Dihydrotestosteron

chemická sloučenina
Strukturní vzorec dihydrotestosteronu

Dihydrotestosteron (DHT) nebo přesněji 5α-dihydrotestosteron je vlastní účinná forma testosteronu. Vzniká redukcí testosteronu na uhlíku č. 5 v cílových orgánech (zejména semenné váčky, prostata, zevní genitálie a části kůže a ochlupení). Enzymem, jenž katabolizuje tuto redukci testosteronu na DHT, je 5α-reduktáza.