Diskuse:Česko-moravská hranice

Přidat téma
Aktivní diskuse

Popis je velmi nekvalitní až nesrozumitelný, vysledovat z něj přesnější průběh hranice je skoro nemožné (pokoušel sem se o to velmi dlouho :) Rád bych pomohl s úpravou článku, ale nemám k dispozici žádné zdroje. Mimochodem žádné zdroje nejsou ani v článku (!!!) a žonglování s čísly "Asi 321 metrů severně" nebo "asi 319 metrů jižně" je velmi vtipné... --Aeromix (diskuse) 16. 4. 2012, 22:37 (UTC)

Navíc je nedokončený --Pavel Q (diskuse) 18. 7. 2012, 22:16 (UTC)
Vážení, můžete si to zkusit sami udělat podobný popis. Máte možnost. Já se snažil udělat co nejvýstižnější popis. Co navrhujete vy dva? Zařadit do článku u každého lomu hranice zeměpisné souřadnice? --Kirk (diskuse) 30. 7. 2012, 23:45 (UTC)
A pokud jde o zdroje, tak jsou uvedené dole v externích odkazech na relevantní mapy.--Kirk (diskuse) 30. 7. 2012, 23:46 (UTC)
A jinak dodávám, že vzdálenost se uvádí aji v mezinárodních smlouvách o státních hranicích, takže proč vám to vadí zde? --Kirk (diskuse) 30. 7. 2012, 23:55 (UTC)
A jinak co se Tlusťovi jako nezdá? Tak třeba pokud jde o úsek hranice mezi Hruškovými Dvory a Herolticemi, tak je její průběh vidět krásně na mapě označené římskou číslovkou III na této adrese http://archivnimapy.cuzk.cz/coc/1824-1/1824-1-003_index.html. Tam je vidět i ten Kamenný kopeček i dávno vysušený rybník, rozkládající se mezi silnicí do Heroltic a tímto kopečkem. Ať si Tlusťa klidně přeměří vzdálenosti na této mapě - má možnost. Její měřítko je 1:2880. --Kirk (diskuse) 31. 7. 2012, 00:05 (UTC)
Já mám jako podklad historické mapy, zato mnozí další wikipedisté nemají absolutně žádné podklady, když pro změnu někde u kohoholiv zmiňují českou národnost. Zmůžou se jen na to, že si tvrzení o ní vycucají z prstu.--Kirk (diskuse) 31. 7. 2012, 00:11 (UTC)
Jde o tvoji vlastní (navíc dle předchozích příspěvků nesrozumitelnou) syntézu a interpretaci primárních zdrojů. Pokud děláš výzkum jak vedla hranice, musíš ho publikovat jinde. Viz závazné WP:žádný vlastní výzkum. --Tlusťa 31. 7. 2012, 06:23 (UTC)
Jenom překrucuješ. Ten tvůj "výzkum" je asi takový výzkum jako když vezmu pravítko a na mapě si změřím vzdálenost mezi brněnskou novou radnicí a pražskou radnicí. Podle tebe je výzkum asi aji to, když uvidím auto a napíšu o něm, že má červenou barvu, protože červené bude. O žádný výzkum se nejedná. --Kirk (diskuse) 31. 7. 2012, 13:22 (UTC)

Neencyklopedický článekEditovat

Článek je značně v rozporu se základními pravidly Wikipedie. 1) Nedsotatečné zdroje (primární jsou zde v záasdě dva: www.biskupstvi.cz a www.bcb.cz) 2) Článek je tvořen primárně vlastním výzkumem wikipedisty Kirka v podobě popisu historické mapy. Takový článek na Wikipedii nepatří, jedná se o vlastní výzkum, orginální zdroj je mapa, takže ideální by zde měla být umístěna, pokud zde wikipedista Kirk chce popis mapy, potom musí doložit také relevantní externí zdroj popisu, tím samotná mapa být nemůže, protože i odvozování z mapy wikipedistou bez externího zdroje je vlastní výzkum. 3) Článek neobsahuje obecné vysvětlení, o čem pojednává, ale rovnou rozebírá atribut pojmu, historii (začíná souvětím vysvětlujícím, KDY se ustálila zemská hranice), ale vůbec neobsahuje vysvětlení, CO je česko-moravská zemská hranice, tedy zcela chybí základní NADEFINOVÁNÍ ENCYKLOPEDICKÉHO HESLA v úvodu článku! - zcela chybí vysvětlení vazeb zemských hranic a jejich historického právního významu na současnou legislativu - z článku vůbec není jasné, zda zemská hranice BYLA, nebo stále existuje, pokud stále existuje - pokud stále existuje (nejedná se o historismus), potom zcela chybí autority, které ji dnes právně ukotvují a upravují (jediné legislativní zdroje jsou z doby do roku 1948!) 90.181.138.240 19. 1. 2013, 04:39 (UTC) Existence hranice: - v právním smyslu, to musí být doložena prokazatelně stále platnou legislativou (externím odkazem na zdroj) - kulturně-sociálně-společneském smyslu musí být klarifikováno externími zdroji zaměřenými na toto téma - v náboženském již bylo doloženy jasnými zdroji z církevních institucí Pokud již neexistuje hranice v práním smyslu, potom ODVOZOVÁNÍ kulturně-sociálně-společenské hranice z právně již neplatného dokumentu wikipedistou je VLASTNÍ VÝZKUM, taková kulturně-sociálně-společenská hranice by musela být doložena nějakým externím zdrojem (př. studijí, která současnou kulturní hranicí Čech a Moravy ve svém textu ztotožní s hranicí zakreslenou v některé z odkazovaných map) Jsou tedy nutné 3 kontroly: 1) právní existence/neexistence hranice v současnosti 2) vyhledání zdroje na kulturně-sociálně-společenskou hranici 3) externí popis mapy; pokud se ani jedno nepodaří, pak musí být popis hranice smazán, může být například nahrána mapa, každopádně celý článek bude muset být převeden do podoby popisu právní historismu existujícícho do určitého data. 90.181.138.240 19. 1. 2013, 04:51 (UTC)


Učiněn krok k encyklopedizaci hesla, při současné vnímavosti k jeho původní struktuře a charakteru. Přidány první prameny - literatura. Závažnost hesla je opodstatněná.Jan Sapák (diskuse) 26. 12. 2014, 19:57 (CET)
Zpět na stránku „Česko-moravská hranice“.