Diskrétní kosinová transformace

Diskrétní kosinová transformace (anglicky discrete cosine transform, zkratka DCT) je diskrétní transformace podobná diskrétní Fourierově transformaci (DFT), ale produkující pouze reálné koeficienty. Je jednou z mnoha transformací příbuzných Fourierově transformaci. Existuje 8 standardních variant DCT, z nichž 4 jsou běžně používané.

2D DCT (typu II) v porovnání s DFT. DCT koncentruje nejvíce energie na nejnižších frekvencích.

Nejběžnější varianta diskrétní kosinové transformace je DCT typu II, která je často nazývána pouze „DCT“. K ní inverzní transformace je DCT typu III, také rovněž často nazývána pouze „inverzní DCT“ nebo zkratkou „IDCT“.

Aplikace editovat

 
DCT-II (dole) v porovnání s DFT (uprostřed) vstupního signálu (nahoře).

DCT je často používána při zpracování signálu a obrazu, obzvláště pro ztrátovou kompresi. Je například použita v obrazovém formátu JPEG, formátech MJPEG, MPEG a DV. Její modifikace jsou použity v audio formátech AAC, Vorbis a MP3.

Definice editovat

Formálně je DCT lineární invertovatelná funkce F : RNRN (kde R značí množinu reálných čísel); nebo ekvivalentně čtvercová matice N × N. Existuje několik variant DCT s mírně modifikovanou definicí. N reálných čísel x0, …, xN-1 je transformováno do N reálných čísel X0, …, XN-1 podle jedné z rovnic:

DCT-I editovat

 

DCT-I není definována pro N < 2. (Všechny ostatní typy DCT jsou definovány pro libovolné N.)

Inverzní transformace k DCT-I je DCT-I násobená 2/(N-1).

DCT-II editovat

 

DCT-II je pravděpodobně nejrozšířenější forma a je často uváděna pouze jako „DCT“.

Inverzní transformace k DCT-II je DCT-III násobená 2/N.

DCT-III editovat

 

Protože je to inverzní transformace k DCT-II (až na „měřítko“, anglicky scale factor), je tato forma někdy uváděna pouze jako „inverzní DCT“ („IDCT“).

Inverzní transformace k DCT-III je DCT-II násobená 2/N.

DCT-IV editovat

 

Inverzní transformace k DCT-IV je DCT-IV násobená 2/N.

DCT V-VIII editovat

Tyto varianty se v praxi používají zřídka.

Vícerozměrné DCT editovat

Vícerozměrná transformace (transformace vícerozměrné funkce) může být spočítána jako série jednorozměrných transformací postupně v každém rozměru. Pro 2D například nejprve po řádcích a pak po sloupcích (nebo naopak).

2D DCT-II je například dána rovnicí:

 

Výpočet editovat

Přestože přímá aplikace těchto rovnic může vyžadovat O(N2) operací, je možné spočítat stejnou transformaci pouze se složitostí O(N log N) použitím rychlé Fourierovy transformace (anglicky fast Fourier transform, FFT).

Příklad editovat

Úseky zdrojového kódu v jazyce C (DCT typu II a typu III):

Dopředná editovat

Dopředná (anglicky forward) 1D DCT (typu II):

void fct(const double *input, double *output)
{
	for(int h=0; h<LENGTH; h++)
	{
		double sum = 0;
		for(int j=0; j<LENGTH; j++)
		{
			double xk = input[j];
			double c = (M_PI/LENGTH)*h*(j+0.5);
			sum += xk*cos(c);
		}
		output[h] = sum;
	}
}

Zpětná editovat

Zpětná (anglicky inverse) 1D DCT (typu III):

void ict(const double *input, double *output)
{
	for(int h=0; h<LENGTH; h++)
	{
		double sum = 0;
		for(int j=1; j<LENGTH; j++)
		{
			double xk = input[j];
			double c = (M_PI/LENGTH)*j*(h+0.5);
			sum += xk*cos(c);
		}
		sum += 0.5*input[0];
		sum *= 2/(double)LENGTH;
		output[h] = sum;
	}
}

Související články editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Discrete cosine transform na anglické Wikipedii.

Externí odkazy editovat