdy vznikly důvodné pochybnosti, nemusí být den narození dítěte.

A tak dál. Celý text je potřeba zrevidovat a přepracovat. Prozatím jsem alespoň přidal upozornění.

Bherzet (diskuse) 7. 12. 2018, 22:28 (CET)[odpovědět]

Zpět na stránku „Otcovství“.