Diskuse:Extremismus

Přidat téma
Aktivní diskuse

Zdůvodnění celkově zpochybněno: Text článku je směsicí vlastního výzkumu, osobních názorů, nepodložených tvrzení, pravdivých tvrzení a navíc míchá pojmy extremismus a radikalismus. --Dezidor 22:30, 31. 8. 2007 (UTC)

Spor na FF UKEditovat

Jako učástník sporu jmenovitě zmíněn v heslu, dodávám pár detailů, aby další autoři rozhodli, jestli o nich obohatit heslo.

  • Zbořilův kurz byl seminář, tedy nebyl volně přístupný vařejnosti. Přednášky jsou veřejné, ale cvičení a semináře jsou jen pro studenty zapsané do kurzu a pro další osoby jen na základě souhlasu učitele. To znamená, že se na setkání s nenonacisty dostali jen studenti odborně zaměření na politologické otázky, nikoli bezbranné potenciální oběti propagandy.
  • Děkan vydal zákaz jen na základě novinového článku. před rozhodnutím nekonzultoval učitele ani nezjistil další okolnosti.

Zkratka: hájili jsme konkrétní případ omezení didaktické svobody, to že zrovna byl politologický kurz nebylo rozhodující. (Giorgio Cadorini 27. 12. 2009, 10:14 (UTC))

Nejlepší by bylo získat názor i druhé strany sporu, aby článek byl nezaujatý. V tomto konkrétním případě je to potřeba tím spíš, že názory jsou zákonitě zcela protichůdné. Jinak Vás zde vítám, znám Vás z fakulty – Furlánsko a tak – i když italština mi po hříchu moc nešla. :-) Jirka O. 27. 12. 2009, 11:19 (UTC)

SkinheadsEditovat

SKinheads nejsou extremistická skupina. Sice píše že někteří skinheads nejsou extremističtí, ale to je chybně řečeno. Skinheads jsou ve své podstatě apolitičtí a nejsou to extremisté. To že se řadí do jiné, extremistické části, to už jsou specifické odnože skinheads

Nový začátekEditovat

Vytvořil jsem nový začátek jako minipahýl inspirovaný úvodem z en. Veškerý předchozí text jsem smazal, protože se z něj nedalo použít vůbec nic, dokonce ani související články a externí zdroje... --Cinik 19:42, 30. 12. 2007 (UTC)

BezpečnostEditovat

V současné době mi přijde, že kategorie bezpečnost není tou bezpečností, kam by článek patřil. Ta kategorie se musí buďto diferencovat, každopádně takhle by v ní článek neměl být. --Cinik 10:47, 2. 1. 2008 (UTC)

Těžko zde můžeme řešit, co komu „přijde“. Bylo by lépe argumentovat věcněji, nikoliv revertovat pouze pod vlivem směsi iracionálních dojmů. Bezpečnost je poměrně srozumitelný pojem a do tématu bezpečnosti pochopitelně patří články a podkategorie týkající se všech druhů rizik a ohrožení a ochrany proti nim. Pojem extremismu vznikl právě z hlediska bezpečnosti a proto úplné vyřazení článku Extremismus z kategorie Bezpečnost bylo jednoznačnou chybou. --ŠJů 13:02, 2. 1. 2008 (UTC)

Nemyslím, že jde iracionalitu, spíš o logický výsledek toho, že jsem se podíval, co v té kategorii je. --Cinik 13:08, 2. 1. 2008 (UTC)

Ondřej SlačálekEditovat

Revertoval jsem úpravu na FF UK, nemá tam co dělat a ani tady. Toto mám být encyklopedický článek, ne blacklist extrémistů, kteří mají nějaký vliv, jakoby se pořádal hon na čarodejnice a zvlášt perverzní je že se čerpalo z nenonacistických propagnd, které jsou soustavně napadány zase anarchisty. Anonym, pravděpodobně neonacista jsem vloží tento očerňovací článek. Tomáš Netolický není Ondřej Slačálek. viz [1]. Nenapadlo by mě že skoro 20 let po Sametové revoluci se někdo bude zabývat politickou orientací vyučujících. Obzvlášt perverzní je, že původní příspěvěk zněl, že ideové zaměření FF jasně svědčí o tom, že tam vyučuje... Svědčí to o tom, že ideové zaměření autora je značně netolerantní, jak příznačné pro neonacisty. Spíš bych řekl, že to, že vyučuje na FF UK anarchista jasně svědčí o tom, že ideové zakotvení FF je neutrální a svobodné pro kohokoli a neustále čelí politickým nátlakům. Třídní nepřítel nebo extremista, pojmy se mění, systém zůstává stejný, chce v tom Wikipedie pokračovat? neomarxismus v mezinárodních vztazích vyučoval v minulém roce, dnes vyučuje tyto předměty: [2] [3] Měl ještě další argumenty, ale na ně už opravdu nemám sílu a jsem zhnusen.... P.S. A pokud někdo zná práce Ondřeje Slačálka, tak si může udělat jen obrázek, že neonacisti závidí, protože takhle schopného člověka ve svých řadách nemají....

2 verzeEditovat

Nevím ale 2 verze? To mi přijde opravdu přehnané. Nemám potřebu tu svou obhajovat, myslím, že je to zcela zřetelné jaké je vhodnější. Spíš by mě zajímalo jestli je někdo pro 2. variantu? Protože to by mě opravdu překvapilo.... --Elm 27. 4. 2009, 17:52 (UTC)

PejorativníEditovat

Pozor, pejorativním způsobem může být použito jakékoliv slovo s negativním významem (i pozitivním), pokud se použije nepatřičně. Ale to neznamená, že je to pejorativum. Tedy například slovo podvodník není pejorativum, i když se tak může používat, je to slovo neutrálně popisující nějakou negativní vlastnost, ale slovo hajzl (při označení člověka) ano, protože to žádný neutrální význam nemá. --Beren 18. 9. 2009, 12:57 (UTC) Pejorativa jsou třeba slova "papaláš", "moula", "socan" (jejich podstatou je to pohanění), pejorativy naopak nejsou slova "extremista", "rusofil", "kacíř", "kriminálník" (mají svůj věcný význam bez snahy záměrně snížit, pohanět). --Beren 18. 9. 2009, 13:25 (UTC)

A prosím, když jsem požadoval zdroj (nějaký slovník), myslel jsem to vážně. Místo zdroje raději řešíte věc editační válkou :-(. --Beren 18. 9. 2009, 13:00 (UTC)

Extremismus jest slovo negativně zabarvené a není neutrální (víte nějaké neutrální nenegativní použití slova?). Neutrální je radikalismus, ten je objektivně stanovitelný, extremismus nemá žádnou pevnou charakteristiku, tu určuje daný režim, jenž tak přisuzuje různým politickým aktérům status nekompatibility (a tím všeobecné propaguje nespolupráci a intolerance vůči extremistům) s daným režimem, tj. pejorativní charakteristiku. Ono by se stačilo koukat na zprávy, ani jednou tam nepoužijí extremismus jako nepejorativum. Připomínám, že povinnost zdrojovat je jen na nezjevné tvrzení, toto je zcela zjevné... Mimochodem i en W en:Wikipedia:Words to avoid říká, že extremismus je pejorativum. A pokud chcete dál otravovat tak vám tam narvu asi tak deset zdrojů, viz google: "extremism is pejorative" hází spoustu zdrojů včetně spousty google knih, ono se stačilo jen podívat místo kverulantských revertů... --Elm 18. 9. 2009, 13:19 (UTC)
Tak mi dejte nějaký odkaz na český slovník, o významu v cizích kulturách se nebavím, jsme na české wiki a bavíme se o významu v českém prostředí. A že se slovo často využívá pejorativně, to nepopírám. Takových slov je hodně. Ale není to jeho podstata. Když řeknu, že "terorismus je formou extremismu", tak jakou snahu pohanět v té větě vidíte? --Beren 18. 9. 2009, 13:30 (UTC)
Upozorňuji, že "negativní" rozhodně není totéž, co "hanlivé či pejorativní". --Beren 18. 9. 2009, 13:35 (UTC)
Žijeme v globalizovaném světě a pejorativum to je tady i v USA a pokud si myslíte, že hned poletím do knihovny, aby jste měl zdroj podle vašeho přání, když jsou k dispozici desítky jiných, tak jste to opravdu uhodl. Extremismu nemá věcný význam a pejorativum to je již svou podstatou, tj. označení zcela nesourodých a protiřečících si myšlenek do jedno odsouzenitelného balíku, tj. do hanlivého označení extremismus. Protože co má společné neonacismus a militantní antifašismus? Něco nežádoucího z pohledu establishmentu. Už k tomu nemám co dodat, dělejte si co chcete! --Elm 18. 9. 2009, 13:52 (UTC)
Pokud české akademické slovníky říkají něco, je potřeba oponovat podobně silným zdrojem. Je docela možné, že v nějakém jazyce bude mít slovo nějaké zvláštní významové zabarvení, to nevím. Zatím jste přesvědčivě nedoložil ani to. Vlastně jste neukázal vůbec žádný zdroj a podle svých slov ani nechcete. Já za Vás nic hledat nebudu, břemeno důkazů je na vkladateli tvrzení. Vaše názory Vám neberu, ale vlastní výzkum je při vkládání informací do článků zakázán. Takže můžu to v článku vrátit? --Beren 18. 9. 2009, 14:05 (UTC)
Ano prosím vraťte to se zdrojem (nejlíp slovník) že to není pejorativum, jinak až budu mít náladu na blbosti, tak přidám pejorativum s referencemi... Mohu prosím vědět o jaké akademické slovníky se jedná? --Elm 18. 9. 2009, 14:11 (UTC)
Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Akademia, 2007. (Pejorativní slova jsou zde označovány zkratkou "hanl."). Jsou tam takto označena ta slova, která jsem uvedl "papaláš", "moula", "socan". Ale extrémismus nikoliv. Dále pak Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha : Akademia, 2007. Ten uvádí jen slovo "extremista", nicméně také jej nebere jako hanlivé. --Beren 18. 9. 2009, 14:33 (UTC)

Berene, pejorativem je i takové slovo, které pejorizuje hodnotově, nikoliv jen takové, které stojí jen na emočním náboji. Takže kacíř, extremismus, pseudověda i kriminálník jsou pejorativa, protože to "věcné" jádro je v ních vyjádřeno jen a pouze jako porovnání s nějakou hodnotou, které nedosahují (jsou horší, peior). Emoční expresivita výrazu je věc trochu jiná. --ŠJů 18. 9. 2009, 16:57 (UTC)

A čím můžete doložit, že to jazykovědci posuzují dle Vaší úvahy? Obsah slovníků tomu neodpovídá. Já vím, že často posunujete významy slov někam jinam, ale pejorativní (= hanlivý) opravdu znamená něco jiného než říkáte. Etymologií se přesného významového odstínu slova, jaký je v současnosti, nedoberete. A vlastní výzkum si nemůžeme dovolit. Snadno dostupné informace o významu slova pejorativní jsou třeba zde. --Beren 18. 9. 2009, 22:04 (UTC)
Bereno, pochopte to už, že extremismus je "hanlivý, zhoršující význam, vyjadřující záporný vztah" označující odpůrce režimu. --Elm 19. 9. 2009, 15:44 (UTC)

Elmovy zdrojeEditovat

Tak za prvé to, že je něco pejorativum, by se mělo dokládat věrohodnými zdroji, tj. odborníky z oboru jazykovědy. Další problém je, že zdroje pouze dokládají užívání s pejorativním zabarvením. O tom jsme se tu už bavili, že to ze slova nedělá pejorativum. Elmův zdroj [4] dokonce přesvědčivě ukazuje, že to pejorativum není, když mluví o "teorii extremismu" a o "zaštiťování se odbornou terminologií". Pokud je pojem odbornou terminologií, pak nejde o pejorativum. Spousta pojmů např. z oboru psychiatrie je podobným způsobem zneužívána a jsou to proto pejorativa? Nikoliv. --Beren 22. 9. 2009, 20:47 (UTC)

Zpět na stránku „Extremismus“.