Diskuse:Kostel U Jákobova žebříku

Aktivní diskuse

Recenze v rámci WikiProjektu KvalitaEditovat

Radek LinnerEditovat

Na toto téma myslím ještě žádný dobrý či nejlepší článek nemáme. Sám bych měl napsat články o dvou modlitebnách a bude dobré, když někdo prošlápne cestu a bude tu nějaký vzor.

 •  Vyřešeno Sakrální stavba - nejsem si jistý definicí sakrální stavby. To označení bych použil spíše u vysvěcených staveb katolíků, pravoslavných apod. Ale ta pravidla neznám. Možná je to správně. Stejně neznám pravidla, kdy se u evangelíků mluví o modlitebně a kdy o kostele. Já jen tuším, že tato stavba byla modlitebnou a s výstavbou zvonice se stala kostelem. Pokud to tak je, první věta by měla spíše znít: "... je KOSTEL CÍRKVE ČESKOBRATRSKÉ EVANGELICKÉ postavený ...". Příslušnost kostela k církvi mi v první větě chybí, stejně jako zmínka a odkaz na tamější sbor.
 •  Nevyřešeno Je zvláštní, že vlastní článek má jak kostel tak i sbor. Sám bych asi napsal článek jen jediný a nejsem si jistý, jestli o kostele nebo o sboru. V tomto případě je možná sbor dostatečně významný na samostatný článek, ale u většiny sborů v republice by mělo jít asi jen o jeden článek a uvítal bych doporučení, který by to měl být.
  • Nedomnívám se, že by to bylo zvláštní. V české Wikipedii je to celkem běžný jev. Článek o kostele pojednává o budově jako takové, kdežto článek o sboru/farnosti/náboženské obci zase o té „organizační jednotce“, tedy například o farářích či jiných představitelích církve, kteří tam slouží apod. Navíc jediný sbor/farnost apod. může sloužit bohoslužby ve více kostelích, což je patrné zvláště u římskokatolických farností. Kupříkladu farnost Hejnice slouží bohoslužby jak v hejnickém kostele Navštívení Panny Marie, tak také v kostele Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce a ještě na dalších třech místech. Proto existují ty články dva, tedy jak o stavbě (kobyliském kostele), tak o kobyliském sboru. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
   • Ano, tady jsou dva články asi na místě. Stejně tak i u farností a kostelů, které jsou častou významnou kulturní památkou. Já teď do budoucna myslím na malé sbory, o jejichž modlitebně se dá napsat tak jeden odstavec. Nevím, jestli budu psát o sboru a k němu začlením odstavec o modlitebně nebo naopak. --Radek Linner (diskuse) 25. 11. 2015, 18:07 (CET)
    • No, nevím, kterou malou modlitebničku máš na mysli, nicméně i tehdy bych se přimlouval – pokud to jen trochu půjde – za rozdělení článků na dva. A pokud by to fakt nešlo, pak bych asi do článku sboru/farnosti vložil zmínku o kostele. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 19:36 (CET)
 •  Vyřešeno Slovosled - Asi bych napsal spíše: "...následně proběhla rekonstrukce a přestavba objektu podle návrhů..."
 •  Komentář bohoslužebný prostor - Nevím, jestli sami evangelíci to takhle označují. Jsem zvyklý spíše na slovo "sál", u klasických kostelů "loď".
  • Nevím, zda to katolíci označují „loď“ Myslím, že to není úplně přesné, neb to (například u trojlodního kostela) definuje pouze část toho prostoru, kde se bohoslužby konají. A pojem „sál“ mi zas připomínal spíše kulturní sál, respektive sál kulturního domu. Ono to pojmenování u kobyliského kostela má navíc ještě jeden háček, že – jak se píše dále v textu – ten prostor je vlastně tvořen dvěma místnostmi, které od sebe vzájemně odděluje vysouvací stěna. Bohoslužby se konávají při vysunuté stěně (a tedy spojených místnostech), nicméně během týdne jsou shromáždění jen v jedné místnosti při zasunuté stěně. A jak to teď pojmenovat…? --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Komentář v prostorách kobyliské školy - Je známo která škola to byla? Existuje ještě? Ve které ulici?
  • Přímo ve zdrojích to není. Vím, že by to asi chtělo doplnit, nicméně již by to asi trochu hraničilo s vlastním výzkumem. Kdysi jsem si totž našel publikaci, podle níž v Kobylisích tou dobou existovala pouze jedna škola (dnes je tam základní umělecká škola) a je tedy velmi pravdšpodobné, že to byl tento objekt. Ovšem jasné tvrzení, že se ty bohoslužby konaly právě tam, bohužel, nemám. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Nevyřešeno během druhé světové války - Není po ruce přesnější datum?
  • Takovou informaci nemám. Ale přijdu-li na něco, do článku to vložím. Snad by mohl poradit kolega Martin Davídek? --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Nevyřešeno truhlářskou dílnu - Sám své články prolinkovávám více než je zdrávo a teprve u ostatních wikipedistů mi více vynikne nadbytečnost odkazů. Zrovna tady bych na truhláře neodkazoval.
  • Tady jsem na vážkách. Já bych to tam asi nechal, ale pokud to někdo odstraní, pak tu úpravu revertovat nebudu. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Nevyřešeno kazatelská stanice v Tróji - Že zanikla bych nedával do poznámek, ale rovnou do článku. Během normalizace - to je také příliš široké období. Pokud šlo o samostatnou stavbu, zajímalo by mě, co je tam dnes.
  • Bohužel zdroje ten čas zaniknutí definují pouze takto. Měly tam stát nějaké přízemní dřevěné domky, které dnes snad leží na soukromém pozemku. Nic bližšího k tomu nemám. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno Z odkazů svých členů - Šlo opravdu vyloženě o závěti? Pak bych to asi zkusil formulovat jinak.
  • Pravděpodobně ano, ale jestli to byla závěť nebo třeba dar během jejich života, to nevím. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
   • Nevadilo by mi slovo odkaz, kdyby nebylo prolinkováno se závětí. Přijde mi to trochu zavádějící a tuším, že příspěvky byly různého druhu. --Radek Linner (diskuse) 25. 11. 2015, 18:07 (CET)
 •  Vyřešeno následujícího roku (1957) - Asi už jsem hnidopich, ale rok v závorce je dle mého nadbytečný.
  • To bylo zas pro jiné kolegy hnidopichy, kteří tvrdí, že čtenář nemá počítat roky, ale má se mu to rovnou servírovat. Souhlasím s tím, že předchozí letopočet, od nějž se následující rok odvíjí, je uveden poměrně blízko, a proto tam tento údaj asi být nemusí. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno V jejich ideovém zadání se objevil požadavek - v jejich požadavcích
  • Tady, Radku, nerozumím, co máš na mysli, respektive jak bys chtěl článek upravit. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
   • Sousloví ideové zadání mi trochu zavání "newspeakem" z období socialismu. Snažil jsem se to napsat nějak civilněji: V jejich požadavcích na projekt byla kapacita pro 150 lidí? --Radek Linner (diskuse) 25. 11. 2015, 18:07 (CET)
    • Aha. Upraveno. Snad ke Tvé spokojenosti  . --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 19:36 (CET)
 •  Vyřešeno souhlasily státní instituce - státní správa souhlasila
 •  Vyřešeno Jeronymova jednota - Pokud nevznikne samostatný článek, mělo by být v jedné větě vysvětleno, o co jde.
  • Tohle spadá do toho balíku článků, co ještě plánuji kvůli kostelu založit, takže proto jsem se o ni více nerozepisoval. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Komentář asanace - další nadbytečný odkaz. Pro sebe mám takové nedokonalé vodítko: říkám si, zda jde o odkaz na encyklopedické heslo nebo spíše na výkladový slovník. Na asanaci bych odkázal, pokud by se článek zabýval vyloženě konkrétní asanací.
  • No, nevím… Myslíš, že je mezi lidem známo, co je to „asanace“? Pokud to ale Ty (nebo někdo jiný) odstraníte, revertovat to nebudu. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
   • Mám podprůměrné vzdělání a čekám tedy, že čemu rozumím já, tomu rozumí většina. Slovo asanace mi přijde zcela běžné, ale je to samozřejmě subjektivní dojem. --Radek Linner (diskuse) 25. 11. 2015, 18:07 (CET)
    • Vidíš, já má sice vysokou školu, ale také mi to nějakou dobu trvalo, než jsem si uvědomil, co že to vlastně ta asanace je. A proto jsem ji linkoval. Nu, uvidíme, zda ten odkaz tady nakonec zůstane, nebo ne. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 19:36 (CET)
 •  Vyřešeno součástí prostoru, který jí měl projít - byla stavba zařazena..., bylo s ní počítáno v nové výstavbě..., byl jí v plánech vyčleněn prostor..., byla zahrnuta do plánů asanace? Nebo: V roce 1964 byla stavba zahrnuta do plánů asanace s výstavbou sídlišť Severního Města.
  • Děkuji za upozornění. Text jsem upravil, byť jsem s dovolením nevyužil navrženou formulaci, za níž jsem přesto vděčen. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno jeden tisíc členů - tisíc členů
 •  Komentář Představitelé kobyliského sboru - Tady přemýšlím, jestli za to do závorky dát slovo "staršovstvo". Ale možná by to bylo pro laika zbytečně zmatené.
  • Také nevím. Ve zdroji to není, byť to tak asi bylo; farář s kurátorem by si to sami – bez vědomí staršovstva – nerozhodli. I když zase na druhou stranu tu žádost možná fakt podepsali jen farář s kurátorem…? --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
   • Když se řekne "představitelé sboru" nenapadne mě nikdo jiný než staršovstvo. Pokud není jisté, že to bylo staršovstvo, pak už bych možná raději napsal členové sboru. (Ti se tak nakonec rozhodli prostřednictvím svého vedení.) --Radek Linner (diskuse) 25. 11. 2015, 18:07 (CET)
    • Vidíš, tady se asi budeme rozcházet, neb já bych si spíš představil faráře s kurátorem…   --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 19:36 (CET)
 •  Nevyřešeno O rok později (1965) navíc skončila - Opět nadbytečný rok v závorce. Možná se může rovnou napsat: V roce 1965 také skončila...
  • Tady bych ten letopočet v závorce nechal, neb od předchozího uvedení roku již nějaká doba uplynula a čtenář se dozvěděl spoustu informací. A k obratu „o rok později“ – tím jsem chtěl naznačit, že se ty dvě události vlastně sešly. Hledal se nový kostel a shodou okolností se uvolnila blízká parcela. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno společenského uvolnění na konci šedesátých let - Tady to sedí. Tehdy projekt začal a pak už se ho podařilo dokončit. Když jsem si ale v úvodu článku přečetl "politické uvolnění" a v infoboxu viděl "1969–1971", tak to vypadalo zvláštně. Právě se totiž rozbíhala tuhá normalizace.
  • Jasné. V úvodu jsem to již upravil. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Nevyřešeno od architektů Kouby, Turka a Zbořila - Nemá někdo z nich článek na wiki? Dají se dohledat jejich celá jména? Stál by někdo z nich za zmínku a uvedení nějaké jeho podobné stavby?
  • Bohužel nic. Navíc od nich mám jen tato příjmení. Pokud by se něco objevilo, doplním. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno staršovstvo - Tak nakonec tady to slovo je. Obecně není příliš známé. Tady bych ho pro jistotu prolinkoval - Presbyterstvo
  • Děkuji za pomoc. Zjišťuji, že pán je znalec!   --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno ukázalo se nakonec - nakonec se ukázalo
 •  Komentář farář Eugen Zelený - Měl ke sboru nějaký vztah? Byl tam někdy farářem nebo členem?
  • Farářem nebyl a členem asi také ne. Plánuji o něm – v rámci zamodřování, jak hezky říká kolega Ladislav Faigl – napsat článek. Podle zdrojů, co k Zelenému mám, tak byl tajemníkem nejvyššího církevního orgánu, Synodní rady, což jsem i do textu článku nově uvedl. Odkud ale Gisela znal, nevím. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno Tento architekt měl v té době - Gisel měl v té době
  • Tady jsem se prve bál, aby tam nebyl samý „Gisel“ (aby nebylo přegiselováno  ), ale nakonec to snad není tak hrozné. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno Staršovstvo sboru sice ještě žádalo - Příliš dlouhá věta. Roztrhal bych ji na tři. Co třeba: nejprve jej odmítalo s poukazem na nepraktičnost, ovšem nakonec návrh přijalo. Za slovem "podvolit" tuším nějaký vnější nátlak.
  • Upraveno. Ten nátlak podle zdroje tvořila Synodní rada, která – jak tomu rozumím – preferovala Giselův projekt. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno Se stavbou se začalo - Stavba byla zahájena?
  • Upraveno. Slůvku „bylo“ se právě snažím vyhýbat a nahrazovat jej něčím jiným. Dost lehko totiž sklouznu ke psaní textu, kde se to „byl/byla/bylo“ jen hemží, tak ať máme určitou jazykovou pestrost. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno datum jeho otevření - otevření kostela?
  • Upraveno spolu s předchozí poznámkou. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno K tomuto datu ale dodavatel objektu nebyl schopen stavbu dokončit - Tento termín ovšem nedokázal dodavatel stavby splnit.
 •  Vyřešeno Aby tak nedošlo ke zpoždění - díky dobrovolné práci členů sboru, především na okolních úpravách, se však podařilo...
 •  Vyřešeno a kázáním posloužil - kdy zde kázal synodní senior Václav Kejř, který po ukončení bohoslužby předal klíče od kostela...
  • Sice jsem obrat o posloužení kázáním již slyšel, ale je – pravda – asi takový archaický… --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno Mezi jinými byl přítomen i architekt Ernst Gisel. - včetně architekta Ernsta Gisela.
 •  Vyřešeno Stavba se tak stala jediným kostelem této církve - Stavba je jediným kostelem Církve Českobratrské evangelické, která byla postavena mezi lety ...
 •  Vyřešeno V letech 1969–1971 byl postaven římskokatolický kostel svatého Josefa v Senetářově na Blanensku. Informace o architektovi je nadbytečná (je v odkazovaném článku o samotném kostele) a o dalších kostelech jsou nesouvisející.
  • Dal jsem to nakonec alespoň do poznámky. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Otázka Faráře Karase vystřídal na počátku roku 1986 jiný kazatel, a sice Jiří Štorek - Sborový farář Jan Karas byl počátkem roku 1986 vystřídán Jiřím Štorkem. (Evangelíci nemají kazatele.)
  • Myslíš, že nemají kazatele? Já jsem to v souvislosti s touto církví již slyšel. Otázkou samozřejmě je, zda to bylo použito správně… Napadá mne, co to nahradit slovem „duchovní“, i když… --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
   • Kazatel je v čele sboru v Církvi bratrské, Apoštolské nebo u adventistů. Evangelíci mají faráře. V Církvi bratrské existuje institut "laického kazatele", který však rozhodně nestojí v čele sboru. Nevím, jestli laické kazatele mají i evangelíci, ale jejich úloha je patrně ještě menší než v Církvi bratrské. Použiješ-li slovo "duchovní", pak je to podobné, jako když napíšeš: A faráře vystřídal nový služebník Boží... Tedy věcně je to správně, ale asi neencyklopedicky. --Radek Linner (diskuse) 25. 11. 2015, 18:07 (CET)
    • Když si zadám do Googlu „kazatel ČCE“, tak mi vyjede řada oficiálních stránek Českobratrské církve evangelické, kde je výraz „kazatel“ použit. Mám tu před sebou oficiální knihu ČCE pojmenovanou Církev v proměnách času 1969–1999 a i v ní je uveden seznam farářů, farářek, jáhnů, vikářů apod. v kapitole „Seznam kazatelů a kazatelek Českobratrské církve evangelické 1969–1999“. Možná by nám mohl pomoci farář ČCE, kolega Lukáš Král. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 19:36 (CET)
     • Jsem zde. CB má skutečně kazatele. V ČCE je zaužívaným termínem farář, ale na evangnetu se setkáváme skutečně s kazateli. Je to vlastně tak, že na sboru působí farář/jáhen/pastorační pracovník (tedy osoba ordinovaná ke službě v církvi) ve funkci kazatele.--Lukáš Král (diskuse) 25. 11. 2015, 19:44 (CET)
      • Takže pokud tomu dobře rozumím, tak pojem „kazatel“ je dle Tvého popisu vlastně souhrnným pojmem pro faráře, farářky, pastorační pracovnice, jáhny, takže jeho užití v textu tedy není chybné? Nebo se pletu? Rád se nechám poučit. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 19:48 (CET)
       • Ano, jo, tak jest. Kazatelem je každý, kdo káže. V Tebou zmíněných rolích. --Lukáš Král (diskuse) 25. 11. 2015, 19:57 (CET)
 •  Vyřešeno se totiž odhalily nedostatky - se projevily nedostatky
 •  Komentář Mezi ně se řadila nemožnost oddělit - chyběla například (především?) možnost oddělení farářova bytu, ubytovacích prostor a hlavního sálu...?
  • Ve Tvém návrhu narážím na problematiku pojmenování bohoslužebného prostoru – viz výše. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
   • Znám dvě modlitebny (a bude jich u nás asi podstatně více), kdy je prostor řešen podobně. V hlavním prostoru se konají nedělní bohoslužby (shromáždění) a ten je nějakou lehce odstranitelnou přepážkou propojen s menší místností, kde se přes týden konají biblické hodiny, přednášky apod. V obou případech místní používají označení velký a malý sál. Nevím, jestli tuto terminologii užívají evangelíci v celé republice, ale pokud by ji užívali členové kobyliského sboru, pak bych to tak nechal i v článku. Svědkové Jehovovi mají na své modlitebně například nápis "Sál Království". Je dost možné, že u určitého typu církví jde o terminus technicus. --Radek Linner (diskuse) 25. 11. 2015, 18:07 (CET)
    • Terminus technicus to asi není. Já to volil tak, aby ten název byl (snad) jasnější i ostatním čtenářům, neznalým prostředí. Zkrátka „bohoslužebný prostor“… --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 19:36 (CET)
 •  Vyřešeno ateliéru Radovana Schauflera a Jakuba Roskovce - architekty bych tu znovu prolinkoval.
 •  Komentář výtah - zbytečný prolink
  • Já bych ho tam nechal, ale pokud jej někdo odstraní, nebudu to revertovat. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Komentář vstupní části a prostoru do ulice - vchodu a vstupního prostoru od ulice?
  • Tady jsem měl na mysli úpravu vchodu (došlo k posunu dveří (více o tom dále v textu) a pak též úpravě prostoru před kostelem (mezi budovou a vlastní ulicí). Původně tam byl trávník obehnaný nízkým živým plotem, nově jsou zde parkovací stání pro automobily. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Vyřešeno mezi nimiž - mezi nimi
 •  Vyřešeno V tomto patře stavby - na tomto podlaží?
 •  Vyřešeno Do přízemí měl přibýt ještě víceúčelový sál s malou kuchyňkou - V přízemí byl vybudován i víceúčelový sál s malou kuchyňkou.
 •  Vyřešeno Na toto patro měla plynule navázat rovná zahrada - Trochu se ztrácím v patrech a přízemí, ale možná nečtu dost pozorně.
  • Já jsem rád za zpětnou vazbu. Zkusil jsem to mírně přepracovat. Je to lepší? --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Komentář Od Svatého ducha roku 1997 - To byla rekonstrukce ukončena nebo proč právě od tohoto data?
  • Proč právě od tohoto data a ne jindy, nevím. Sice toho roku v září skončila jedna z etap stavby, ale asi to nemá souvislost. Spíše si myslím, ale to je zase vlastní výzkum, že kostely v Českobratrské církvi evangelické jsou málo kdy pojmenovány (jako mají katolíci kostel svatého „XY“…). Proto se sbor na tuhle změnu názvu musel dlouho připravovat a musela být členům dlouho vysvětlována, aby ji přijali (navíc to písmeno „U“ v názvu zní tak trošku jako hospoda U…). Takže to asi tak nějak vyšlo. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 
Modlitebna ČCE v Napajedlech
 •  Komentář nese stavba pojmenování - Dříve se jmenovala jinak? Byla bez jména? Nebyla to místo kostela spíše modlitebna? Jak se k názvu dospělo? Mně Jákobův žebřík trochu připomíná zvonice, ale ta byla postavena o tři roky později.
  • Ano, dříve se nejmenoval nijak. I na původním objektu byl pouze nápis „Sbor Církve českobratrské evangelické“. Co se týká problematiky kostel × modlitebna, tak jsem kdesi slyšel, že kostel je to v případě, že objekt stojí sám (celá budova slouží náboženskému účelu). Pokud je to ale někde v činžovním domě (jako třeba v Napajedlech), tak je to modlitebna. Ovšem je-li tomu opravu tak. Máš pravdu, že Jákobův žebřík může připomínat ta zvonice, ale je to spíš naopak, tedy ne že je název kostela dle zvonice, ale spíše že zvonice zdůrazňuje název kostela. Ten název vychází z příběhu o Jákobově žebříku, kdy podle Bible uštvaný praotec izraelského národa na útěku jednoho večera usne a zdá se mu sen, v němž vidí žebřík, po němž sestupují a vystupují andělé a Bůh mu dá zaslíbení, že ačkoliv předtím Jákob obelstil svého otce a bratra, Bůh bude s ním na všech jeho cestách. Zde symbolicky také dochází ke spojení mezi nebem a zemí (člověkem) a také je zde možnost přespání (v tom ubytovacím zařízení). Je to teď již jasnější?   --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
   • Ano, Jákobův žebřík znám. Rozdíl mezi modlitebnou a kostelem u evangelíků asi nerozlouskneme, ale to co říkáš taky nebude pravda. Znám samostatně postavené modlitebny, jejichž součástí je i kancelář či byt faráře. Evangelické kostely znám spíše z 19. století, kdy to byly samostatné stavby s klasickou věží a člověk by si je lehce spletl s katolickým kostelem. V takovém kostele probíhaly pouze bohoslužby a fara (stejně jako u katolíků) byla někde v sousedství včetně sborové místnosti, kde schůzovalo staršovstvo apod. U Jákobova žebříku bych laicky tipoval spíše na modlitebnu, "kostelně" tam vypadá jen ta věž. Možná ale žádné striktní pravidlo ani není a jde o to, jak svůj "stánek Boží" nazývají sami věřící. --Radek Linner (diskuse) 25. 11. 2015, 18:07 (CET)
    • Jo, je to možné, že se pletu. Třeba nám v tom poradí zdejší kolegové faráři – Martin Davídek či Lukáš Král. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 19:36 (CET)
     • Toho Svatého Ducha bych možná doložil i konkrétním datem - já třeba vím, kdy to tak bývá v rámci liturgického roku, ale na přesné datum jsem se musel podívat do kalendáře. Tož možná to konkrétní datum by tomu slušelo. --Lukáš Král (diskuse) 29. 11. 2015, 18:28 (CET)
      • Tady jsem to, Lukáši, spíše pochopil tak, že Radka zaujalo, proč zrovna v roce 1997 byl ten kostel pojmenován. Ale jinak proti uvedení konkrétního data, na kdy ten rok připadly Svatodušní svátky, nic nemám. --Jan Polák (diskuse) 29. 11. 2015, 18:33 (CET)
       • Milý Jene, Svatodušní neděle 1997 byla 18. 5., zdroj zde. Tak pokud Ti přijde smysluplné to tam doplnit. Nechci Ti totiž zasahovat do Tvého článku. --Lukáš Král (diskuse) 30. 11. 2015, 09:59 (CET)

Pokračovat budu možná příště. Kdybych připomínky nechal uležet a přečetl je ještě zítra, asi bych některé vypustil. Nejspíš se příliš nimrám v detailech. Nedostatky, které sám ve svých článcích dělám, daleko rychleji nacházím v textech, které jsem nepsal. Do recenze jsem se pustil ze sobeckých důvodů – mám to jako přípravu na případné články o modlitebnách v mém okolí. Díky za pěkný článek. --Radek Linner (diskuse) 24. 11. 2015, 21:42 (CET)

Já Ti mockrát děkuji za zpětnou vazbu a za odhalení případných nesrozumitelných formulací, které mně jsou naprosto jasné. Oceňuji pečlivost s jakou ses rozhodl článek probrat. Ještě jednou díky. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 02:16 (CET)
 •  Komentář Ještě k fotografiím. Dříve jsem také umisťoval fotografie "cikcak", dnes mi přijde lepší zarovnávat je vpravo pod sebe a jsou-li kvalitní a různorodé, pak klidně i v souvislém pásu. Poslední dvě fotky, byť tématu patří, se tam zdají být nacpané za každou cenu. Buď bych zkusil natáhnout text a fotky dal pod sebe nebo jednu z nich oželel. Hlavní text olepený fotografiemi z obou stran mi přijde trochu rušivý. Ale to je samozřejmě věcí vkusu. A pokud je zahrada u kostela alespoň trochu fotogenická, pak by bylo pěkné jednu fotku pořídit. --Radek Linner (diskuse) 25. 11. 2015, 18:07 (CET)
  • Takhle se tam těch fotek vejde více, než když to je jeden sloupec. Navíc takhle mohou být přímo umístěny u daných sekcí, kde se o věcech, zobrazených na fotografii, píše. S fotografií zahrady máš pravdu, zkusím něco pohledat. Díky za tip. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 19:36 (CET)

PokračováníEditovat

 •  Vyřešeno Nadpisy "Popis exteriéru/interiéru" bych změnil pouze na Exteriér/Interiér.
 •  Vyřešeno rozvětralý pískovec - To je typ pískovce nebo to má vyjadřovat jeho neuspokojivých stav?
 •  Komentář vysouvací mobilní dřevěné stěně - Rozumím vysouvací stěně, ale mobilní? Celá stěna se dá přesunout někam jinam?
  • Ne, jen se vysunuje nahoru a dolů. To, co je tam napsáno (tedy i se slovem „mobilní“ je tedy blbost, jo? --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
   • Můžeš se zeptat někoho, kdo má pro češtinu větší cit než já, ale řekl bych, že ta stěna mobilní není.--Radek Linner (diskuse) 1. 12. 2015, 20:57 (CET)
 •  Vyřešeno které ovšem nepokrývá plochu celého půdorysu budovy, ale pouze jeho část - "ale pouze jeho část" je pro mě nadbytečné
 •  Komentář služební byty - Kolik jich je? Znám modlitebny s byty pro faráře, ale s více byty vidím poprvé tuto. Komu ještě slouží? Je to pro řadové členy sboru? A má případně sbor příjem z nájmu těchto bytů?
  • Vím, že například ve smíchovském nebo v libeňském sboru Českobratrské církve evangelické mají shromažďovací prostor v domě, v němž se nacházejí i byty, které pronajímají. V Kobylisích byl v původním Giselově návrhu jeden byt. Určen byl pro faráře. Po rekonstrukci vznikly v objektu vedle zmíněného bytu ještě další dva (oba nové v tom přistavěném patře). Jeden z nových bytů a ten původní byly určeny pro faráře; kobyliský sbor má aktuálně dva faráře. A ten poslední měl využívat správce objektu (aby například mohl ubytovávat případné hosty relativně nezávisle na denní době). --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
 •  Komentář 4 × 4 × 2 metry - Možná je to správně, ale nejsem si jist typografií. Nemá být 4×4×2?
  • Také mne to napadlo, ale přiznám se, že nevím… --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
 •  Vyřešeno Quasimodogeniti - Prolinkovat na Bílá neděle nebo raději rovnou napsat jen Bílá neděle. Latinský termín u nás není zaužíván.
  • Vidíš, já spíš znám to „Qasimodogeniti“, než „Bílá neděle“.   Každopádně jsem ten název neděle na článek Bílá neděle prolinkoval. Díky za tip. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
 •  Komentář zvoní pravidelně - Proč právě v devět a v osmnáct?
  • Devět by mělo být, pokud vím, na začátek dne a v 18 hodin něco jako klekání. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
   • Klekání jsem měl právě spojeno spíše s katolíky a zajímalo mě, jak je tu u "protestantské" zvonice. :-) --Radek Linner (diskuse) 1. 12. 2015, 20:57 (CET)
 •  Vyřešeno tehdejším farářem sboru Jiřím Štorkem - Vida, opravdu je to farář. Proto bych opravdu trval na úpravě věty, kde se střídali dva faráři a nikoli farář za kazatele, což je dle mého matoucí. Jako by prezident Klaus byl vystřídán občanem Zemanem. Zrovna tak Jong Sil Lee by měl být uveden jako farář. Farář je dle mého v hierarchii nad kazatelem.
  • Já jsem nerozporoval to, že by to nemohl být farář. To samozřejmě je. Možná jsme si špatně rozuměli. Mně šlo o to, aby tam nebylo napsáno Faráře A vystřídal farář B. Proto jsem tam dal toho „kazatele“. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
   • Co takhle: V roce 1986 byl Jan Karas vystřídán novým farářem Jiřím Štorkem... --Radek Linner (diskuse) 1. 12. 2015, 20:57 (CET)
 •  Vyřešeno obraz od Vojtěcha Rady - Byl to patrně syn Miroslava Rady, stejně jako Ondřej Rada. Mají ke sboru nějaký vztah? Jsou evangelíci?
  • Ano, Miroslav Rada je otec, který má dva syny – Ondřeje a Vojtěcha. Především dílo Miroslava je v prostředí církve známé, neb svými obrazy vyzdobil několik kostelů a objevily se i v několika dětských zpěvníčcích, jež jsou v církvi používány. Měla by se, myslíš, informace o vzájemném příbuzenství malířů v  textu objevit? --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 06:35 (CET)
   • Já je vůbec neznám, takže mě překvapilo, že z jedné rodiny jsou tam umístěna tři umělecká díla. Napadlo mě, jestli ke sboru mají nějaký výjimečný vztah a pokud ano, mělo by to v článku určitě být. Nevím, jestli je to dobrý nápad, ale možná by tam mohlo být: V hlavním sále kostela jsou umístěna tři umělecká díla, která vytvořili otec a synové Radovi. Na pravé straně, hned u dveří, je to obraz od Vojtěcha Rady... No, teď mě nenapadá nejvhodnější formulace. --Radek Linner (diskuse) 30. 11. 2015, 16:19 (CET)
 •  Vyřešeno Zatmělo se slunce, a opona chrámová roztrhla se na polovic. - Dodat, že jde o 43. verš 23. kapitoly Lukášova evangelia a odkázat na něj. Je ten obraz abstraktní nebo na něm něco konkrétního je?
  • Díky za odkaz na biblický text. Na obraze je na kříži Ježíš. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
   • Pěkné zdrojování konkrétního biblického verše. To jsem neznal a v budoucnu to asi využiji. Jinak by to asi patřilo ještě do kurzívy, stejně jako "Jeden jest mistr váš..." --Radek Linner (diskuse) 1. 12. 2015, 20:57 (CET)
    • Teď nevím, co máš přesně na mysli. Kurzívou jsem psal název obrazu a do uvozovek dával biblický text. --Jan Polák (diskuse) 2. 12. 2015, 00:33 (CET)
 •  Vyřešeno Ježíš Kristus včera i dnes tentýž i na věky - opět Židům 13:8 a Jeden jest mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste Matouš 23:8
  • Text z Matouše byl do Bible odkázán, zatímco první text nikoliv. Díky za upozornění i za odkaz. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
 • Jeho rozměry jsou - Proč jsou uvedeny rozměry jednoho obrazu a druhého ne?
<div class="thumbinner" style=" width:Chyba Lua v modulu Modul:Image na řádku 22: attempt to index local 'fileTitle' (a nil value).px">
{{{obrázek1}}}{{{obrázek2}}}
 •  Vyřešeno stávala skleněná plastika - Proč už nestojí? Od kdy?
  • Plastika byla tvořena několika spojenými vrstvami skla. Před asi dvěma lety samovolně praskla ve spoji, takže se rozpadla na části ve tvaru písmene „L“, respektive „I“. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
   • Ano, to tady vysvětlíš mně, ale čtenář článku se to nedoví. Co takhle: Asi v roce 2013 byla poškozena a odstraněna. Vůbec celá ta věta je dlouhá a slova "pod ní, před níž, která, kteří" by měla být zčásti vypuštěna. Asi bych to rozsekl a nepatrně přeformuloval. --Radek Linner (diskuse) 1. 12. 2015, 20:57 (CET)
 •  Komentář umělec Hong Sung Huan - Možná jsem zvědavý přespříliš a informace není k dispozici, ale co je to za umělce? Je ze sboru? Žije v Praze, v Evropě, v Koreji?
  • Ve sboru nežije. Ta jeho plastika byla koupena na nějaké výstavě. Zkoušel jsem to jeho jméno již při psaní článku dávat do Googlu, ale nic kloudného mi nevyjelo.   --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
 •  Komentář kurátor - vytvořil jsi samostatný článek, jen tam není jasně uvedeno, kterých církví se to týká. Pokud jsou to jen evangelíci (jak je uvedeno v kategorii), mělo by to být napsáno i v první větě článku. To samozřejmě odbočuji jinam.
 •  Vyřešeno V sále kostela se nacházejí jednotlivé židle pro věřící. - Řadoví věřící nesedávají v lavicích, ale na židlích.
  • Mně se příliš nelíbí spojení „řadový věřící“… --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
   • Ano, řadoví věřící je hloupý termín. Mně se zase nelíbily "jednotlivé židle" a chtěl jsem se tomu nějak vyhnout. --Radek Linner (diskuse) 1. 12. 2015, 20:57 (CET)
    • Upravil jsem to do podoby „V sále kostela se nacházejí dřevěné židle pro věřící.“ To snad již vyhovuje nám oběma.   --Jan Polák (diskuse) 2. 12. 2015, 00:33 (CET)
 •  Vyřešeno visí plastika - Dřevěná, keramická...? Hrubé rozměry?
 •  Vyřešeno z nichž nejdelší dosahuje 2,5 metru a nejkratší 1,5 centimetru - v délce od 1,5 centimetru do 2,5 metru
 •  Vyřešeno Všechny pokoje jsou skromně, ale pohodlně zařízené, třílůžkové, - Rozsekl bych to: Jsou třílůžkové a pouze v suterénu je jeden čtyřlůžkový.
  • {Upraveno. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
   • skromně, ale pohodlně - jednoduše a účelně? Skromně, ale účelně mi přijde více jako subjektivní hodnotící prvek. --Radek Linner (diskuse) 1. 12. 2015, 20:57 (CET)
 •  Vyřešeno Matouš 1; 21–25 - Asi znovu prolinkovat. Předchozí link je daleko.
 •  Vyřešeno pravidelně každou neděli - Stačí "každou neděli" nebo "vždy v neděli"
 •  Nevyřešeno od 9.30 - Nemá být správně typograficky od 9:30?
 •  Vyřešeno Bratrská škola - O co jde?
  • Vím o ní, článek doplním. Zatím pro Tebe: je to církevní základní škola. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)
 •  Vyřešeno Presbyterní církve v Korei - Možná jsou správné oba tvary, ale napsal bych spíš v Koreji.
 •  Vyřešeno závěru měsíce května v prostorách kostela koná Noc kostelů - Zrovna letos jsem se Noci kostelů účastnil v červnu a příští rok je opět červnový termín.
  • V červnu? To asi máme každý na mysli něco jiného. Ta, co myslím já, je vždy v květnu. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 06:35 (CET)
   • Letošní rok si pamatuji opravdu špatně - byl 29. května. Jinak to bývá na přelomu května a června, takže to občas připadne i na červen. Příští rok bude 10. června a v roce 2012 to bylo 1. června. --Radek Linner (diskuse) 30. 11. 2015, 16:19 (CET)
    • Ale jo, asi už to v červnu jednou bylo a já si to neuvědomil. Omlouvám se. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)

To je asi tak vše. Nejdřív jsem napsal jen poznámky k první polovině článku a docela se lekl, kolik toho v porovnání k původnímu textu je. Zdráhám se to označit jako recenzi. Já jen jednoduše projdu text a řeknu: "Tady je překlep, této větě úplně nerozumím". Necítím se ale kompetentní říkat, zda jde či nejde o "Nejlepší článek". Sám jsem takový článek nenapsal ani jeden a rozhodně nehlídám všechna kritéria. --Radek Linner (diskuse) 29. 11. 2015, 23:32 (CET)

Já se to za recenzi označit nezdráhám. Je dobře, že ses tomu tak pečlivě věnoval a prošel to. Některé věci, které mne připadají jasné a jednoznačné, se tak jiným čtenářům zdát nemusejí. Ještě jednou díky. --Jan Polák (diskuse) 30. 11. 2015, 20:58 (CET)

Ben SkálaEditovat

 Vyřešeno Hehe, díky za odkaz na můj sto let starý blog, který jsi jistě s neuvěřitelnou pílí někde vyštrachal, ale asi by to v článku být nemuselo/nemělo :) Další komentáře možná přidám až si článek prostuduju podrobněji.--Ben Skála (diskuse) 29. 11. 2015, 18:44 (CET)

Doplnil jsem ještě druhou referenci. --Jan Polák (diskuse) 2. 12. 2015, 00:35 (CET)

MatesEditovat

Článek mě velmi zaujal, neboť jde o méně známou stavbu, kterou náhodou znám :-). Nápady:

 •  Vyřešeno Možná je to tím, že to okolí dobře znám, ale raději bych k původní motlitebně zaprvé uvedl, že dnešní Rumburská ulice na nedalekém Střížkově, opravdu není tou správnou ulicí (třeba ve formě poznámky), a zadruhé bych popsal, v jaké části Klapkovy ulice se ten objekt nachází (tedy zda někde u vozovny, tudíž celkem daleko od nového kostela, nebo naopak v oblasti Stírky, tedy celkem blízko); možná by se hodilo i popisné číslo.
  • V úvodu je psáno „Od roku 1942 si sbor pro svá setkání pronajal truhlářskou dílnu v Rumburské ulici (mezi roky 1946 a 1992 se ulice jmenovala Rudé armády, poté Klapkova).“ Je tato podoba postačující, nebo to chceš ještě nějak upravovat? --Jan Polák (diskuse) 1. 12. 2015, 18:29 (CET)
   • Já bych tam asi přesto přidal informaci, třeba jako poznámku, že se v současnosti nachází Rumburská ulice na nedalekém Střížkově. --Mates (diskuse) 1. 12. 2015, 23:08 (CET)
 •  Vyřešeno Mimochodem to na obrázku je skutečně objekt původní modlitebny? Takže původní sakrální místo nakonec nezbořili v průběhu výstavby sídliště?
  • Ano, nakonec zbořen nebyl a funguje dodnes. Pronajímá se právě tomu bazaru. --Jan Polák (diskuse) 1. 12. 2015, 18:29 (CET)
   • Já bych to připsal i do textu, že byl původní objekt zachován. --Mates (diskuse) 1. 12. 2015, 23:08 (CET)
    • Přiznám se, že mne nenapadá, kam to do toho článku vložit. --Jan Polák (diskuse) 2. 12. 2015, 00:33 (CET)
 •  Komentář Nejsou nějaké podrobnější informace k tomu, proč nakonec ten pozemek U Školské zahrady připadl církvi? Je fakt, že 60. léta byla uvolněnější, nicméně přesto mě překvapuje, že tehdejší režim přenechal nějaký pozemek církvi náhradou za dříve zestátněné pozemky.
  • Ten pozemek se uvolnil, jak píši v textu. Pak se řešilo, zda připadne farnímu sboru nebo blízké sokolovně (Sokol Kobylisy). Stačí to takhle? --Jan Polák (diskuse) 1. 12. 2015, 18:29 (CET)
   • A myslíš, že to nestojí za zmínku, tedy že se rozhodovalo mezi Sokolem a farním sborem? --Mates (diskuse) 1. 12. 2015, 23:08 (CET)
    • Nevím. Váhal jsem nad tím, zda to tam dát, nebo naopak ne, aby to neodvádělo pozornost. --Jan Polák (diskuse) 2. 12. 2015, 00:33 (CET)
 •  Vyřešeno Farář Karas odešel do dúchodu, věčných lovišť nebo byl vyhozen? Nelze to zjistit?
 •  Vyřešeno U rekonstrukce píšeš že byly v návrhu Schaufler–Roskove další úpravy, nějak ale není jasné, zda k nim došlo anebo ne.
  • Co máš konkrétně na mysli? --Jan Polák (diskuse) 1. 12. 2015, 18:29 (CET)
   • Jde o odstavec začínající "Návrh ateliéru Schaufler–Roskovec navíc ještě obsahoval další rozšíření podzemní ubytovací části o sedm pokojů, (...)". Úpravy zde popsané tedy nakonec nebyly zhotoveny? --Mates (diskuse) 1. 12. 2015, 23:08 (CET)
    • Aha, tohle jsi myslel. Tak to jsem doplnil. --Jan Polák (diskuse) 2. 12. 2015, 00:33 (CET)

Zatím vše, dále jsem se nedostal. --Mates (diskuse) 1. 12. 2015, 11:39 (CET)

Díky za snahu vylepšit článek. --Jan Polák (diskuse) 2. 12. 2015, 00:33 (CET)

LocMapEditovat

Do infoboxu jsem, Hanseku141, navrátil původní mapičku. Je, dle mého názoru, vhodnější. Vidíš v ní přesně, kde se v rámci České republiky daný objekt nachází. Ta Tebou navrhovaná byla pouze plná čar a poloha z ní, dle mého, nebyla jasná. --Jan Polák (diskuse) 1. 12. 2015, 18:29 (CET)

První mapka ukazovala, že se nachází někde na severu Prahy. Myslel jsem, že každý ví, kde se Praha v České republice nachází, takže není nutné ukazovat na mapě, že daný objekt je v Praze. A v rámci probíhající diskuse jsem, podle NČ Městského divadla v Brně, LocMap změnil na městskou. --Hansek141 (diskuse) 1. 12. 2015, 18:43 (CET)
Fakt mi přijde ta mapa Prahy (ale i Brna) dosti nepřehledná, že to v ní pak není na první pohled patrné. --Jan Polák (diskuse) 2. 12. 2015, 00:33 (CET)
Jo, to mi taky. Naopak Paříž se mi líbí. A Budapešť nebo Bangkok vypadají úplně jinak a člověk z nich taky moc nevyčte. --Hansek141 (diskuse) 2. 12. 2015, 18:00 (CET)
Jaký smysl má vlastně ta mapka? Že by případný čtenář nevěděl kde leží Praha? To už spíš tedy nějakou katastrální mapku města, i když ta stávající je celkem hrozná.--RomanM82 (diskuse) 8. 12. 2015, 21:19 (CET)

Tam chodimEditovat

Tam to znam. Vy bydlite v Kobylisich.Skola73 (diskuse) 26. 1. 2017, 10:32 (CET)

@Skola73: Gratuluji. Ta poznámka zřejmě patří mě, ano? Diskusní stránky na Wikipedii slouží k diskusi nad tvorbou daných článků. Navíc vzkazy konkrétním uživatelům, jež se týkají tvorby Wikipedie, píšeme přímo na diskusní stránku daného uživatele, nikoliv takhle obecně jako takové výkřiky. --Jan Polák (diskuse) 26. 1. 2017, 10:59 (CET)

ZvoniceEditovat

@Jan Polák: Myslím si, že by byla dobrá zmínka o dynamických problémech zvonice a jejich poměrně unikátním řešení. Zde je zdroj: [1] a případně i [2]. — Draceane diskusepříspěvky 24. 5. 2020, 22:21 (CEST)

@Draceane: Zdravím a děkuji za upozornění. O dokumentu jsem neměl tušení. --Jan Polák (diskuse) 25. 5. 2020, 01:04 (CEST)
Zpět na stránku „Kostel U Jákobova žebříku“.