Otevřít hlavní menu

Neozdrojovaná tvrzeníEditovat

V článku je řada velmi sporných neozdrojovaných tvrzení, především toto - proto jej z článku přesouvám na diskusi. Nevím nic o tom, že by evangelikálové tíhli ke kalvinismu.

Ve skutečnosti je tento názor jednou z odlišností klasických letničních oproti charismatikům druhé vlny a evangelikálům, kteří tíhnou více směrem ke kalvinistické soteriologii. Jedním z hlavních rozdílů je definice věčné jistoty spasení, která je u „pozdějších“ evangelikálních denominací důkladně kalvinistická, zatímco letniční církve zůstávají v arminiánském pojetí. Tuto skutečnost nejlépe ilustruje víra letničních, že připsání charismatických darů a projevů démonickým mocnostem je kvalifikováno jako neodpustitelný hřích (rouhání se Duchu Svatému; Mt 12,32). V charismatických a evangelikálních církvích je tento pohled opomíjen nebo nahrazován vírou, že jediným neodpustitelným hříchem je odmítnutí konverze ke křesťanství před smrtí.

--Pavel Jelínek (diskuse) 16. 2. 2015, 16:42 (CET)

Zpět na stránku „Letniční hnutí“.