Diasofie (česky průvěda, německy Orientierungslehre)[1] je název filosofie Karla Slavoje Amerlinga, v níž chápe Boha jako permanentního tvořitele, duch a hmota v ní existují v předzjednané harmonii.[2]

Amerling o diasofii říká mj. toto:

Diasofie, vším pronikající moudrost, která kriticky srovnává všech 12-13 exaktních věd lidstva, srovnává jejich společné pojmy ve vztahu ke konkrétnímu, většinou jednostrannému pojmenování (nomina), bude s to vykonat mnoho pro ulehčení a zjednodušení alespoň základních rysů, necessarií, nesmí ovšem opomíjet nejčistší a nejexaktnější vědu všech věd, mathesi, neboť ona je současně nejčistší, nejexaktnější logikou, naukou o myšlení, jejíž zákony nacházejí uplatnění všude v přírodě - kterážto uplatnění byla tudíž od starých nazvána logistická (sic!).[3]

Reference editovat

  1. Karel Slavoj Amerling: Ernestinum : Ústav idiotů Jednoty paní sv. Anny v Praze : stav po 12 letech trvání (1871-1883) Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1998, strana 122. Překlad a vysvětlivky Jana Kepartová, předmluva Boris Titzl.
  2. heslo Karel Slavoj Amerling, Slovník českých filosofů na stránkách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
  3. Ernestinum, str. 33