Digitalizace signálu

technologie reformátování, která spočívá v převedení dokumentu do elektronické (digitální) podoby

Digitalizace signálu (z angl. digital, číslicový) obecně je převod analogového (spojitého) signálu (např. hlasový projev) do nespojité posloupnosti digitálních (číselných) údajů, obvykle kódovaných v binární soustavě.

PopisEditovat

Digitalizace se skládá ze dvou kroků. Spojitý signál se nejprve vzorkuje, to jest stanoví jeho velikost v pravidelných časových intervalech. Podobný princip vzorkování využívá také běžný film (kinematografie). Interval musí být v poměru k povaze spojitého signálu (k jeho frekvenčnímu spektru) dostatečně krátký, aby nedošlo k jeho zkreslení. Získaná posloupnost naměřených hodnot se přitom kóduje, obvykle do dvojkové soustavy. Při digitalizaci obrazu se využívá toho, že i analogový obrazový signál je už řádkován a jeho elektronická reprodukce na obrazovce nebo displeji se stejně děje v určitém rastru (hustotě pixelů). Digitální signál pak tvoří posloupnost číselných údajů o jednotlivých vzorcích, u obrazového signálu pixelech. Protože vzorkování je velmi "husté", má takový digitální signál velkou redundanci a byl by zbytečně obsáhlý. Proto se digitalizace často doplňuje o nějakou kompresi, například nahrazením posloupnosti za sebou následujících shodných čísel údajem o jejich počtu.

VýznamEditovat

Digitalizací sice vždy dochází ke ztrátě informace, ta však může být téměř libovolně malá. Záleží jen na hustotě vzorkování a na zvoleném počtu bitů pro zobrazení jednotlivých vzorků. Digitalizovaný signál je naproti tomu velmi odolný proti šumu a dalším nežádoucím změnám a dá se dobře přenášet, uchovávat a neomezeně reprodukovat bez ztráty informace. Ve stejném digitálním formátu lze také zobrazovat informace znakové (text), zvuk i obraz a různě je kombinovat. Problémem zůstává trvanlivost datových nosičů a rychlé změny datových formátů.

LiteraturaEditovat

  • M. Ptáček, Digitální zpracování a přenos obrazové informace. Praha: Nadas, 1983

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat