Otevřít hlavní menu

Jmenování docentem v České republice, sekce HistorieEditovat

Marcvs~cswiki: Dobrý den, pane kolego, ještě jednou mi dovolte poděkovat vám za spolupráci na tomto článku, vážím si toho (analogicky pak zde). Chtěl bych se zeptat, k této sekci (části), kterou zmiňuji v nadpisu: Je to tam tak určitě správně? (Toto jsem tam nenapsal já, Vřed.) Podle mne tam jsou (možná) chyby. Ano, něco (myslím) bylo ponecháváno v platnosti, ale něco taky bylo po revoluci odnímáno (za zásluhy od ministrů: [1], [2]). Možná by to chtělo i trochu upřesnit, nevím, jestli to tam je za to období (1980-89) správně... Hezký den. PS: Zmíním (pingnu) tady i kolegu (Vlout), který se právem v obdobných článcích na Wiki též zaobíral. Díky za reakci. Doplnění: Pane kolego Vlout, co vy na to? I váš názor k tomu by tady nebyl špatný, budu rád, pokud zde také odpovíte. --Vřed (diskuse) 3. 10. 2016, 00:20 (CEST)

Zřejmě to nebude úplně přesné. Podle zákona č. 19/1966 Sb. docenti byli jmenováni z osob, které „vyhovují morálně politickým požadavkům, v habilitačním řízení prokázali pedagogickou a vědeckou, popřípadě uměleckou způsobilost, mají potřebnou praxi, a nejde-li o jmenování docenty uměleckého oboru, mají vědeckou hodnost“. Jmenování ministrem školství na určité pracovní místo mělo probíhat na základě konkursu (§ 27 a 28). Podobně podle zákona č. 39/1980 Sb. docentem mohl být jmenován člověk, který „ve své výchovně vzdělávací, vědecké nebo umělecké práci vychází z vědeckého světového názoru, prokázal pedagogickou způsobilost a schopnost tvořivě vědecky nebo umělecky pracovat a má potřebnou praxi“ (§ 75). Podrobnosti stanovovala vyhláška č. 111/1980 Sb., v níž se mj. konkretizovalo ono prokázání vědecké způsobilosti i proces jmenování. Výslovně habilitační řízení a habilitační práci ovšem uváděl až zákon č. 172/1990 Sb. (§ 27 odst. 4). Všechny uvedené předpisy v původním znění lze získat zde. --Vlout (diskuse) 4. 10. 2016, 11:10 (CEST)
@Vlout: Dobrý den, děkuji za odpověď. Ano, jasně, sbírka od MVČR (altern.) je původní, oficiální, já jsem teď jenom potřeboval odkázat online na konkrétní části (paragrafy), pro orientaci, takže proto jsem použil tento pramen (MVČR připravuje myslím už roky nový projekt, ofic. interaktivní Sb. i Sb. m. s. podobnou ZakonyProLidi.cz, nedávno jsem o tom opět na ČT24 slyšel mluvit Chovance, ale trvá jim to neúměrně dlouho, už máme říjen 2016...). Co říkáte, jsem si tak nějak přečetl, spíš jde o to, co bylo odnímáno za léta 1980-9 a co bylo ponecháváno za tato léta v platnosti, tedy to, co je teď v článku: opravdu 80-89 v platnosti zůstal? Nebo si jen někdo spletl a zaměnil chybně (teď se bavíme jen o právu po revoluci) toto a toto. Nevím, jestli jsem to vysvětlil dobře, ale snad mi rozumíte... hezký den. --Vřed (diskuse) 4. 10. 2016, 15:56 (CEST)
To je jiná otázka. Původně jsem chtěl naznačit, že tvrzení, že docentura byla dříve udělována pouze „za zásluhy“ není vlastně ověřena, z právní úpravy tedy rozhodně neplyne. Jde-li o to, jestli vědeckopedagogické tituly „přetrvaly“ i po roce 1990, tak to snad ano. Alespoň z § 40 zákona č. 172/1990 Sb. plyne, že byly odňaty jen ty, které byly získány postupem podle § 3 vyhlášky č. 111/1980 Sb. [resp. obdobně dříve podle § 55a odst. 1 písm. e) zákona č. 19/1966 Sb.], tedy bez řádného habilitačního řízení. --Vlout (diskuse) 4. 10. 2016, 20:22 (CEST)
Rozumíte, mi jde hlavně o to, aby tam nebyla uvedena vyloženě nepravdivá informace, která je možná doložena dvakrát špatným zdrojem, věta: Pozdější zákony jej nechaly v platnosti.(ref)§ 43 zákona č. 172/1990 Sb.(/ref)(ref)§ 102 zákona č. 111/1998 Sb.(/ref) Přitom tyto oba prameny (paragrafy) se přeci vůbec docentů netýkají, ledaže by to bylo zákeřně a skrytě zahrnuto v sousloví „ostatní tituly“, jenže ta věta pokračuje dál a hovoří o „ostatní tituly absolventů“, což se mi zdá jako blbost, protože dotyční přeci nejsou studenti či absolventi. --Vřed (diskuse) 4. 10. 2016, 20:56 (CEST)
V tom případě bych doporučil článek upravit. Zřejmě by bylo vhodné (s odkazem na výše uvedené zdroje) uvést, že v letech 1969–1989 kromě docentur udělených na základě habilitačního řízení mohl ministr školství docenta jmenovat i bez toho, jen tzv. za zásluhy. A pak doplnit, že zatímco prvně uvedené vědeckopedagogické tituly zůstaly po roce 1990 zachovány, ty udělené jen za zásluhy nikoli (zde odkaz na § 40 zákona č. 172/1990 Sb. – [3]). To všechno plyne z uvedených zdrojů, takže by s tím neměl být problém. --Vlout (diskuse) 4. 10. 2016, 22:06 (CEST)
Dobrý den a krásné ráno přeji. Pane kolego, zcela souhlasím. Ale můžu říct, že konkrétně toto si já nyní editovat moc netroufám, protože v současné době nemám v této věci odpovídající prameny nastudovány, abych mohl provést správná historická upřesnění, viz má poznámka zde, především tedy vhodnou legislativu, zejména odpovídající VŠ zákony (58/1950 Sb., 19/1966 Sb., 39/1980 Sb., 172/1990 Sb., ale i 39/1998 Sb.), novely těchto zákonů, případné další zákony, které oblast regulují (jen jako příklad mne napadá typu 53/1964 Sb.), zákonná opatření a příslušné prováděcí podzákonné právní předpisy, tedy vládní nařízení či vyhlášky (typu 111/1980 Sb., které byť samozřejmě nejdou nad rámec zákona, tak danou oblast upřesňují). Zřejmě toto ponechám kolegovi Marcvs~cswiki, který se v tomto orientuje lépe. --Vřed (diskuse) 5. 10. 2016, 07:19 (CEST)
Některé chyby (viz výše) jsem se snažil opravit, tak snad je to trochu přesnější, budu rád za případné korekce (Marcvs~cswiki či Vlout). --Vřed (diskuse) 30. 10. 2016, 18:58 (CET)
Zpět na stránku „Docent“.