Diskuse:Konferenční tlumočení

Přidat téma
Aktivní diskuse

SloučeníEditovat

  • Mhm, a je to tady, tak toho jsem se od počátku docela obával, protože některé pasáže byly a jsou 'duplicitní'. Tedy, ano, ale bude se (asi) 'vyškrtávat'. --Protestant (diskuse) 14. 1. 2016, 15:29 (CET)
  • Jsem proti, toto je imho speciální typ tlumočení. Packare nepředložil/a argumenty pro sloučení. --Vojtěch Dostál (diskuse) 14. 1. 2016, 15:30 (CET)
No, svým způsobem tento článek nehovoří vůbec o konsekutivním tlumočení, neboť je hned v první kategorii rozebrána celá paleta druhů tlumočení, plus jeho historie etc. V druhém, řekněme - 'nositelnějším', heslu 'Tlumočení' zase historie vůbec rozebírána není, za to se zde dozvíme o tlumočení nejvíce... Toto heslo sklouzlo od 'indukce k dedukci', tj. k obecnosti, a to je špatně. Mělo se pouze a jenom zaobírat oním 'konferenčním'... --Protestant (diskuse) 14. 1. 2016, 15:36 (CET)
  • Určitě to je speciální typ tlumočení, na druhou stranu se mi zdá, že tento termín lze objasnit několika málo větami v rámci článku o tlumočení a že není nutné mít samostatný článek, kde se v jeho obsahu opakují jen základní teze o tlumočení obecně. Proti existenci článku nejsem nějak rezolutně, jen se mi zdá zbytečný, zbytečně rozdrobuje článek o tlumočení samotném. Určitě bych změnil názor, pokud by se samostatné články o konferenčním tlumočení objevily i na cizojazyčných wikipediích. Tam je však tato problematika pojednána většinou jen jako zvláštní odstavec v rámci článku o tlumočení.--Packare (diskuse) 14. 1. 2016, 16:03 (CET)
  • Díval jsem se do různých jazykových verzí a připadá mi, že "konferenční tlumočení" se užívá jen v češtině. "Simultánní" a "kabinové" se vyskytuje všude, kde jsem koukal, v rámci hesla "Tlumočení". České heslo "Konferenční tlumočení" nemá na jiných Wikipediích cizojazyčnou variantu. Na druhou stranu existuje Asociace konferenčních tlumočníků ČR. I ti však uvádějí jako ekvivalent výrazu "simultánní" či "kabinové" tlumočení. Takže správné by podle mne bylo sloučit tento článek s kapitolou "Simultánní tlumočení" v článku "Tlumočení" a ze současného článku udělat přesměrování. Určitě by ale měly být přeneseny zajímavé poznámky o historii. --Svenkaj (diskuse) 17. 2. 2017, 15:17 (CET)
  • Po zvážení uvedených pro a proti hlasuji pro sloučení. Sil je málo (např. si všimněte jak dlouho se tu diskutuje), učme se stručnosti. Sloučení je těžké, vyžaduje konsensuz, ale opačně, bude-li jeden článek obsahovat více témat, není problém něco odštěpit. --Petr Říha, Hradec Králové 15. 5. 2019, 23:27 (CEST)
  • Také se přimlouvám za sloučení, zvláště teď, když přibyl i článek Simultánní tlumočení. Konferenční tlumočení ukazuje na jiný typ kategorizace (totiž podle situace, v níž tlumočení probíhá); v praxi se často zaměňuje se simultánním tlumočením, ale to je nepřesné (i článek samotný uvádí jak konsekutivní, tak simultánní tlumočení). „Podle situace“ ale konference nijak zásadně výjimečné nejsou; to by si článek spíše zasloužila poměrně mladá disciplína komunitního tlumočení.--Jirr (diskuse) 27. 1. 2022, 15:05 (CET)
Zpět na stránku „Konferenční tlumočení“.