Diskuse:Jindřichovice pod Smrkem

Projekt větrných elektráren Editovat

  • Oceňuji Tormovu snahu doplnit zdroje ke kritice větrných elektráren, ale podle mě článek pořád odporuje základnímu pravidlu Wikipedie:Žádný vlastní výzkum. A nejenže odporuje tomuto pravidlu, ale dokonce nutí i členáře, aby si dělali vlastní průzkum z x grafů, které možná ukazují statistiky výroby el. energie, ale neodpovídají na základní otázky zmíněné v článku: 1. Jaký byl původní plán výroby,

2. kdo není spokojen se stávajícím staveb. Pokud je to jenom Torm, asi to není úplně košer.

O očekáváních například
  • zde: [1] Petr Pávek si nechal vypracovat energetickou koncepci založenou na obnovitelných zdrojích. Výsledkem je, že Jindřichovice i okolní obce sdružené v mikroregionu SeCeSe (Sever českého severu) jsou nyní energeticky soběstačné právě díky větrné energii.
  • zde: [2] Věže mohou vyrábět proud i při mírném větru, tedy do čtyř metrů za sekundu. Do obecní kasy přinesou ročně tři miliony korun, což je celý jindřichovický rozpočet. Z peněz bude obec dotovat ekologicky zaměřené projekty občanů.
  • zde: [3] Stavba, na niž získala obec i státní dotaci, přišla na 63 milionů korun. Energii obě elektrárny dodávají do sítě, roční zisk by měl být šest milionů korun. "Náklady na údržbu a splácení úvěru jsou tři miliony ročně, takže druhá půlka zisku je naše. Vyděláváme od první chvíle, co se to roztočilo," pokračuje Petr Pávek. Pro vesnici jako Jindřichovice jsou tři miliony závratnou sumou. Vždyť roční rozpočet obce je také tři miliony, a pokud půjde vše podle plánu, zvýší ho dvě větrné elektrárny na dvojnásobek.

--Torm 17:39, 3. 3. 2007 (UTC)

Ještě k tomu přidám slova samotného Petra Pávka pro Neviditelného psa [4]: Nakonec pár slov k větrným elektrárnám v Jindřichovicích pod Smrkem, které jsou často záminkou pro některé neinformované rádoby odborníky nebo profesní štváče k různým nepodloženým tvrzením a pomluvám. Po bezproblémovém zaplacení všech závazků (úvěr, pojištění, servis apod.) zůstává každoročně v obecní pokladně několik set tisíc korun čistého zisku, což je v rozpočtu malé obce významná částka.
Podívejte se Torme, mi nejde o to Vás nějak usvědčit ze lži, ale o to aby článek byl ozdrojovaný. Ty reference nedávejte na diskuskní stránku, tady nepatří, ale do článku. Jenom k těm informacím. Pochopil jsem, že očekávali zisk 3 miliony, první graf v článku ale ukazuje produkci v v roce 2004 v hodnotě cca. 2,5 mil. Určitě do toho vidíte víc než já, tak mě prosím Vás opravte, ale podle mého laického výpočtu to není 20%, ale 80%. --Ladin 18:24, 3. 3. 2007 (UTC)
Splátky úvěrů a náklady ze servisní smlouvy Enerconu odpočítáváte ? To je další z oblíbených triků PP, vydávat tržby za zisk. Zdroje do článku zatím nedávám právě proto, abychom si ujasnili nějakou finální podobu textu. Jinak, ještě jedna věc - vlastní výzkum se týká výlučně autorů, přemýšlení čtenářů je vítáno, alespoň z mé strany --Torm 18:31, 3. 3. 2007 (UTC)
Pokud to máte prozatím rozpracováno, tak stačilo říct. Jenom bych se opravdu přimlouval za to, doložit nějakými články inkasování peněz spřízněnými firmami i další kritiku, i když Vám připadá jasná jako den. A taky vybrat z té spousty grafů jeden dva nejprůkaznější, a do textu napsat základní čísla, aby je čtenář nemusel sčítat s kalkulačkou z grafů, jako já před chvílí. --Ladin 18:47, 3. 3. 2007 (UTC)

Čili podle mě je třeba doplnit tyto základní údaje a graf bude klidně stačit jenom jeden, ten nejpřehlednější. Jinak doplním zase "chybí zdoj".

  • Podobně by mělo být ozdrojována teorie, že Pávek ulíval peníze do svých firem. Je to dost vážné obvinění na to, aby si už někdo (nejlépe autor) dal tu námahu a našel článek, ze kterého čerpal.
Upřesněte prosím, co považujete za nedostatečné ozdrojování: fakt, že Pávek byl starostou, fakt, že Pávek byl jednatelem Resecu nebo fakt, že Pávek byl jednatelem AMR ? Nebo považujete za správné, že Pávek - starosta přes Pávka - jednatele AMR objednal u Pávka - jednatele Resecu větrnou farmu ? --Torm 17:25, 3. 3. 2007 (UTC)
Můžu to zopakovat. Za neozdrojované považuji tvrzení, že:Kritikové .....upozorňují také, že peníze vložené do budování farmy mohly inkasovat firmy, spojené s osobou starosty, jakkoliv by tomu fakta nasvědčovala. Podstatnější totiž podle mě je pravidlo - jak už jsem napsal výše: Wikipedie:Žádný vlastní výzkum, cituji :Články Wikipedie nesmí obsahovat žádné dosud nepublikované teorie, data, sdělení, pojmy, argumenty nebo myšlenky ani žádné analýzy nebo syntézy již publikovaných dat, sdělení, teorií, argumentů nebo myšlenek. (Za syntézu se nepovažuje shromažďování a uspořádávání informací ze zdrojů.) a teorie, že Pávek kradl, toto pravidlo porušuje. Pokud to není Vaše teorie, ale informace z věrohodných zdrojů, tak ho uveďte v referencích. Toť vše. --Ladin 17:57, 3. 3. 2007 (UTC)
Jistě, rád doplním: [5] Porovnejte investora a generálního dodavatele. Jinak bych rád podotknul, že tvrzení o tom, že Pávek kradl vkládáte do textu vy, v originále se hovoří o inkasování peněz spřízněnými firmami ... --Torm 18:24, 3. 3. 2007 (UTC)
  • Dále by měl autor doplnit, co myslí tím porovnáním s Temelínem. Doufám, že ne to, aby si zase čtenář udělal svůj vlastní průzkum. --Ladin 17:00, 3. 3. 2007 (UTC)
Zpět na stránku „Jindřichovice pod Smrkem“.