Digitální model povrchu

Digitální model povrchu (DMP), také digital surface model (DSM), představuje digitální model terénu doplněný o veškeré umělé a přírodní objekty (např. vegetace nebo budovy).

Způsoby vytvoření digitálního modelu povrchu: