Digitální záznam

Pořízení digitálního záznamu signálu lze rozdělit na tři fáze:

Vzorkování
V definovaných časových intervalech je odebírán vzorek signálu, tím se ze spojitého časového průběhu stane diskrétní časový průběh.
Kvantování
Vzorky získané vzorkováním se pomocí analogově-digitálního převodníku převedou do číslicové formy.
Kódování
Číslo získané kvantováním se kóduje z důvodu menší paměťové náročnosti, jednoduššího zpracování, přenosu atd. (např. kódování BCD)

Digitalizací se nevratně ztrácí část informace obsažené v původním signálu, to se při zpětné rekonstrukci projeví jako šum.