Diskuse:Nathaniel Filip

Aktivní diskuse

Problematické údajeEditovat

@Nathaniel Filip: Dobrý večer. Moji redakci jste v zásadě vrátil zpět, případně problematicky ozdrojoval. Nechci vyvolávat revertační válku, proto píšu pro objasnění sem. Informace ve Wikipedii by měly být především OVĚŘITELNÉ. Proto např. nestačí, napíše-li se o někom, že byl vyznamenán nějakým řádem, ale je třeba uvést zdroj, který tu informaci potvrzuje (Např. u Královského řádu lva Godenu uvádíte jako referenci webovou stránku, která o existenci tohoto řádu hovoří. Nelze však na ní nalézt, kdo ho obdržel. Obdobné je to i jinde.) Dále není jasné, zda je Nathaniel Filip vlastní jméno či pseudonym. O tom, že by existoval šlechtický rod de Aras se mi nepodařilo dohledat zdroj; předpokládám tedy, že se jedná o pseudonym a bylo by to vhodné takto uvést nebo doplnit věrohodný zdroj, co je pravé jméno. Lituji, ale takto vytvořená stránka nebudí důvěru.

Pokud se paní Holomková stala v roce 2018 profesorkou konzervatoře, omlouvám se jí, ale na webové stránce Konzervatoře Pardubice uvedena není.

Reference se ve Wikipedii neuvádějí pouhou webovou adresou, ale tak, aby bylo zjevné, odkud pocházejí. První referenci jsem jako příklad upravil.

Zdraví--Svenkaj (diskuse) 20. 4. 2019, 22:40 (CEST)

@Svenkaj: Zdravím Vás. Mé skutečné jméno je Gabriel-Max Nathaniel Filip, tak to mám v dokladech. Šlechtický titul jsem obdržel od jedné ze dvou nejstarších královských rodin na světě, císařské dynastie Šalamounovců, konkrétně korunního prince Etiopie, Eritree a Jižního Súdánu. Titul je také potvrzen a erb registrován v Royal Colledge of nobles, pod patronací arcivévody Andrease Habsbursko-Lotrinského. Co se řádů týká, např. Řád sv. Lazara Jeruzalémského má cca 6000 členů, nevím tedy, jak by měl každý člen dokládat své členství a oskenovat dekret a ke každému řádu jej zveřejnit, to se mi moc nechce. :-) U řádu Orla Gruzie, jsou na oficiálním webu gruzínské královské rodiny samozřejmě uvedeni jen ti nejvýznamnější členové, jako je britská královna atd, řád má cca 1000 žijících členů. Netuším, jak jinak bych jej měl dokládat. Samozřejmě není problém, abych zkontaktoval někoho v Pardubickém deníku, aby o mě napsali článek a všecky řády tam vyjmenovali, ale připadá mi to nesmyslné. Na spoustu údajů prostě internetové reference neexistují. Mé jméno je v řádové knize a v každém řádu mám přidělené řádové číslo. U řádu lva Godenu jsem hlavou řádu pro ČR, příští měsíc máme první investituru tohoto řádu v Hradci Králové. Z toho pravděpodobně vznikne i nezávislý článek, protože bude řád udělen i jednomu ministrovi. Paní Holomková byla profesorkou na konzervatoři do loňského roku, proto to tak bylo na stránce uvedeno, ten údaj tam byl minimálně dva roky. Nathaniel Filip

@Nathaniel Filip: V první řadě jsem rád, že si rozumíme, že mi nejde o to ničit Vaši stránku, ale pouze ji uvést do souladu s pravidly Wikipedie. K tomu:
 • Pokud jde o užité zdroje, doporučuji Vám se podívat na stránku Wikipedie:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. Tam uvidíte, že zatímco k Vaší umělecké dráze se takové zdroje celkem snadno najdou, u Vašeho šlechtického titulu a řádů je to v tuto chvíli pouze Vaše tvrzení. Sám jste správně odhadnul, že vyžádat si rozhovor v Pardubickém deníku nemá pro zvěrohodnění příliš smyslu, protože ten by jen reprodukoval Vaše slova. U udělení řádů a titulu bych se ale divil, že by událost nevzbudila alespoň v některých případech pozornost alespoň lokálního tisku, ať už v kterémkoliv místě a jazyce.
 • Pokud o lvu Godenu vznikne český článek s Vaším jménem, jeho uvedení jako nezávislé a netriviální reference by jistě bylo víc než vhodné, to by nepřímo zvěrohodnilo i ostatní údaje
 • S ohledem na stále platný zákon 69/1918 není vhodné zvýrazňovat šlechtický titul v úvodu (doložený či nedoložený) Podívejte se, jak je řešeno např. v článku Karel Schwarzenberg
 • Znovu Vám doporučuji projít reference a vyházet ty, které k tvrzením o Vaší osobě nemají přímý vztah (např. reference o lvu Godenu, kde se Vaše jméno nevyskytuje - reference o tom, že řád existuje stačí linkem na stránku Wikipedie, kterou jste vcelku kvalitně vytvořil). Stejně tak je vhodné reference formálně upravit (viz reference č. 1, totéž platí i o stránkách o řádech, jejichž jste hlavním autorem).
 • Je správný můj dojem, že pokud píšete o řádech, někdy se jedná spíš o řád ve smyslu "organizace" než "vyznamenání" a že se tedy jednalo spíš o přijetí do řádu, než o udělení řádu?
 • Nakonec - nezlobte se za upřímnost - tak, jak je Váš článek koncipován, dělá spíš dojem marketingového nástroje, než objektivního encyklopedického zdroje. (To je častý problém, píše-li žijící osoba sama o sobě.) Zatímco umělecká činnost je vcelku vyvážená, kapitoly o řádech se zdají být bez souvislostí (je to výsledek charitativní činnosti??) a nepřiměřeně zdůrazněné. Napadl mě opět jako příklad článek ve Wikipedii Karel Schwarzenberg, u něhož nejsou pochyby o oprávněnosti ocenění a vyznamenání. Podívejte se, jaký podíl je jim v textu věnován. Zdraví --Svenkaj (diskuse) 21. 4. 2019, 17:33 (CEST)

Přepracování heslaEditovat

Heslo bylo ve velmi špatném stavu, bylo nutné jej přepracovat. Zde uvádím změny, které jsem v hesle provedl.

 • odmazal jsem z úvodu zmínku o baronském titulu. Dotyčný skutečnou nobilitaci k užívání baronského titulu nezískal. V příslušných odborných zdrojích zabývajících se šlechtou jeho jméno nefiguruje. Stejně tak šlechtické lexikony a almanachy neuvádějí jeho rytířský titul v obskurních řádech (viz dále).
 • požadavek na zdroj šestiletého působení u Boni Pueri.
 • odstraněno subjektivní hodnocení "slavného" sboru, které do encyklopedie nepatří. Sbor Boni Pueri je encyklopedicky významný, což je na Wikipedii dostatečná informace o jeho významu.
 • odstraněna informace o Boni Pueri "se kterým absolvuje desítky koncertů, včetně několika turné s Lucií Bílou" – k subjektu hesla irelevantní informace. Stačí (neozdrojovaná) informace, že by šest let členem tohoto souboru.
 • požadavek na zdroj u informace k 1. místu na soutěži Hudební festival středních a vyšších pedagogických škol.
 • u Alexandra Döme odstraněna informace o vídeňském klavíristovi. Google našel jen jeho působení na Slovensku. Rovněž odmazány jeho tituly, které do hesla nepatří. Absolvování škol tohoto klavíristy je v tomto hesle rovněž irelevantní. Odmazán také jeden ze zdrojů k tomuto odstavci, jenž vedl na neexistující stránku.
 • v odstavci o patronaci Evy Pilarové jsem rovněž smazal jeden ze zdrojů, který vedl na neexistující stránku. Další zdroj sice nepovažuji za bez pochyb (nevím, zda "napsala mi něco do bookletu je patronace CD), ale prozatím jsem jej ponechal.
 • odmazán odstavec o občasném hraní s I. Holomkovou, u kterého nevidím přínos k subjektu hesla (po odmazání informací o pracovních místech dotyčné a zjištění že v současnosti nejde o encyklopedicky významnou osobu).
 • odmazán odstavec o Pohřebačském jarmarku. Vystoupení na místní regionální akci není samo o sobě významné (resp. nadbytečné ve výčtu jiných významnějších kulturních akcí, kterých se subjekt článku nepochybně účastní). Uvedené zdroje navíc nikde neuvádějí v tomto odstavci zmíněnou informaci, že by subjekt článku byl pořadatelem tohoto jarmarku.
 • odmazány svatuhubertské slavnosti. Nelze mít vypsána všechny vystoupení zpěváka na kdejaké akci. Navíc obsahoval subjektivní tvrzení o jedné z největších akcí. Stejně tak informaci, že kostel byl zaplněn, nepovažuji za nijak důležitou a relevantní. To bývá běžné u mnoha koncertů v kostelech.
 • ponechán odstavec ohledně vystupování se Zuzanou Bubílkovou. Sice ozdrojován závislým zdrojem (internetové stránky dotyčného), ale pochybnosti snad nepřináší.
 • odmazání celého odstavce Řády a vyznamenání, nemajícího žádnou encyklopedickou platnost. Řád orla Gruzie etc. rozdávají lidé z rodiny Bagration, kteří se prohlašují za dědice trůnu Království Gruzie. Je to pouze jejich soukromé vyznamenání. Gruzie je republikou, žádnou královskou rodinu nemá, tedy ani suveréna, který uděluje plnohodnotné státní řády. Královský řád lva Godenu etc. Goden je území v Ghaně. Místní podnikavci si všimli posedlosti mnoha Evropanů to šlechtických titulech a založili si řády a vyznamenání, která udělují za finanční příspěvky údajně pro humanitární účely. Takovou "medaili", která není medailí v tradičním slova smyslu, může získat opravdu každý kdo pošle nějaký příspěvek. Řád sv. Huberta je zapsaný spolek, tedy pouhé občanské sdružení, které proklamuje, že navazuje na tradice původního Řádu sv. Huberta založeného Františkem Antonínem Šporkem, nicméně žádnou kontinuitu s ním přirozeně nemá. Tedy jeho vyznamenání mají hodnotu spolkových medailí a nemohou být na Wikipedii uváděny jako skutečné řády. Uvedené reference navíc vedly pouze na obecné stránky těchto sdružení.

Shrnuto a podtrženo, dotyčný je očividně dobrým a v rámci svého druhu tvorby jistě úspěšným a známým zpěvákem. Heslo na Wikipedii si pravděpodobně zaslouží (pokud pominu jeho snahu o sebepropagaci tvorbou vlastního hesla, které na Wikipedii nepatří). Jeho posedlost rádoby rytířskými tituly a řády však na Wikipedii své místo nemá. --Martin Kotačka (diskuse) 6. 6. 2019, 10:31 (CEST)


Musím, říct, že tak rozsáhlé vandalství, kdy dotyčný smaže přes pět tisíc znaků a tudíž cca 70% hesla, jsem ještě nezažil. Všecky argumenty založeny na subjektivních názorech, případně vlastním výzkumu.

 • Svůj šlechtický titul jsem již rozebral výše. Samozřejmě, že se ještě v almanaších, které vyšly dříve, než jsem titul obdržel, vyskytovat nemůže. Váš soukromý názor, že jsem nezískal nobilitaci, si prosím ponechejte pro sebe. Pokud mou nobilitaci uznávají instituce k tomu určené či různé evropské královské dynastie a nobilitován jsem byl suverénem, pak není důvod k diskuzi.
 • Počet let působení (pokud to tedy není podstatné) v Boni Pueri a zbylé výtky k tomuto tématu, není problém odstranit.
 • Zdroj k prvnímu místu v soutěži tam kdysi byl, již ale neexistuje, s tím já nic neudělám a zveřejňovat diplom mi nepřipadá vhodné.
 • Pokud u mého klavíristy nepokládáte za důležité, zda má z klavíru a kompozice doktorát či nic, pak to tam být nemusí, přestože si myslím, že to zásadní, zejména pro mou hudební tvorbu, je.
 • Eva Pilarová je má přítelkyně, tudíž tento argument ani nebudu rozebírat.
 • Info o mé akordeonistce tam být tedy nemusí.
 • Pohřebačský jarmark tam jistě být musí. Je to významná kulturní akce, které se každoročně účastní 5 tisíc lidí, já tam každý rok vystupuji již 7 let a 3 roky jsem jeho organizátor. Tento týden o tom napsali docela dobrý článek, protože jsem se na něm seznámil s Bubu, takže mám i zdroj.
 • Svatohubertské slavnosti- ,,jedna z největších mysliveckých akcí" není subjektivní tvrzení, ale fakt. Pravda je, že se 7 tisíci návštěvníky a 25 ročníky je ve skutečnosti největší mysliveckou akcí v ČR. A vzhledem k tomu, že na ní vystupuji každoročně již třetím rokem a zároveň se podílím i na její organizaci, pak to je zásadní informace. Souhlasím, že v upravené formě.
 • Co se řádů týká, nebudu to brát osobně a pominu hloupé a velmi vulgární urážky, musel bych si vás jinak přestat vážit. Žádnou posedlostí skutečně netrpím! Vaše argumenty ohledně řádů jsou ale velmi subjektivní, nehistorické, nepodložené a až lživé. Pokud se považujete za historika, netuším, jak o nejstarší královské dynastii Evropy, kterou všechny ostatní královské rodiny samozřejmě uznávají a zvou na své akce, můžete říct, že neexistuje? Ještě k tomu o Gruzii, kde je většina populace pro obnovení monarchie a královská rodina je tam velmi respektována. Při nedávné inauguraci nové prezidentky Gruzie, byl princ David, oficiálně pozván, jakožto princ Gruzie, na soukromé setkání s novou prezidentkou. A jistě víte, že suverén je suverénem ze svého historického práva a to, zda je momentálně vládnoucí či ne, je irelevantní. To, že Řád orla Gruzie je podle vás obskurní, si můžete myslet, ale na wikipedii to jistě nepatří. Tento řád se nachází na všech významných světových seznamech rytířských řádů, více není tedy co řešit. To samé s Řádem lva Godenu. Království Godenu je legislativně uznané státem Ghana, kde se nachází, jako historické a tradiční království. Když se jeho současný král stal králem, jeho občanské jméno, bylo státem Ghana změněno na Togbe Osei III. Tak se oficiálně jmenuje a má to tak i v cestovním pasu. Opět není třeba o vašich subjektivních pocitech více diskutovat. A údajná charitativní pomoc postavila v Godenu dvě základní školy a cca 400 dětí jsou za to údajně vděčné. Co se Řádu sv. Huberta týká, argument, že je vedený jako spolek, skutečně nechápu. Tak je přece vedený třeba i vatikánský Řád Božího hrobu. Mimo to, řád sv. Huberta není rytířský řád a nikdy jím nebyl, ani za hr. Šporka. Je to prestižní lovecké bratrstvo, což tam bylo uvedeno. Řád sv. Lazara jste překvapivě nehanil, ale i tak smazal. Fotografie taktéž...

A jako bonus, jste mi ve své mazací euforii, smazal i mé oficiální příjmení. :-) Prosím tedy méně subjektivních názorů a vlastních výzkumů a držte se nejen wikipedických zásad, kdy skutečně, jedním šmahem 70% hesla, bez jakékoliv diskuze, nemažeme, ale také historických pravidel. A příště bez těch osobních urážek, to sem také jistě nepatří. Nathaniel Filip

Druhé vrácení na opravenou a vyčištěnou verziEditovat

Provedl jsem vrácení na mnou vyčištěný článek. Vás bych chtěl, pane Nathanieli Filipe, v prvé řadě upozornit, že osočování z vandalismu je osobní útok, který je na Wikipedii zapovězen. Zároveň bych Vás chtěl odkázat na seznámení se s pravidly Wikipedie. To že vlastníte nějaký certifikát, na základě kterého tvrdíte, že jste obdržel nobilitaci, je irelevantní a jako zdroj nepoužitelné. Až budete jako šlechtic uveden v sekundárních odborných (kladu důraz na slovo odborných) zdrojích (vědecké monografie a články), můžeme je za adekvátní referenci považovat. Pokud si dokonce chcete vytvářet zdroje tak, že oslovíte nějakého novináře, kterému řeknete, že jste šlechtic, a on vám to otiskne, abyste to mohl použít na Wikipedii, jak proklamujete výše, tak to prosím nedělejte. Nemělo by to žádný smysl ani efekt. Všiml jsem si, že vy rád zdůrazňujete, kdo byl na které akci, kdo ji podpořil nebo kdo ji pořádal. To ale encyklopedickou významnost nijak negarantuje. Pokud je tedy např. Gruzie republikou, žádnou oficiálně uznanou šlechtu nemá, natož užívání šlechtických titulů, pak nemají žádnou platnost ani tituly udělované lidmi, kteří se proklamují za pokračovatele gruzínského vládnoucího rodu. Jde maximálně o jejich osobní vyznamenání. Přispívat do Afriky na humanitární účely je sice chvályhodné, ale není důvod to uvádět na Wikipedii. Ani počet vybudovaých škol nevytváří encyklopedickou významnost. Řád sv. Huberta vedl na heslo o skutečném řádu, přičemž dával dojem, že s ním nějak souvisí, ačkoliv to není pravda. Řád sv. Lazara jsem skutečně nezmínil. Každopádně nejedná se o Vatikánem uznávaný řád, nefiguruje v databázi ICOC resp. vizte prohlášení Svatého stolce. Jeho spojování se středověkým řádem lazariánů nemá žádný smysl.

Vyzývám vás tedy, abyste své domnělé šlechtictví doložil skutečně nestrannými a odbornými zdroji o jejichž věrohodnosti není sebemenší pochyb. Vaše prohlášení zabalené do tvrzení kdo jej údajně uznává, nemá v prořední Wikipedie žádnou validitu. Zároveň bych Vás chtěl důrazně upozornit, abyste bez tohoto doložení heslo nerevertoval a seznámil se předem s pravidlem tří revertů. Navíc v případě dalšího revertu požádám správce o zamčení tohoto hesla.

A konečně se vám zeptám osobně: není vám to trapné vytvářet o sobě prezentaci na Wikipedii? Pokud jste významnou osobou, jistě o vás někdo heslo založí a jiný vylepší. A závěrem, skutečná aristokracie nemá potřebu dávat své šlechtictví na odiv. To ji odlišuje od těch, kteří si domnělé šlechtické tituly kupují nebo nechávají udělovat spornými osobami a organizacemi podobně jako je tomu např. s pozemky na Měsíci. --Martin Kotačka (diskuse) 8. 6. 2019, 12:40 (CEST)


Tak vy mě tu osobně napadnete, hodnotíte mé aktivity, můj život, nazvete mě posedlým atd a pak nemůžete rozdýchat, že jsem si dovolil napsat, že pácháte vandalství, když bez jakékoliv diskuze, smažete 70% hesla... ale nemá smysl se tu dohadovat, kdo koho více urazil. Buďme dospělí.
Souhlasím, že bez uvedení věrohodného zdroje k mé nobilitaci, falešných šlechticů běhá v ČR spousta, by tam ta informace být neměla.
Již ale nesouhlasím s vaším názorem na řád sv. lazara a orla Gruzie. U řádu sv. Lazara se oháníte registrem rytířských řádů, jako zásadním dokumentem, kde skutečně, z jejich osobních animosit, které znám, řád sv. Lazara nefiguruje, ale řád orla Gruzie tam veden je. Což již nezmíníte. Také uvádíte, že řád sv. Lazara není na seznamu rytířských řádů státu Vatikán. Vskutku překvapení, co by tam taky dělal, když to není řád státu Vatikán, ale nezávislá organizace. A pokud tu zmiňujete státní vyznamenání, tak řád sv. Lazara je jakožto rytířský řád uznán státy Španělskem, Maďarskem, Chorvatskem a ČR. Všude jej i příslušníci armády mohou nosit na uniformě. Řád orla Gruzie je tedy nejen uznáván ICOC, čímž jste tu argumentoval jako zásadní, tak širokou odbornou veřejností a historiky. Tudíž u těchto dvou řádů, zejména řádu orla Gruzie, nelze o legitimitě a výskytu v odborných textech, nijak polemizovat. A nepředpokládám, že byste u dalších významných osob, které se na wikipedii nacházejí, řád sv. Lazara mazal... Pokud ale já podle vašeho soukromého názoru nesmím mít u svého jména zmínku o členství v Řádu sv. Lazara a orla Gruzie, znamená to tedy, že hesla o těchto dvou řádech, budete chtít z wikipedie totálně odstranit, protože se domníváte, že jsou tyto řády nevýznamné? Smažete zmínku o řádu sv. Lazara také i u současného hr. Jana Dobřenského? Tam bych se nasmál a klidně vás nechal.
Co se týká hesla na Řád sv. Huberta, tam s vámi souhlasím, že dohromady s bavorským dynastickým řádem sv. Huberta, který se taktéž dodnes udílí královskou dynastií Wittelsbachů, je to špatně a české lovecké bratrstvo řád sv. Huberta by měl mít své vlastní heslo. Jak to je teď, to bylo vždy, já to dohromady nedal, ale k vytvoření vlastního hesla se chystám.
Ještě bych se rád zeptal, zda například u Karla Schwarzenberga, hodláte smazat řád zlatého rouna? Tento řád je samozřejmě legitimní a jako řád orla Gruzie, se nachází ve všech odborných seznamech, ale podle vaší osobní teorie, jej kníže Karel získal od neexistující císařské rodiny, již jako soukromou věc a tudíž nemá relevantní význam...
To je jen řečnická otázka, odpověď není třeba, proto doufám, že pokud u mé osoby, budou řády a členství, napsané stejně jako u knížete Karla či mnoha jiných, již to odstraňovat nebudete. Godenu tam tedy psát nebudu. Patriarchální medaili od patriarchy Řehoře III., což je de facto státní vyznamená Vatikánu, minimálně vyznamenání hlavy melchitské řeckokatolické církve, taky mazat nebudete.
Děkuji. Nathaniel Filip
Teď jsem zjistil, že máte taky wikipedické heslo. Tak mě vyčtete, že si na svou stránku doplňuji info sám a já pak zjistím, že vaši stránku, vám na zakázku vytvořil váš kamarád. Pobavilo. :-) -- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Nathaniel Filip (diskusepříspěvky)
Mícháte vše dohromady. Rozlišujte prosím řády jako společenství a řády jako vyznamenání. Řád Orla Gruzie je vyznamenání, řád Lazara je společenství. Vyznamenání na uniformě můžete nosit kdekoliv a jakékoliv, neznamená to nic. To, že si voják připne na uniformu vyznamenání rozhodně neznamená, že ho stát jakkoliv uznává.
Řád sv. Lazara v seznamu není, důvod je nerozhodný, jedná se o nekanonické společenství soukromého práva na úrovni jakékoliv právnické osoby – spolku, obchodní společnosti atp. Navíc je vnitřně rozpolcený a rozhádaný, není zde právní kontinuita se středověkým řádem. Pokud si založím spolek včelařů, nechám zhotovit uniformy a vyznamenání, tak je ta právní rovina úplně stejná jako u sv. Lazara. I spolek včelařů si může nechat pořádat nedělní mši, pokud nalezne příslušného duchovního. Česká republika žádný řád sv. Lazara neuznává, nevymýšlejte si, pro náš stát je to jen spolek zapsaný v obchodním rejstříku, to je vše. Náš stát uznává pouze maltézský řád, jediný svrchovaný řád na světě.
Řád Orla Gruzie je uveden jako vyznamenání politického pretendenta na trůn, to je vše. Stejné vyznamenání si můžete založit i Vy. Pan Bagration není nic víc než občan svého státu, stejně jako Vy, není to žádný suverén, protože nevládne území jako třeba španělský král nebo britský monarcha.
Řehoř III. byl znám svými problémy s financemi a jedná se o osobu poněkud nedůvěryhodnou, jeho medaile samozřejmě nejsou ani de facto vyznamenání státu Vatikán. Řehoř si bral patronát nad kdečím a kdekým.
A na konec – bývalá císařská rodina uděluje Řád zlatého rouna, ale jedná se již také o pouhé soukromé vyznamenání. Například ve Španělsku se jedná o vyznamenání státní, to je ten rozdíl. Zlaté rouno, Orel Gruzie, Goden – vše jsou jen soukromá vyznamenání, která si můžete vytvořit také. Těžko se to poslouchá, ale právně je to tak. Liší se tradicí, Zlaté rouno je samozřejmě neporovnatelné s Godenem, které se uděluje komukoliv za finanční příspěvek. Udělování „šlechtictví“ a vyznamenání africkými fakticky kmenovými náčelníky, kteří vytvářejí nápodoby takových institucí jsou na západě již dávno známá věc. Samozřejmě se zdaleka nejedná o žádný ekvivalent evropského šlechtictví, je tam celá řada lidí podobných tomu z Godenu a vychází vstříc poptávce některých lidí z USA a Evropy po takových věcech výměnou za příspěvky (charitu), dříve se takové věci poptávaly po pravoslavných hodnostářích (sic) nebo lidech jako všelijací pretedenti na trůny kdejakého státu. Všimněte si, že Habsburkové počínaje zesnulým Ottou nikdy neudělovali žádné šlechtictví, protože vědí, že již nejsou suverény a takové právo nemají.
Co se hesla o mé osobě týká, velmi važte slova o založení na zakázku. Tyhlety výmysly vám v ničem nepomohou. Heslo vzniklo bez mého vědomí a hlavně, jak jste si jistě ráčil všimnout, když už jste si mne lustroval, nikdy jsem do něj ničím nepřispěl a nemám to ani v plánu. Sebeprezentace na Wikipedii nepatří. Čímž se dostáváme k tomu, že jste mi ještě neodpověděl na mou otázku, zda vám to není trapné vytvářet si PR (navíc falešné) v prostředí Wikipedie. --Martin Kotačka (diskuse) 9. 6. 2019, 18:23 (CEST)


Vůbec netuším, o co vám jde. A prosím, abyste mě nepoučoval o rytířských řádech, věnuji se jim několik let, jak soukromě, tak akademicky.
Nevím, proč do toho neustále mícháte státní vyznamenání. Nikde jsem nic takového neuváděl. Na hesle u mé osoby pouze bylo, že jsem ten řád dostal, respektive jsem jeho členem, to bylo vše a je to pravda. Jsou to dynastické řády, žádná státní vyznamenání. To, že podle vás hlava Habsburského rodu je pouze pan Habsburk a Řád Zlatého rouna je na úrovni spolku včelařů, je váš zaujatý názor, můžete jej mít, ale nevnucujte jej ostatním. V žádné monarchii by s vámi nesouhlasili a pokud např pro španělského krále to není pouze ,,pan Habsburk", pak ani pro mne ne. A jakožto legitimní nositel svatováclavské koruny, je skutečně smutné, že toto vy, jakožto historik, dokážete napsat. Většina historiků vám řekne, že suverén je suverén a to, zda je momentálně vládnoucí, na to nemá žádný vliv. Ale není se třeba o tom přít, protože se to hesla o mé osobě skutečně netýká.
Skutečně by mě zajímal nějaký věrohodný zdroj, který by tvrdil, že rytířský řád má svou prestiž a legitimitu, pouze dokud je hlava té královské dynastie vládnoucí, a když vládnoucí není, z tohoto rytířského řádu se stane organizace na úrovni spolku včelařů. Takto nehistoricky by to snad neviděl ani právník, který se skutečně řídí pouze momentální legislativou. Myslím si, že pokud by kdokoliv měl na výběr, zda získá Řád zlatého rouna od Habsburků, jakožto rytířský dynastický řád, nebo Borbonů, jakožto nejen rytířský dynastický řád, ale i státní vyznamenání, vyberou si ten habsburský, který je samozřejmě významnější a prestižnější. Tudíž, momentální legislativní postavení daného řádu, není příliš podstatné a pro význam řádu jakkoliv významné. Proto to nelze posuzovat pouze z právního hlediska, jako to děláte vy. Čímž se vaší teorii nijak nevysmívám, přestože ji neuznávám, spíše diskutuji, protože jsem se s takovýmto názorem nikdy nesetkal.
Každopádně, skutečně není podstatné, abychom u hesla o mé osobě řešili, významnost jednotlivých řádů a ocenění. Na tomto hesle se řeší, zda je mám či ne, legitimitu a významnost si řešte na konkrétních heslech těch dotyčných řádů. Proto se k vašim argumentům, o těch řádech, nebudu již jednotlivě vyjadřovat. A tak jako tyto dynastické řády a vyznamenání nemažete u tisíců dalších, kteří je tam mají, nedělejte to ani u mě. Jsou to organizace, kde jsem skutečně členem a ta informace je u mé osoby důležitá. Ne ani tak, abych si honil ego, jak si zřejmě myslíte, ale protože je to zásadní oblast mého života a společně s hudbou, hlavní pracovní aktivita. A znovu tu píšu, že jsou to dynastické řády a ocenění, žádná státní vyznamenání a nic víc z toho já nedělám a souhlasím s vámi, že je to soukromá aktivita té či oné dynastie a s tím státem, kde uplatňují své nástupnické právo, to nemá nic společného.
A abych vám tedy odpověděl, proč si většinu informací u hesla k mé osobě píši sám, je to jednoduché, stejně jako heslo o vaší osobě je velmi specifické a těžko by jej mohl napsat někdo úplně cizí, ale napsal jej váš kamarád a spolupracovník, tak já si specifické info píši sám, protože cizí člověk vůbec nemůže tušit, co je přesně mou náplní. Myslím, že u vaší osoby by to správně nedal ani člověk, který se pohybuje v oboru, ale osobně vás nezná, ale pouze někdo z oboru, kdo je váš spolupracovník. Já bohužel nikoho, kdo by působil na wikipedii a spolupracoval se mnou v hudbě i na poli charity a rytířských řádů, nemám. Cizí člověk by tam psal většinou nesmysly, již jsem to zažil. Nadšení fanoušci to umí skvěle. :-) Nic víc v tom není třeba hledat. Nathaniel Filip (diskuse) 9. 6. 2019, 21:01 (CEST)
@Martin Kotačka: Ještě bych vás požádal, když vidím, jak jste mi všude smazal baronát, abyste byl slušný, neurážel a nelhal. To, že máte soukromý názor, že hlava nejstarší dynastie světa Šalomounovců, kteří vládli Etiopii od třetího století až ke konci století dvacátého, nemá právo udělit šlechtický titul, je váš soukromý názor, ale neuvádějte jej tedy prosím, jako nějaký fakt. Urážíte tím nejen mě, ale i dynastii Šalomounovců. Ano, v republikánských zřízeních, oficiálně jistě baronem nejsem. Ve všech monarchiích světa je však hlava dynastie Šalomounovců pokládána za jeho císařskou výsost a titulárního císaře Etiopie a tituly udělené touto dynastií jsou respektované a legitimní. A ani u českých historiků jsem se nikdy nesetkal, že by to viděli jinak. Mohl jste, jako argument uvést, že je to nedoložené, ale rozhodně ne, že nejsem baronem. Protože, stejně tak, jako je pro monarchistické státy princ Zera princem, já jsem baronem. Pokud máte nějaký relevantní zdroj, že nevládnoucí hlava královské dynastie nesmí udělit šlechtický titul, rád si to přečtu. Zatím jsem o ničem takovém neslyšel. Nathaniel Filip (diskuse) 9. 6. 2019, 21:25 (CEST)
Vážený pane, v podstatě Vaše reakce je v rovině emocí a dojmů. Předně neustále operujete s pojmy, které jsou historické, ale v současné legislativě nepoužívané a nijak neuznané jako je legitimní panovník nebo legitimní nositel svatováclavské koruny, rád posuzujete platnost různých věcí dle toho, co si tom myslí někdo jiný, odkazujete na nejmenované historiky, žehnáte se tím, že se rytířským řádům věnujete akademicky (ačkoliv žádná vaše práce nefiguruje v bibliografické databázi Historického ústavu AV ČR) a nechcete být poučován. Rád se odkazujete na Habsburky, nicméně bych Vám velmi doporučil, abyste se pozorně začetl do jakýchkoliv rozhovorů, které poskytují. Nikdy o sobě neuvádějí žádné tituly a neprohlašují se za nositele jakýchkoliv korun, protože respektují zákony daných zemí, to je pro ně alfou a omegou.
Pokud o sobě začnete veřejně psát, tak musíte být připraven na oponenturu. Bohužel nestačí prohlásit, že jsme to či ono, máme to či ono a vyžadovat, aby Vás okolí respektovalo a to, že jste se s oponenturou dosud nesetkal, neznamená, že jsou Vaše argumenty pravdivé v rovině odborné.
Ke konci se vracím k začátku diskuse. Na mnoha místech byla porušena pravidla Wikipedie, proto jsem se pustil do úpravy článku, který jste si o sobě ve velké většině sám napsal s porušením zásad Wikipedie a s poněkud nepochopitelným zdůvodněním, že jiný wikipedista nemůže tušit, co je náplní zpěváka. Je nyní na Vás, abyste tyto zásady dodržel a případně doložil požadované, ovšem bez svých dojmů a konstrukcí, že baronem se stává každý, kdo pošle do Afriky peníze na údajnou charitu, notabene že ho někdo v Evropě oficiálně za barona uznává. Tím považuji věc za uzavřenou. --Martin Kotačka (diskuse) 10. 6. 2019, 10:18 (CEST)
Peníze do Afriky? Urážet umíte skutečně skvěle. Snad i vy sám jednou zjistíte, že ne vše je pouze za peníze... A pokud se jako historik řídíte pouze proměnlivou legislativou a daná historická pravidla a tradice jsou pro vás ničím, mohu jen doufat, že to u historiků není běžný jev. Nathaniel Filip (diskuse) 10. 6. 2019, 10:54 (CEST)
Mimo to, arcivévoda Otto roku 2008 založil řád sv. Jiří, který je dnes prestižním a legitimním dynastickým řádem. A nějaká legislativa na to skutečně nemá žádný vliv. Nathaniel Filip (diskuse) 10. 6. 2019, 10:57 (CEST)
Ale jistě, založil. Jedná se o obyčejný spolek, tak je ostatně v Rakousku registrován. Běžné občanské sdružení, které se, krom obsahové náplně, jinak neliší od jiných občanských sdružení. Nicméně další debata s vámi nemá opravdu cenu a je už hodně za hranicí standardního prokazování encyklopedické významnosti. Zdroje, nikoliv dojmy. To by také mohlo být řádovým heslem, kdyby wikipedisté založili řád encyklopedického puzzlíku. Ale oni už jeden zapsaný spolek mají. Bez pozlátek, fangliček a hábitů. A toto je už opravdu můj poslední příspěvek v této záležitosti. --Martin Kotačka (diskuse) 10. 6. 2019, 12:26 (CEST)

Co na to říct, snad jen doufat, že nikdy v této problematice nebude na nikoho působit. Měl byste být spíše právník, když historické právo je vám cizí a proměnlivá legislativa tak svatá.

Vaše urážení dynastických řádů je skutečně směšné. Vy je v podstatě nenávidíte. Již jsem to konzultoval s několika historiky, někteří vás i znají z masaryčky a jen kroutí hlavou a nevěří, co čtou, pokud nemáte rád historii, nedělejte ji. Ano, samozřejmě, že všecky řády mají status spolku, to i třeba řád Božího hrobu, ale váš spolek wikipedistů není řádem a tento status mít nikdy nemůže.

Útěchou však je, že i sama legislativa uznává spíše to historické právo, než svou vlastní legislativu. Vévoda z Braganzy by o tom mohl vyprávět, když si před lety někdo zaregistroval jeden z rytířských portugalských řádu. Vévoda jej žaloval a přestože právně by běžně nemohl uspět, protože on název řádu registrovaný neměl, soud přesto vyhrál, protože soud uznal, že má, jakožto hlava rodu Braganza, na řád historický nárok a registraci s ochrannou známkou dotyčnému odebral a přisoudil ji vévodovi. A vzhledem k tomu, že jste jediný historik s tímto ultra republikánským nazorem, že legislativa je nad historickým právem, budu věřit, že to tak i zůstane. Přeji vše dobré. Nathaniel Filip (diskuse) 10. 6. 2019, 14:15 (CEST)

Zpět na stránku „Nathaniel Filip“.