Diskuse:Arumuni

Přidat téma
Na této stránce nejsou žádné diskuse.

Reaguji na odstranění té „knihovny“ publikací a článků. Nebylo by vhodnější to nějak probrat a nechat tam třeba dvě kvalitní publikace v nějakém pro českého čtenáře dostupném jazyku (angličtina, němčina)? --Mercy 6. 7. 2010, 10:07 (UTC)

Reaguji především na formulaci "hlavně z pohledu rumunských úřadů a jazykovědců je arumunština nářečí rumunštiny" a na některé další údaje. Pokud vím, o statusu arumunštiny se mezi lingvisty vedou spory. Rumunský rozhlas vysílá v arumunštině jako v jazyce jiných menšin, v Rumunsku mají Arumuni svou organizaci jako Albánci, Lipované, Arméni atd., z vlastní zkušenosti vím, že ani s dobrou znalostí rumunštiny se s Arumuny na Balkáně běžně nedomluvíte (a s Istrorumuny už vůbec ne, i když podle některých rumunských lingvistů je jejich jazyk nářečím rumunštiny). Mezi oběma jazyky existují výrazné rozdíly nejen v oblasti slovní zásoby, ale také morfologie, např. posesivní člen se v arumunštině používá spíš jako v albánštině než jako v rumunštině. Když se zeptáte Arumunů samotných, jestli jsou Rumuni, záleží na tom, do jaké školy chodili - některé učili, že jsou Rumuni, někteří prostě řeknou, že v tom sami nemají jasno. Pokud jde o vyznání, setkal jsem se hlavně s pravoslavnými Arumuny a s několika muslimy, ale s katolíky dosud ne (můžete doložit?). Nepovažuji zařazování sporných informací bez citování pramene za užitečné, ale nepřu se - právě pro tenhle přístup k informacím jsem českou Wp. opustil. V dodatečně připojených informacích jsou pravopisné chyby. Opravím je, a pokud Vám čeština dělá potíže, můžete mi psát rumunsky, případně albánsky. Ale opakuji, že jsem se z české Wp. stáhl a o spolupráci nemám zájem. --Henriku 10. 1. 2011, 16:34 (UTC)
Zpět na stránku „Arumuni“.