Otevřít hlavní menu

Diskuse:Iniciační rituál

Iniciace > iniciační rituálEditovat

Toto slovo [tj. Iniciace - Dz (diskuse) 1. 3. 2013, 15:23 (UTC)] má i tři molekulárně biologické významy, do budoucna navrhuji rozcestník. --Vojtech.dostal 16. 2. 2011, 11:38 (UTC)

Vyřešeno přesunem pod Iniciační rituál, rozcestník zatím nezřízen. Dz (diskuse) 1. 3. 2013, 15:31 (UTC)

Iniciační rituál, iniciační svátost, iniciace?Editovat

Pojem iniciační svátosti je zvláštně hybridní: něco si bere z antropologie, něco z liturgiky coby teologické disciplíny. Považoval bych za nejlepší Iniciaci přejmenovat na Iniciační rituál, zřídit rozcestník Iniciace (diskuse k současnému článku Iniciace - termín má i molekulárněbiologické významy), pod Iniciační rituál začlenit veškerý obsah článku Iniciační svátost (většinu pod sekci Křesťanství), z Iniciační svátost přesměrovávat na Iniciační rituál a zřejmě i včlenit do Iniciačního rituálu obsah Iniciace (buddhismus), což je na stránce Iniciace již dlouho navrženo (pod nadpis Vadžrajánový buddhismus, obsah totiž nereprezentuje buddhistickou iniciaci jako celek). Dz (diskuse) 20. 2. 2013, 20:13 (UTC)

Nikdy jsem ještě podobné změny nedělal proto je raději nechám na vás jak jste mi psal.Freorh (diskuse) 23. 2. 2013, 15:44 (UTC)
Realizováno - zatím kromě začlenění buddhistické iniciace. Dz (diskuse) 1. 3. 2013, 15:02 (UTC)

Poznámky ke zpracování v rámci projektu Studenti píší Wikipedii (2012/2013)Editovat

Nedostatečné referenceEditovat

V článku chybí "reference" - odkazy na v textu citovanou literaturu s konkrétními stránkovými údaji. Arachne39 (diskuse) 18. 12. 2012, 18:57 (UTC)

Reference stále nedostatečné, objevují se jen místy, dokonce nejsou ani u některých důležitých a nesamozřejmých tvrzení ("Iniciační svátosti jsou základem náboženské věrouky a hrají klíčovou úlohu v náboženském formování člověka", "Teologicky totiž jejich účinky spolu úzce souvisejí", "U jáhnů je výjimka, že mohou být ženatí, ale měli by být starší třiadvaceti let", "U jáhnů je výjimka, že mohou být ženatí, ale měli by být starší třiadvaceti let", "Ve středověku byla brána jako jeden z nejhorších trestů blížící se sociální smrti" atd. atd.). V oddílu Exkomunikace reference chybí zcela. Nepomohlo by zde otevřít nějakou odbornou studii, např. v Religiu, a podívat se, jak hustě autoři odkazují a jakým způsobem? Bude potřeba naučit se používat poznámkový aparát. Je to trochu složitější, ale pro začátek pomůže jednoduché pravidlo: ke každému jednotlivému tvrzení patří reference. Některá přijatá hesla v tomto také nejsou dokonalá, ale zde jsou nedostatky skutečně extrémní. Dz (diskuse) 20. 2. 2013, 20:13 (UTC)

Přidla jsem nové reference ke všem vámi zmíněným informací a k dalším které považuji za důležité. Aktuálně je u všech odstavců minimálně jedna reference z materiálů. Přidal sem i odkaz šablonou Hlavní článek k tematu Manželství a Exkomunikace a začadil jsem je do Souvisejících článků. Myslím si že aktuální proklíčování je o proti předchozí verzy dostatečné.Freorh (diskuse) 23. 2. 2013, 15:44 (UTC)

Nepřesnosti, omyly a chybyEditovat

 • "Katechumenát zůstal pouze jako označení křtěné dospělé osoby": katechumen, ne katechumenát.
 • "Časté rozpory mezi názory...": neúplná věta.
 • "Tento názor si však oponuje s názorem, aby děti v dospělosti neměly ještě více hříchu, kdyby se rozhodly nestát se křesťany. V historii se ovšem s touto možností moc nepočítalo": nepřehledná větná skladba.
Dz (diskuse) 20. 2. 2013, 20:37 (UTC)

S pomocí kolegu jsem přetvořil některé formulace na srozumitelnější verzy. Opravil jsem překlepy a neúplné věty(Časté rozpory mezi názory-Objevují se časté rozpory mezi názory;Katechumenát zůstal pouze jako označení křtěné dospělé osoby-Katechumen zůstal pouze jako označení křtěné dospělé osoby). Pokusil sem se co nejlépe změnit problematické větné skladby aby bylo celé heslo co nejsrozumitelnější.Freorh (diskuse) 23. 2. 2013, 15:44 (UTC)

Formální stránkaEditovat

 • nedostatečně proklíčováno
 • nedostatečný výběr literatury
 • pravopisné chyby (např. shoda přísudku s podmětem)
 • nesrozumitelná stylistika

Vojtěch Kaše

 • ešte stále sa v hesle dajú nájsť vety, ktoré majú nie práve zrozumiteľnú štylistiku a formuláciu
 • niekedy sa používa pri slovu boh veľké písmeno, inokedy malé. Bolo by vhodné ujasniť si to a zjednotiť

Meganka 15.2. 2013, 9:55 (UTC)

S pomocí kolegů jsem opravil všechny zmíněné problémy a dále ty které sme našli.Freorh (diskuse) 23. 2. 2013, 15:44 (UTC)

Obsahová stránkaEditovat

 • zavádějící úvodní odstavec:
  • katechumenát se týká pouze období před křtem
  • svátosti se neslaví společně v přísném slova slova smyslu: křest je podmínkou udělení svátosti přijímání a svátosti biřmování (biřmování bývá i v případě dospělých konvertitů, kteří byli pokřtěni o Velikonocích, udělováno až o Letnicích)
 • je třeba zohlednit přinekmenším literaturu z oblasti liturgiky - ta může pomoci celé heslo lépe konceptualizovat

Vojtěch Kaše (diskuse) 28. 1. 2013, 17:15 (UTC)

 • "Exkomunikace je vysvěcení ze strany církve"- určite vysvätenie? Nie je to chyba a nemá tam byť vyobcovanie alebo niečo podobné?

Meganka 15.2. 2013, 9:55 (UTC)

Změnil jsem úvodní odstavec který byl původní a katechumenát jsem vložil do samostatného odstavce pod Křest. Liturgickou literaturu jsem nahradil teologickými spisy jelikož si myslím že liturgická literatura by mohla být až příliž zavádějicí proto jsem při výběru literatury poučil jak religoonistické tak teologické publikace. Zavadějící část v odstavci exkomunikace jsem změnil z "vysvěcení" na "vyloučení".Freorh (diskuse) 23. 2. 2013, 15:44 (UTC)

Další připomínkyEditovat

 • Místy neurčité formulace ("se mění status osoby, která je přijímá").
 • Nedostatečné odlišování narativní perspektivy encyklopedie a pramenů ("Iniciace představuje symbolickou změnu stavu myšlení, postavení nebo víry").
 • Chyby a neúplné věty.
 • Text článku věcně málo vyjasňuje vztah k dalším heslům, někdy dokonce zcela chybí odkaz na ně (Iniciace, Rituál). Pod jednotlivými oddíly chybí šablona Hlavní článek.
 • Chtělo by to hodně posílit antropologickou koncepci hesla, např. v části, která by více vysvětlila, co to znamená "iniciační".
 • Katecheze není svátost - stávající začlenění do struktury hesla je matoucí.
 • Zaměněn proces formování novozákonního kánonu, který trval skutečně až do 4. století, s datací spisů.

Dz (diskuse) 30. 1. 2013, 22:53 (UTC)

Spolu s kolegy sme se zaměřily na mé neuplné věty a formulace, a myslím že už jsme všechny odstranily a upravyli vety které neměli smysl nebo nebyly dokončené. Pokusil jsem se více provázat jednotné části textu a přidal odkazy na hlavní články. Katechumenát jsem přesunul pod část Křest ke kterému přímo patří. opravyl jsem chybu ve vytváření kánonu na 2.- 3. staletí. i když si nejsem jistý jestli do vytváření novozákoního kánonu nepatří i sestavení katolické Bible což bylo až později.Freorh (diskuse) 23. 2. 2013, 15:44 (UTC)

Odstraněný úryvek o křesťanském pojetí instituce manželstvíEditovat

Odstraňuji tento text, myslím, že pod článek Iniciační rituál nepatří.

Starozákonní pojetí považovalo manželství hlavně za pokračování mužského rodu. Neobsahovalo pojetí monogamie ani celibátu, manželství je zde rozlučitelné.[1]

Novozákonní pojetí přisuzuje manželství boží základ a ustavuje monogamii. Podle Pavlovských listů je manželství rovnocenný svazek, ale pokud člověk přijme manželství na úkor volání po službě Bohu, stává se tím vinen. Teologická tradice se zabývala tím, zda je vůbec možné manželství obhájit.[2]

Učení církve stanovuje manželství, jako vztah dvou křesťanů různého pohlaví, které je požehnáno Bohem, a pokud je platné, je uzavíráno na celý život a může být ukončeno pouze smrtí. Církev si přisuzuje povinnost podporovat stálost manželství a věrnost manželů.[2]

Katolické manželské právo: Pro platnou formu uzavření manželství katolického křesťana se vyžaduje aktivní asistence faráře podle místa uzavření manželství a alespoň dvou svědků. V nebezpečí smrti je platné i manželství uzavřené přede dvěma svědky, když se kněz (nebo jáhen) oprávněný k asistenci při sňatku ze závažných důvodů nemůže dostavit.[3]

 1. Rahner, str. 163
 2. a b Rahner, str. 164
 3. Rahner, str. 165
Zpět na stránku „Iniciační rituál“.