Diskuse:Nit

Aktivní diskuse

Nit je příze a vyrábí se v přádelně?Editovat

Nit je vyráběna z příze a je vyráběna v niťárně! I když se přízi říká nit i mezi textiláky, nemělo by tomu tak být na Wikipedii, která si klade za cíl být velkou encyklopedií. --Aqualung 23:16, 16. 12. 2006 (UTC)

en:YarnEditovat

Mohl by se nekdo svetaznaly vyjadrit, co je anglicky Yarn? Vede na to odkaz jak ze clanku Nit, tak ze clanku Příze. Naopak z článku en:Yarn vede odkaz na cs:Nit a do Polska na pl:Przędza. Jsem z toho zmateny. --Jx 17:41, 20. 12. 2006 (UTC)

Změna textuEditovat

Dovojuji si změnit podstatné části příspěvku, protože původní text (autor je zřejmě anonym) se nezabývá tématem nit, ale skaná příze a uvedené rozdíly mezi přízí a nití zdaleka nevystihují podstatu věci.

Protože můj text samozřejmě není dokonalý, uvítám v této rubrice námitky a doplňky--Ryj 13:28, 17. 6. 2007 (UTC)

Příze / nitEditovat

Výrazy příze a nit jsou skutečně zapeklité problémy, nejen pro laika. Pro textiláka to však je záležitost zásadní a kterého z nich by nezajímalo, jak se v tom vyznat. Už je tomu řada let, co jsem na tento problém narazil, a dospěl jsem k níže uvedeným, zde volně řazeným názorům:

Příze je délkový textilní útvar (narozdíl od plošného, tj tkaniny, pleteniny apod.). Pro tkani, pletení, a jiné textilní technologie je příze polotovarem. Avšak v oboru tkaní (mohou to být i jiné výrobní technologie), se příze stavá konstrukčním prvkem – nití. Jako konstrukční prvek lze nit označit také v oboru šití. Je otázkou, zda co se týče názvosloví nerozhoduje, do jaké míry se konstrukční prvek podílí na celkovém výrobku. Zatímco u tkanin jsou niti výhradní podstatou výrobku, při šití představuje nit pouze pomocný konstrukční prvek.

Z mluvnického hlediska se podstatné jméno nit vyskytuje nejen v jednotném a množném čísle, ale i jako podstatné jméno pomnožné. Máme-li na mysli skloňování slova nit, Ústav pro jazyk český doporučuje jednak vzor kost a jednak vzor píseň. Nemám to sice potvrzeno, ani zmíněný Ústav se k tomu přesněji nevyjadřuje, domnívám se, že vzor kost se, konkrétně v tkalcovství, vztahuje k množnému číslu slova nit - niti, zatímco vzor píseň se týká slova nit – nitě, jakožto podstatného jména pomnožného (tedy chirurgické, krejčovské, obuvnické, a jiné nitě).

Všem textilákům milé a úsměvné velikonoce přeje --Klubera 8. 4. 2009, 12:01 (UTC)

Dobrý den pane kolego. Vaše vývody jsou vcelku shodné s tím, co jsem uvedl v mém článku. Po mluvnické stránce jsem teď ale ještě víc zmatený než před tím. Z Vašich vývodů vyplývá, že by například ten popis ke snímku ve zmíněném článku měl asi znít: „jednotlivé niti......“ (ne nitě, jak jsem psal) a v takových případech opravdu nevím, která verze je správná. Protože už 40 let nemám stálý kontakt s češtinou, netroufám si to posoudit. Doufám, že Vám řešení nepokazí velikonoční náladu a zdravím --Ryj 10. 4. 2009, 08:40 (UTC)

Dobrý den pane kolego, a děkuji Vám že jste se ozval. O nějakém zlobení se z mé strany nemůže být ani řeč. To ani náhodou, jsme přece na jedné lodi. Měl jsem, a promiňte že jsem to neudělal, do svého diskusního příspěvku vložit internetovou adresu Ústavu jazyka českého, abyste měl možnost sám si to vyhledat. Tady je: HTTP://PRIRUCKA.UJC.CAS.CZ poté ještě: Internetová jazyková příručka – Výkladová část – Skloňování mezi vzorem píseň a kost.

Vyjmul jsem z toho pro Vás jednu z pouček, z té příručky pro ilustraci, že to není vůbec jednoduché: „Přechod podstatných jmen od skloňování podle vzoru „kost“ ke vzoru „píseň“ je dosud neukončený a nerovnoměrný, jak pokud jde o jednotlivá slova, tak o jejich pádové tvary. Právě proto, že jde o velice dlouhodobý vývojový pohyb v českém tvarosloví (započal již ve staré češtině), který se týká poměrně velké skupiny slov, je obtížné zachytit v kodifikačních příručkách jeho současné stadium a každé rozčlenění, které tyto příručky přinášejí, je třeba chápat podmíněně. Je proto tak těžké dát jazykovým uživatelům jednoznačné a dostatečně obecné doporučení, jak slova přecházející od vzoru „kost“ ke vzoru „píseň“ skloňovat. Chceme-li, aby naše vyjadřování bylo dokonale v souladu se současnou normou, řiďme se tím, co je uvedeno v základních příručkách. Ve školním vydání PČP najdeme řešení pro většinu běžných podstatných jmen. Ale setkáme-li se v textech s určitými odchylkami, svědčícími o příklonu slov k vzoru „píseň“, nepovažujme je nutně za chybu, nýbrž za jeden z projevů dalšího vývoje češtiny.“

Co se týče popisu k obrázku ve Vašem článku, navrhuji Vám toto znění: „Jedná z fází výroby příze: navíjení na potáče na dopřádacím stroji“. Tady bych se výrazu „nit“ vyhnul. Pokud ovšem víte, že se obrázek týká třeba konkrétně niťárny (což bych mohl usuzovat podle zbarvení), tak bych namísto slova příze, napsal: „Jedna z fází výroby šicích nití“....... Na další spolupráci se těší --Klubera 10. 4. 2009, 19:42 (UTC)

Dobrý den pane kolego. To bylo malé nedorozumění. Já tu celou věc neberu tak vážně, proto jsem nepočítal s tím, že budete moji odpověď a zmínku o velikonocích považovat jako výčitky. Když je ten případ ale tak složitý, nechám raději ten popis zatím při starém. Ten snímek není z niťárny, ale chtěl jsem na něm právě demonstrovat rozdíl mezi přízí a nití. Myslím, že by to mohl vyřešit můj vnuk, až bude mít trochu víc času. (On je odborník na češtinu, ale až do června v daleké cizině a značně zaneprázdněn, proto ho s naší “záležitostí” nechci momentánně zatěžovat). Tak nic ve zlém a ještě jednou hezké svátky přeje --Ryj 11. 4. 2009, 09:09 (UTC)
Zpět na stránku „Nit“.