Diskuse:Úmysl

Aktivní diskuse

Linky k ostatním jazykovým verzímEditovat

Nejsem odborník na právo, ale řekla bych, že polské Oświadczenie woli a německé Willenserklaerung mají (přinejmenším jako právní pojmy) úplně jiný význam. Co tomu odpovídá v češtině, to bohužel netuším (nějaký druh čestného prohlášení...?).

Přesnost?Editovat

Označuji šabl. {{přesnost}}. Odůvodnění:

  • smysluplnost / srozumitelnost: případně soubor myšlenek, jenž fakticky znamená předběžný plán na nějaký konkrétní čin nebo na určitou reálnou činnost, která se má stát v budoucnu (proběhne v budoucnosti) - úmysl přece nemusí být plán(ován), nemusí proběhnout, nemusí být budoucí,
  • Úmysl tedy představuje přemýšlení, promýšlení nebo přípravu nějakého budoucího jednání, chování či činnosti, která ještě nenastala. - viz budoucnost...
  • Pokud existuje úmysl nebo záměr, pak vždy časově předchází následnému jednání a příslušným činům (činnosti). - no tohle je snad jasné,
  • Úmysly a záměry mohou být „dobré“ i „špatné“, nicméně samotný úmysl bez nějakého konkrétního činu či jednání ještě nezakládá právní odpovědnost. - POV hodnocení

--Wikipedista:BobM d|p 5. 12. 2012, 18:12 (UTC)

Zpět na stránku „Úmysl“.