Diskuse:Albertinum Žamberk

Na této stránce nejsou žádné diskuse.

Copyright.svg

V článku je použit materiál uvolněný držitelem autorských práv pod licencí GFDL. Povolení odeslané držitelem autorských práv bylo doručeno do systému OTRS spravovaného PR oddělením Wikimedia pod číslem 2007091010004699.

Tato šablona neslouží k prohlášení autora o vlastnictví; vkládá ji pouze tým OTRS poté, co na e-mail info-cs zavináč wikimedia.org obdrží jasné potvrzení o uvolnění díla pod danou licencí.


Upozornění: Tato šablona je již zastaralá, ale z této stránky ji neodstraňujte, je stále důležitá.

Albertinum Žamberk - Podezření z porušení autorského zákona.

Jen krátce na okraj:

Od drobného ptáčka vynášejícího ze svého hnízda trus svých mladých asi nikdo nebude očekávat, že by za to mohl chtít odměnu od matky přírody za to, že hnojí kytičky. Od člověka bychom považovali za absurdní, jestliže by si o prázdninách pořídil sérii nekvalitních fotografií své rodiny a umístil si je s neumělým komentářem na své webové stránky, že bude důsledně střežit, aby si je někdo náhodou nedownloadoval.

A přece obojí bychom v krajním případě také mohli zařadit do kompetence toho zákona, který je tak bombasticky nazýván autorským. Zákona, který jistě oprávněně chrání práva děl velkých umělců a vynálezců, ale je bezostyšně zneužíván kdejakým sobeckým a bezohledným paparazzi, který nebude váhat v honbě za ziskem sáhnout ani k zločinu. Ale budiž. Zákon je zákon. A jeho neznalost opravdu neomlouvá.

Moje práce ve Wikipedii:

Když jsem se prvně setkal na internetu s Wikipedií podlehl jsem nadšení. Byla nazvána otevřenou. Na její tvorbě se skutečně podílel nadšený kolektiv dobrovolných tvůrců pracujících pro radost, bez nároků na odměnu za svou bohulibou práci při zachování přehledu o kulturním bohatství společnosti ve prospěch budoucích generací.

Moje nadšení však velmi brzy opadlo, když jsem zjistil, že většina hesel, která jsem umístil do dvojitých hranatých závorek zrudne studem, protože nenajde sobě odpovídající článek. Ještě více mě ale překvapilo, že jsem našel spousty článků v podobě pouhého názvu bez obsahu. Asi proto, že si nějaký také „Wikipedista“ zahrál na autora všeho co ho napadne v očekávání, že jeho nahý pahýl někdo rád dobrovolně doplní bez nároku na autorství článku.

Vyvrcholením mého zklamání však bylo zjištění, že právě těm Wykipedistům, kterým jde o kvalitní dokončené články jsou kladeny ty největší překážky. Zjistil jsem, že navzdory pokusu orientovat se ve nepřehledné spleti různých nápověd, poučení a pokynů, moje malá zkušenost s překonáváním podobných barier mi brání plnit mé předsevzetí.

Moje práce na článku Albertinum Žamberk:

Předsevzal jsem si, že nebudu zbytečně vyrábět pahýly ani plagiáty, ale ucelené, dobře strukturalizované a uspořádané články bez mých vlastních subjektivních vstupu. Články zpracované z kvalitních zdrojů, postavených na ověřitelných faktech a datech i za cenu, že budu doslovně citovat části textů z podkladových materiálů doplněných kvalitními dobovými fotografiemi. Ale ouha. Už jsem v tom lítal. Hrozba podezření z porušení autorského zákona a pochybnosti o významnosti postavené na vyloženě subjektivním hodnocení obsahu nově vytvořeného článku.

Značná část solidních společenských, školských a zdravotnických i jiných organizací a institucí si po léta shromažďuje důležitá data, texty a fotodokumentace o svém vzniku, vývoji, činnosti a významnosti v průběhu doby nezřídka několik století trvající existence. Ty mají podobu kronik, brožůrek, výročních almanachů, propagačních materiálů, plakátů a letáků a nebo i jen jednoduchých pečlivě uspořádaných textových materiálů. Nezřídka si při jejich zpracováni nikdo nedělal příliš starosti s tím, aby k jednotlivým textům a fotografiím připsal i jména autorů. A tak se po létech, kdy už chybí obvykle pamětníci, prakticky již nedá autorství těchto děl zjistit.

Svůj poslední článek (Albertinum Žamberk) jsem se snažil zpracovat jako odezvu na nedávno probíhající významné jubileum. Podkladové materiály (data, texty, obrázky) jsem obdržel od vedení OLÚ Albertinum včetně bezvýhradného souhlasu k jejich publikování ve Wikipedii. Snažil jsem se výběr textů a obrázků dělat tak, abych svým subjektivním přístupem nepoškodil jejich obsah a kontinuitu. Konfrontoval jsem ho i s obsahem webových stánek Albertina tvořených ze stejných podkladových pramenů (proto ta podobnost). U zapůjčených textů a fotografii jsem neměl k dispozici jména autorů. Autory textů byli pravděpodobně nejmenovaní vedoucí pracovníci (ředitelé) nebo kronikáři léčebny. Lze předpokládat, že podobenky ředitelů a patrona léčebny byly získány do fotoarchivu přímo od jejich majitelů nebo jejich dědiců. Fotografie budov a pamětních desek jsou pravděpodobně fotografiemi pracovníků ústavu nebo možná i od pracovníků fotolaboratoří.

Nerozvážně jsem již e-mailem informoval vedení OLÚ Arbentinum Žbk. o dokončení článku, oznámil jsem jim internetovou adresu článku http://cs.wikipedia.org/wiki/Albertinum_%C5%BDamberk a požádal jsem je o zběžnou kontrolu formy a obsahu dat, textů a obrázků a formální správnosti textu. Vy jste mi mezi tím článek smazali pro podezření z porušení autorských práv. Byl jsem pro ně dosud spolehlivým, slušným, moudrým, vzdělaným a inteligentním člověkem. Nyní jim budu pravděpodobně připadat jako neschopný pitomec.

Závěrem:

Jsem dvaasedmdesátiletý důchodce, který se celý život věnoval pedagogické práci, psychologii, architektuře, umění a práci s lidmi. Momentálně se nacházím na lůžku s nějakou virózou. Nevím kolik času mi ještě osud vyměřil na život a poctivou práci. A tak se nedivte, že nemám zapotřebí účastnit se nějaké nesmyslné žabomyší války, ve které stejně nezřídka nevítězí moudrost a dobrá vůle nad hloupostí a zlými úmysly. Máte-li v úmyslu můj článek zrušit a udělá-li vám to dobře, tak ho klidně smažte. Infarkt mi kvůli tomu snad nepřivoláte. Zvažuji, že s Wikypedií s konečnou platností skončím.

Zůstává ještě také jedna možnost. Že mi prostě pomůžete najít řešení, jak se vyhrabat z té nepříjemně páchnoucí břečky nesmyslných bariér bránících poctivákům v jejich záslužné práci. --Jedlickak 11:26, 8. 9. 2007 (UTC) ing.Jedlička Karel

Zpět na stránku „Albertinum Žamberk“.