Diskuse:Jan Vladislav

Přidat téma
Na této stránce nejsou žádné diskuse.

Autorská práva rozhovoru otišteném v Reflexu patří především tomu, kdo rozhovor poskytl a potom upravil a autorizoval. Tomu tedy patří i práva k textu, který byl na základě závěrečné poznámky rozhovoru jen doplněn a upraven jako heslo JAN VLADISLAV pro účely vaší encyklopedie. Jiří Rulf, který rozhovor zapsal pro Reflex, by sotva něco namítal. PROTO byl tento stručný a celkem vhodný pramen taky výslovně uveden. Vypracovat řádné heslo se základní bibliografí by jinak zabralo několik stránek. Čtenáři encyklopedie se tedy budou muset příslušná data shledávat dál pomocí Googlu. J.V.

Hmm Budeme věřit anonymní IP? --Li-sung 08:43, 19. 12. 2005 (UTC)

Měli bychom věřit, pokud neprokážeme opak. Lze např. napsat mail a dotázat se v Reflexu. --Beren 09:02, 19. 12. 2005 (UTC)

Zpět na stránku „Jan Vladislav“.