Disjunkce (fytogeografie)

Možná hledáte: Disjunkce.

Disjunkce ve fytogeografii je území mezi subareály disjunktivního areálu. Jedná se vlastně o přerušení areálu, ve kterém se daný taxon nebo taxony nevyskytují. Disjunkce bývá často větší než samotný areál. Disjunkce může být marinní, oceánická či terestrická. Disjunkce nejčastěji vzniká působením biotických a abiotických činitelů. Při působení antropických činitelů vznikají disjunkce druhotné. Disjunkce se dále dělí na interkontinentální a disjunkci kontinentální.

Rozdělení disjunkcíEditovat

Disjunkce, resp. disjunktivní areály se dělí na primární a sekundární.

Primární disjunkceEditovat

 • arktoalpínská
 • evropsko-altajská
 • evropsko-východoasijská
 • středoevropsko-kavskazská
 • mediteránní
 • pontická
 • severoatlantská
 • holoarktická
 • severopacifická
 • pantropická
 • paleotropická
 • jihoatlantská
 • holantarktická
 • bipolární

Sekundární disjunkceEditovat

Sekundární disjunkce vznikají působením člověka. Zpravidla se jedná o zavlečení druhu z oblasti hojného výstkytu do oblasti, kde se druh nebo taxon přirozeně nevyskytuje. Je to např. případ vřesu obecného (Calluna vulgaris) a třezalky tečkované (Hypericum perforatum) zavlečených z Evropy do Střední Ameriky; sítinu tenkou (Juncus tenuis) zavlečenou naopak z Ameriky do Evropy či známou invazní rostlinu netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora) zavlečenou do Evropy ze Střední Asie.