Diskuse:Antická řecká filosofie

Přidat diskusi
Aktivní diskuse

Co s antickou římskou filosofií a opravdu starořecká?Editovat

Dvě poznámky: vypadla nám tímto antická římská filosofie: nesouhlasím s editační poznámkou, že o té původní článek beztoho nebyl. Druhá poznámka: jste si jist, že antickou řeckou poezii bude vůbec někdo hledat pod pojmem "starořecká filosofie"? Nepamatuji se, že bych se s tímto pojmem kdy setkal, byť mu lze rozumět. --Dodo 17. 11. 2010, 12:00 (UTC)

Dovolím si ještě jednu poznámku k současným změnám, které provádí Ioannes Pragensis: ona existuje nějaká východní antická filosofie, že označuje starořeckou (sic!) filosofii za součást západní antické filosofie? Nemíchají se zde dva pojmy, totiž starověk a antika? --Dodo 17. 11. 2010, 13:36 (UTC)

Jedná se o filosofii a ne o poezii :-) ale vážně: proti přejmenování tohoto článku na "Antická řecká filosofie" a článku "Antická filosofie" na "Starověká filosofie" nejsem. Jde jenom o to, aby seděla interwiki, což předtím nebylo zajištěno. Na jménech až tak nezáleží, pokud zůstanou srozumitelná.--Ioannes Pragensis 17. 11. 2010, 15:50 (UTC)

Domnívám se, že interwiki bude sedět tehdy, až bude doplněn i obsah článků - tj. ze starořecké filosofie zmizí část o "latinském a římském období" (mimochodem, proč jsou v něm především řecky píšící filosofové? :-D ) a naopak přibude část o třech důležitých "přenosech" (tzv. translatio studiorum) - tranformacích řecké filosofické tradice do řecky psané byzantské filosofie, syrské filosofie a arabské, resp. muslimské filosofie, jakožto i samostatné články o těchto geokulturních oblastech v dějinách filosofie. Zvolíme-li jako kritérium řecký jazyk, nemohou být v článku o starořecké filosofii přece latiníci (Cicero apod.). Ke starověké filosofii by dále měli být doplněni myslitelé východní - tj. indická a čínská fil. tradice (další problém: lze pro označení zdejších myslitelů používat slovo filosof, jak ho známe ze západní tradice?). Také nerozumím tvrzení, že starověká filosofie končí v západní Evropě v 11. století... Bojím se, aby takové kategorické změny neudělaly více škody než užitku; ale rozhodně se nebráním tomu, aby v periodizacích filosofie a klasifikacích filosofů byl už konečně udělán pořádek. :) --Scholipeta 17. 11. 2010, 16:32 (UTC)

Myslím, že tam mohou i Latinci být zmíněni, protože i tam došlo k jakémusi translatio od Řeků. Ale máte pravdu, chtělo by to víc informací a přesněji. Nechcete se toho ujmout?--Ioannes Pragensis 17. 11. 2010, 16:50 (UTC)
Ano, latiníci tam mohou být zmíněni - ale ne jako jedno období ve vývoji řecké filosofie, nýbrž, jak správně naznačujete, mezi fil. tradicemi, které z řecké vycházejí. Rád bych, ale (1) jsem spíše zaměřený na pozdně středověkou filosofii a vědu (tj. nejsem odborník na antiku) a (2) na Wikipedii už nic moc většího nedělám, protože na to nemám čas (státnice se blíží :-D ) = snad až příští rok v létě. Ale pár schopných lidí se tu určitě najde - zkuste napsat do diskuse k filosofickému portálu. --Scholipeta 17. 11. 2010, 17:02 (UTC)

Skromný názor: domnívat se, že římská filosofie není o ničem, a proto je lepší ten oddíl zrušit, je také zavádějící. Boethius, který bude zřejmě představovat posledního představitele antické filosofie, bude čerpat z řeckých autorů, byť sám Říman, totéž bude platit o římských eklekticích či stoicích, avšak to neznamená, že by římská filosfie byla méněcenná či že by ji bylo třeba pojednávat zvlášť a navíc kvůli tomu rušit heslo Antická filosofie. Pohyb, kterým byla antická filosofie zrušena a římská filosofie se označila za jakýsi odpad... Interwiki každopádně podobnou změnu neospravedlňuje, byť kvality článku nebyly veliké. Vzhledem k tomu, že Středomoří v antickém období je jen jeden kulturní prostor, celá přeměna z "Antické" na "Starořeckou" filosofii je zcestná, protože si nelze představovat Řeky a Římany jako dva nezávislé národy v moderním slova smyslu. Původní záměr, který pojednával celkově o antické filosofii měl každopádně více hlavu a patu, byť původní článek nedosahoval rozličných kvalit. Dnešní změny považuji za ochuzující a svým způsobem zavádějící. --Dodo 17. 11. 2010, 17:54 (UTC)

Nemyslím, že by přesun kapitol udělal z římské f. něco méněcenného. Jenom se zdůraznilo, že není řecká, i když na řeckou úzce navazuje a souvisí s ní. Nic Vám nebrání udělat pro ni zvláštní článek. Nic také nebrání udělat extra článek pro antickou filozofii, kde vedle řecké bude náležitý prostor věnován i té ("pohanské") latinské, ale i starožidovské a patristické, jež časově i svým myšlenkovým východiskem patří přece také do antiky. Jde jen o to, že když a) naprostá většina článku pojednává o Řecích, a b) interwiki vedou na starořeckou filosofii v jiných wikipediích, tak by to mělo být pojato takto.--Ioannes Pragensis 17. 11. 2010, 20:53 (UTC)

Vážený kolego, antickou filosofii na řeckou jste redukoval Vy na základě podobného principu, že o vodě článku potřeba není, a protože se v něm v "naprosté většině" píše o vodíku, vyčleníme kyslík a přejmenujeme článek na "vodík" s těm, že ty, kteří tento posun kritizují, zaúkolujeme, ať vytvoří článek o kyslíku a případně i o vodě. Není proto důvod, abyste mi radil, že mám článek o antické filosofii vytvořit, pokud jste jej sám zrušil. Podařilo-li se Vám již takovýto paskvil vytvořit, možná bude na místě jít sám do sebe a vlastní chyby a neznalosti napravit, a nikoli žádat o nápravu ty, kteří se o bědný stav věcí nepřičinili. S úctou --Dodo 17. 11. 2010, 21:12 (UTC)

Zapomněl jste ale říct, že na ten článek vedly interwiki z vodíku. Já těmito rozpory docela trpím, protože cizí wikipedie pravidelně používám. A také vůbec netvrdím, že o "vodě" není potřeba mít článek. Jenom ho prostě nemám čas a sílu napsat. Buďte prosím přesnější.--Ioannes Pragensis 18. 11. 2010, 09:38 (UTC)

Bude-li v článku "Kaktus" uvedeno interwiki "Parfém", také přesunete článek "Kakrus" na stránku "Parfém"? Připomínám jen, že jste nevysvětlil, proč by se antické řecké filosofii mělo říkat filosofie starořecká. --Dodo 18. 11. 2010, 09:44 (UTC)

Pokud se v dotyčném článku bude psát hlavně o parfému, pak samozřejmě ano. - Jestli se Vám název "antická řecká filosofie" líbí víc, klidně to přesunu na něj, je mi to jedno. Zdravím,--Ioannes Pragensis 18. 11. 2010, 14:53 (UTC)
Zpět na stránku „Antická řecká filosofie“.