Diskuse:Březno u Loun (skanzen)

Přidat téma
Aktivní diskuse

RozděleníEditovat

Navrhuji rozdělit tento článek do dvou článků: Archeologický skanzen Březno u Loun a Březno u Loun (archeologická lokalita).

Odůvodnění: Tento článek vznikl v roce 2012 pod názvem Březno u Loun (archeologická lokalita) a pojednával o archeologické lokalitě Březno u Loun jako o celku. Ne zcela vhodně zahrnoval i přilehlé hradiště "Na Šachtách", jako samostatnou polohu v rámci lokality, pojednání o nejdůležitější části - vlastním rovinném sídlišti nebylo dokončeno. Dne 25.9.2016 Wikipedista:Petr Kinšt bez diskuse změnil název článku na současný Březno u Loun (skanzen) a vydělil z něj popis hradiště "Na Šachtách" jako samostatný článek. Vydělení popisu hradiště podporuji, ale proti zbytku mám silné výhrady.

1) Označení archeologického skanzenu zkráceně za skanzen je zavádějící. Ze své podstaty je archeologický skanzen jen produkem současných představ o minulosti, neobsahuje skutečné stavby či soubor hmotné kultury poznaný a popsaný ještě za dobu jejich skutečné funkce ve společnosti.
2) Vzhledem k bodu jedna nepovažuji za šťastné to, že přejmenování článku na skanzen došlo k jakémusi upozadění významu místa jako archeologické lokality, která během dlouholetých výzkumů vydala celou řadu unikátních nálezů. Právě tyto nálezy jsou primárním pramenem pro poznání minulosti.

Tím nechci nikterak umenšovat význam archeoskanzenu, ale nepovažuji za šťastné, aby pojednání o lokalitě bylo výhradně v článku o archeoskanzenu. V současné podobě vlastně článek ani nijak dlouze o archeoskanzenu nepojednává, lokalitě je věnováno podstatně víc textu. Vzhledem k výše uvedenému nepovažuji přejmenování článku za opodstatněné a navrhuji jeho rozdělení na Archeologický skanzen Březno u Loun a Březno u Loun (archeologická lokalita).--EdmundSquirrel (diskuse) 16. 10. 2016, 16:18 (CEST)

Článek jsem přejmenoval bez diskuse, protože u čtyři roky prakticky needitovaného a minimálně navštěvovaného článku jsem diskusi nepovažoval za nutnou. Po vyčlenění informací o hradišti v článku zůstal pouze stručný seznam archeologických kultur, a proto jsem ho rozšířil a doplnil informacemi o skanzenu. Na nový název jsem ho přesunul kvůli shodě úvodního odstavce s názvem článku. Máte-li dostatek zdrojů, klidně článek rozdělte, ale osobně to považuji za zbytečné, a dokonce nevhodné.
Skanzen je sice produktem současných představ, ale Wikipedie popisuje svět právě pohledem současných znalostí a představ. Březenský archeoskanzen se nachází na místě konkrétního archeologického výzkumu a objekty, které prezentuje návštěvníkům, jsou rekonstrukcemi nalezených pozůstatků osídlení doplněné o poznatky experimentální archeologie. Jinými slovy skanzen prezentuje archeologickou lokalitu veřejnosti. Proto si myslím, že lokalita a skanzen jsou vzájemně propojené a že skanzen význam naleziště neupozaďuje, ale naopak zdůrazňuje. Kolik archeologických lokalit má vlastní muzeum?
Souhlasím s tím, že informace o skanzenu, ale i o nalezišti, by si rozšíření zasloužily. Ideálně v rámci jednoho článku, přičemž Březno u Loun (archeologická lokalita) může sloužit jako přesměrování. --Petr Kinšt (diskuse) 16. 10. 2016, 20:07 (CEST)
Děkuji za odpověď. Vidím ale, že se zřejmě neshodneme. Archeologickou lokalitu nemohu vidět jakou součást skanzenu, tyto věci je nutno oddělovat. To je jako kdybychom Kroniku českou viděli pouze jako součást Starých pověstí českých. Každopádně struktura článků o tzv. archeologických lokalitách by si zasloužila širší diskusi. --EdmundSquirrel (diskuse) 16. 10. 2016, 20:50 (CEST)
Mě by přišlo také lepší tyto témata oddělit. Nicméně dokud nebude více textu k oběma tématům, tak to podle mě úplně nehoří. Sám nejsem schopen v tuto chvíli zapracovat na doplnění článku/ů. --Palu (diskuse) 17. 10. 2016, 10:53 (CEST)

Vzhledem k téměř roční neaktivitě odstraňuji šablonu s návrhem rozdělení, ať v článku nestraší. Rozdělení nadále považuji za nevhodné, ale pokud se do toho někdo pustí, a napíše slušný článek, bránit mu nebudu. --Petr Kinšt (diskuse) 3. 9. 2017, 19:46 (CEST)

Zpět na stránku „Březno u Loun (skanzen)“.