Diskuse:Občanské sdružení

Přidat téma
Aktivní diskuse

odkaz na ministerstvo vnitra je nefunkční

SloučeníEditovat

Sloučení článků Spolek a Občanské sdružení nedoporučuji. Dle mne by článek Spolek měl být rozcestník. Článek "Spolek (forma neziskové organizace)" by měl přesměrovávat na článek "Občanské sdružení". Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku by to mělo být obráceně - tj. z "Občanského sdružení" na "Spolek (forma neziskové organizace)"

Sloučení nemusí být provedeno nutně hned. Rozcestník jsem vytvořil. --Wikipedista:BobM d|p 2. 4. 2012, 07:59 (UTC)
Jsem určitě pro sloučení a pro to, aby "občanské sdružení" přesměrovávalo na "spolek". Rozcestník považuji za zbytečný a vedoucí k horší přehlednosti. Rozcestník má smysl, pouze pokud daný pojem je všeobecně vnímán ve více významech. Po 1. 1. 2014 bude pojem spolek všeobecně vnímán pouze v jediném významu, a to ve významu dnešního občanského sdružení. Má-li ještě jiný význam, pak pouze marginální a tento může být ve článku na okraj zmíněn. --Alfons.mucha (diskuse) 29. 12. 2013, 09:57 (UTC)

Nový zákonEditovat

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude nutně hlavním heslem spolek. Heslo občanské sdružení bude vhodné buď zrušit a včlenit do hesla spolek nebo ponechat jen jako heslo pojednávající o historickém právním institutu z let 1990-2013.--Qasinka (diskuse) 11. 7. 2013, 05:06 (UTC)

Doporučuji to druhé (tedy ponechat) - 23 let přece jen tak nezmizí!
Hledal jsem tady ‒ bohužel marně ‒ informace o tom, co znamená nový občanský zákoník pro o.s., když budou zrušeny, co musí kdy udělat, aby existovaly dál v jiné formě (jako spolek nebo tak)... 178.0.246.250 13. 9. 2013, 09:06 (UTC)
Je tu problém provázanosti kategorií našich a zahraničních společenských organizací/spolků. A časového odlišení - založeno jako spolek, desítky let vedeno třeba s jiným názvem jako společenská organizace a asi po lednu 2014 začne proces trvající 3 roky zpět na spolky. Pokud bude v Česku hlavní kategorie spolek, tak v zahraničí bude řazení jiné. Zoufale nám chybí odborníci a širší debata.--Zákupák (diskuse) 1. 10. 2013, 02:53 (UTC)
„Spolek“ je vžitý, obecný a právní teorií uznávaný název. Pojem „občanské sdružení“ je z historického hlediska jen krátkodobou zvláštností. I v letech 1990-2013 užívala právní věda pojem spolek jako termín právní teorie (srov. např. Telec: Spolkové právo - vyšlo r. 1998!) Mimochodem všechna občanská sdružení se ze zákona stanou k 1. 1. 2014 spolky; v tříleté lhůtě si jen upraví vnitřní poměry tak, aby to odpovídalo NOZ.--Qasinka (diskuse) 3. 10. 2013, 09:03 (UTC)

Podle NOZ sloučeno do historie článku Spolek. Je to přesně ono, jen historicky nějak pojmenované. --Vlout (diskuse) 23. 1. 2014, 18:23 (UTC) upravil --Wikipedista:BobM d|p 30. 1. 2014, 12:54 (UTC)

Zpět na stránku „Občanské sdružení“.