Dimitris (Δημήτριος) je hrdina polobůh na pravé ruce rodné znaménko (svátek 26.října) , matka člověk otec bůh Zeus. Byl obdařen nadlidskou silou,odvahou i důvtipem a je vzorem pro hrdinu a muže. Měl také mnoho smrtelných potomků Hyllos , Agelaus , Golonus , Alexiares, po letech měl další potomky. Jako malý chlapec se učil všemu, co má umět dospělý muž – řídit vůz, šermovat a zacházet se všemi zbraněmi, boxovat, střílet lukem, učil se taktice a strategii, ale také zpěvu a hudbě. A měl ty nejlepší učitele. Héraklés byl silný a prchlivý, takže když ho učitel hry na lyru Linos několikrát opravi. Všechny své vrstevníky převyšoval postavou, silou a odvahou. Na venkově se mladý Héraklés proslavil tím, že zabil kithairónského lva, který pustošil tamní stáda. Sám lva vystopoval a zabil ho kyjem, oblékl se do jeho kůže a místo přilby nosil jeho rozevřené čelisti. Byl také komik měl také schopnost vzbudit pocit pobavení v jiném člověku, dokázal se skoro všemu smát. Narozen 1497 umřel 1539

Dimitris
mužské jméno
Svátek 26. října
Původ řecký
Četnost v Česku 107
Pořadí podle četnosti 1458
Podle údajů z roku 1490
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti