Digital Cinema (nebo také D-Cinema) je standard nastupujícího[kdy?] formátu plně digitalizované komerční projekce filmů. Standard D-Cinema byl vytvořen skupinou Digital Cinema Initiatives, LLC (DCI), jejímiž členy jsou přední hollywoodská studia – Walt Disney Pictures, Fox Broadcasting Company, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Studios a Warner Bros. Studios. Konkrétní technické specifikace systému D-Cinema vydává DCI v dokumentu s názvem Digital Cinema System Specification.

Obecná charakteristika systému Digital Cinema editovat

Standard D-Cinema počítá, jak už název napovídá, s plně digitalizovanou projekcí filmů. Vzhledem k (prozatím)[kdy?] extrémně vysoké pořizovací ceně komponent vyhovujících náročným specifikacím tohoto systému lze o zavádění do praxe uvažovat jen v rámci velkých multiplexů, u nichž diváci stále více kladou důraz na kvalitu předkládaného produktu (v tomto případě filmu).
Samozřejmě jde doposud[kdy?] spíše o teoretickou koncepci, jen velmi pomalu zaváděnou do praxe (první české kino vyhovující standardu D-Cinema bylo zprovozněno na konci roku 2008 v Dobřanech u Plzně), u níž se počítá s uplatněním v budoucnosti spíše než nyní.

Digital Cinema Distribution Master (DCDM) editovat

Digital Cinema Distribution Master je základní balík určený pro výměnu mezi studiem, resp. distributorem, a kinem. Jedná se o komplexní a ucelený soubor všech dat nutných k projekci filmu a jeho propagaci. Může tedy obsahovat nejen samotný film, ale i upoutávky a další promo materiály, které pak multiplex využije k propagaci filmu např. na obrazovkách umístěných ve foyer. Balík DCDM obsahuje různé složky:

  • obrazovou
  • zvukovou
  • titulkovou

Všechny materiály předávané v balíku DCDM jsou rozděleny do tří výše zmíněných složek (tzn. film není distribuován jako celek, ale obrazová, zvuková a titulková složka samostatně) a spojení a následná synchronizace probíhá teprve až u příjemce, tj. v kině.

Obraz editovat

Všechny materiály obrazové složky v balíku DCDM musí vyhovovat určitým kritériím.

Rozlišení editovat

Ve filmovém průmyslu se rozlišení filmu rozděluje do dvou základních kategorií – 2K a 4K:

Přehled standardů pro 2K rozlišení
Typ PS Hpx Vpx PSpx
2K 2,39:1 2048 858 1:1
2K 1,85:1 1998 1080 1:1
Přehled standardů pro 4K rozlišení
Typ PS Hpx Vpx PSpx
4K 2,39:1 4096 1716 1:1
4K 1,85:1 3996 2160 1:1

PS – poměr stran obrazu; Hpx – horizontální počet pixelů; Vpx – vertikální počet pixelů; PSpx – poměr stran pixelů

Nativní poměr stran pixelů (jak u projektoru, tak u obrazového materiálu) je vyžadován 1:1, ale není vyloučeno použití anamorfního záznamu, ovšem při zachování čtvercových bodů.

Komprese editovat

Materiál je v DCDM distribuován v komprimované formě. Zde byla zvolena stejná komprese, na níž je založen JPEG 2000, konkrétně JPEG 2000 Motion Digital Cinema Standard, který nepoužívá inter-frame kompresi. Každý frame je samostatně kódován ztrátovou nebo bezeztrátovou kompresí JPEG 2000. Dekodér (u tohoto druhu projekce se jedná o samostatný přístroj) musí být schopen dekomprese 2K i 4K materiálu, i kdyby projektor byl schopen zobrazit pouze 2K materiál. Up- nebo downsampling (tzn. převzorkování dat přicházejících do projektoru z dekodéru na vyšší nebo nižší rozlišení) je pak ponechán na projektoru.

Barevná hloubka editovat

Barevná hloubka obrazu je 36 bitů (X'Y'Z' color space, hloubka 12 bitů, tzn: 36 bit/pixel)

Zvuk editovat

Zvuk v DCDM musí vyhovovat standardu PCM WAV, přičemž vzorkovací frekvence každého kanálu musí být 48 nebo 96 kHz při 24 bitech na vzorek.
Maximální počet kanálů je šestnáct.

Titulky editovat

Titulky mohou být v DCDM obsaženy v jedné nebo více z následujících forem:

  • "Vypálené" do obrazu
  • Připravené ve formě PNG souborů (tzn. co titulek to jeden PNG obraz)
  • V dokumentu, který obsahuje text a specifikace pro jeho vykreslení

Třetí metoda uložení titulků se nazývá Timed Text a je nejméně náročná na diskový prostor. Zjednodušeně lze Timed Text přirovnat např. k titulkovým souborům .srt nebo .sub. V případě použití této metody musí výrobce titulků přibalit i font, v němž se mají titulky vykreslovat, a který musí obsahovat alespoň znakovou sadu Unicode ISO Latin-1.

Externí odkazy editovat