Diskžokej, někdy také dýdžej nebo DJ [dýdžej] je osoba, která vybírá a pouští předem připravenou hudbu určenou k veřejné produkci a v okamžiku přehrávání ji upravuje (je autor). Například mixuje skladby s jinými skladbami, s přirozenými i umělými zvuky atd.

DJ

Klubový DJ editovat

Klubový DJ vybírá a hraje hudbu v klubech. Ovšem jeho scénou může být domovní párty, párty v malém klubu, stejně jako akce na stadiónu. Soustředí se na hudbu, kterou hraje – svůj set staví na výběru různých skladeb, čímž kontroluje hladinu energie tančícího davu, a používá techniku zvanou beatmatching k jemnému nepostřehnutelnému přechodu mezi jednotlivými skladbami.

Původ slova editovat

Pojem diskžokej (resp. disc jockey, disc jokey, disk jockey) se ve světě poprvé vyskytuje v souvislosti s rozhlasovým vysíláním, při kterém komentátoři uváděli a přehrávali populární hudbu z gramofonových desek. Gramofonová deska se v angličtině řekne nejen record, ale i disc nebo disk; jockey je žokej. První diskjockejové byli ti, kdo „jezdili na gramofonových deskách“. Později byl výraz zkracován na DJ.

Podle ASCS (Akademický slovník cizích slov) je diskžokej (diskžokejka) hudební autor(ka) a moderátor(ka) „komentovaných pořadů ze zvukových záznamů (původně z gramofonových desek) na diskotékách, v rozhlase aj.“. Slovník spisovné češtiny (SSČ) uvádí, že diskžokej je hovorové slovo s významem „osoba obsluhující přehrávací aparaturu a řídící diskotéku“.[1]

K výrazu dýdžej (dýdžejka) uvádí ASCS: anglická zkratka DJ [dýdžej] disc jockey s významem diskžokej užívaná v hudebním a publicistickém slangu.[2] Výraz diskžokejka jako slovníkové heslo v českém jazyce je uveden poprvé ve Slovníku neologizmů (1998).[3] V českých kodifikačních příručkách byla do roku 2016 uvedena pouze podoba diskžokej, nikoli dýdžej nebo DJ.

Nejnovější, Akademický slovník současné češtiny uvádí, že diskžokej je „osoba, která vybírá, pouští a komentuje reprodukovanou hudbu na diskotékách (zábavách s tancem a hudbou), v rozhlase ap., moderátor diskotéky“.[4] Zajímavé je, že výklad výrazu dýdžej i výklad zkratky DJ v témže slovníku je odlišný: nezmiňuje komentování, vypouští výraz „reprodukovanou“, ovšem uvádí zásadní fakt autorství, a to během přehrávání, a upřesňuje, v čem autorství mj. spočívá. Dýdžej (stejně tak DJ) podle ASSČ je „osoba, která vybírá a pouští hudbu na diskotékách, v rozhlase ap., diskžokej; osoba tvořící nové taneční skladby úpravou hudby během přehrávání, spojováním s jinými skladbami, využitím dalších umělých nebo přirozených zvuků“.[5][6]

V Československu za totality zněl výraz diskžokej „kapitalisticky“, a proto byl diskžokej nazýván „uvaděč diskotékových pořadů“ či „pouštěč desek“.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Diskžokej. In: Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 2008–2022 [cit. 24. 10. 2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=disk%C5%BEokej
  2. Dýdžej. In: Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 2008–2022 [cit. 24. 10. 2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=d%C3%BDd%C5%BEej&ref=disk%C5%BEokej
  3. MARTINCOVÁ, Olga a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998, s. 69. ISBN 80-200-0640-0.
  4. Diskžokej. In: Akademický slovník současné češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 2017– [cit. 24. 10. 2022]. Dostupné z: https://slovnikcestiny.cz/heslo/disk%C5%BEokej/0/17452
  5. Dýdžej. In: Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 2008– [cit. 24. 10. 2022]. Dostupné z: https://slovnikcestiny.cz/heslo/d%C3%BDd%C5%BEej/0/17963
  6. DJ. In: Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 2008– [cit. 24. 10. 2022]. Dostupné z: https://slovnikcestiny.cz/heslo/DJ/0/18005

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat