Diakonie Českobratrské církve evangelické

Diakonie Českobratrské církve evangelické (zkráceně Diakonie ČCE) je zařízení církevní služby Českobratrské církve evangelické, druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí.[2] Organizace poskytuje pomoc bez ohledu na vyznání.[2]

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Zkratka Diakonie ČCE, DČCE
Motto Pomoc má mnoho tváří
Předchůdce Česká diakonie
Zakladatel Českobratrská církev evangelická
Vznik 1989
Typ nestátní nezisková organizace
Právní forma církevní právnická osoba
Účel sociální, zdravotní a vzdělávací služby, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
Sídlo Praha
Působnost ČR
Členové 153 zařízení, (26 středisek, 6 speciálních škol, mateřská škola, další organizační jednotky)[1]
Ředitel Jan Soběslavský
Zaměstnanců 2000+
Dobrovolníků 800
Oficiální web www.diakonie.cz
IČO 45242704 (VR)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Poskytuje a zajišťuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační pomoc či péči lidem, kteří se vlivem svého zdravotního postižení, věku, nemoci nebo osamocení dostali do obtížné životní situace. Zejména jde o pomoc seniorům, lidem s postižením, rodinám s dětmi, lidem v obtížné životní situaci a umírajícím. Diakonie ČCE realizuje a podílí se také na mnohých projektech. Organizuje také vzdělávání pro laiky i pro profesionály. Dále poskytuje humanitární pomoc (v České republice zejména při povodních), zabývá se rovněž rozvojovou spoluprací v zahraničí.

Je součástí mezinárodní platformy Eurodiakonie a spolupracuje s mnoha zahraničními partnery.

HistorieEditovat

Diakonie Českobratrské církve evangelické byla založena 1. června 1989, kdy navazovala na činnost České Diakonie, která vznikla roku 1903 a působila až do roku 1952, kdy byla totalitní státní mocí zrušena.

V průběhu devadesátých let minulého století došlo k rozvoji organizace, kdy se otevřelo krizové centrum v Praze, stacionáře pro děti s mentálním postižením a založena též byla i střediska poskytující domácí péči o seniory a o zdravotně postižené. Došlo též k převzetí tří do té doby státních domovů důchodců, a to v Krabčicích[3] (v roce 1991), v Myslibořicích a v Sobotíně (obou v roce 1992). Posléze se služby Diakonie rozšířily o střediska působící na poli sociální prevence jako jsou nízkoprahové kluby určené dětem a mládeži, dále domy na půli cesty a azylové domy. Roku 2003 došlo k rozšíření o hospic.

Diakonie provozuje od r. 2006 sedm speciálních škol určených především dětem s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2015 byla otevřena rovněž mateřská škola v Chebu.

Humanitární pomoci se Diakonie ČCE věnuje od roku 1997 a rozdělila zde více než 67 mil. Kč[4], od roku 2011 se touto prací zabývá nově vzniklé Středisko humanitární a rozvojové pomoci. V srpnu 2010 vyhlásila Diakonie sbírku na pomoc obětem záplav v Libereckém a Ústeckém kraji.[5] Do povodňové pomoci se Diakonie ČCE zapojila také v červnu 2013 vyhlášením veřejné sbírky a pomocí s odklízením následků v terénu.[6]

Struktura Diakonie ČCEEditovat

 
Diakonie Krabčice

Diakonie ČCE je základní - mateřskou organizací, která především zajišťuje, aby bylo naplňováno poslání celé Diakonie. K naplňování tohoto poslání zřizuje další organizační jednotky:

 • střediska
 • školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy
 • servisní organizační jednotky
 • další zřizované organizační jednotky
 • organizační jednotky zřizované Středisky
 • přidružené organizace

Činnost všech organizačních jednotek Diakonie ČCE je vzájemně provázána, koordinována a strategicky řízena. Práce a činnost Diakonie se řídí jednotnými hodnotami, vychází ze společně uznávaných principů a jsou v nich uplatňovány společné organizační, pracovní i řídící postupy.

Řízení Diakonie ČCEEditovat

 
Jan Soběslavský - ředitel Diakonie ČCE

Správní radaEditovat

Správní rada Diakonie ČCE (SRD) je statutárním orgánem Diakonie ČCE, který zodpovídá za činnost celé Diakonie ČCE. Jedná jejím jménem navenek a rozhoduje ve všech věcech vyhrazených do působnosti SRD.

Ředitel Diakonie ČCEEditovat

Ředitel Diakonie ČCE (mateřské organizace) je z titulu své funkce předsedou SRD a realizuje tak rozhodnutí SRD.

Dozorčí rada Diakonie ČCEEditovat

Dozorčí rada Diakonie ČCE (DRD) je kontrolním a poradním orgánem celé Diakonie ČCE, voleným synodem ČCE, kterému se ze své činnosti zodpovídá. DRD dbá především na zachování účelu, ke kterému byla Diakonie ČCE zřízena, a na uchování křesťanského charakteru organizace, stejně jako na soulad činnosti Diakonie ČCE s církevními předpisy a řády.

Správní rada střediskaEditovat

Správní rada střediska (SRS) je statutárním orgánem střediska, který zodpovídá za jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje o všech záležitostech vyhrazených do působnosti SRS. SRS především zodpovídá za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a činnost střediska.

Dozorčí rada střediskaEditovat

Dozorčí rada střediska (DRS) je kontrolním a poradním orgánem střediska, který volí sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci. DRS sleduje činnost střediska, dbá na zachování jeho účelu a křesťanského charakteru a podporuje spolupráci střediska a partnerského sboru.

Ředitel střediskaEditovat

Ředitel střediska je z titulu své funkce předsedou SRS a realizuje tak rozhodnutí SRS.

Ředitel školské právnické osobyEditovat

Ředitel školské právnické osoby (ŠPO) je jejím statutárním orgánem, který vystupuje, jedná a podpisuje jménem ŠPO samostatně, vyjma případů, ve kterých si musí vyžádat souhlas rady ŠPO.

Rada školské právnické osobyEditovat

Rada ŠPO je společně s ředitelem ŠPO orgánem ŠPO. Rada ŠPO především sleduje činnost příslušné ŠPO, dbá na zachování účelu, ke kterému byla zřízena, schvaluje základní dokumentaci, hospodaření a právní úkony majetkové povahy ŠPO.

Školská radaEditovat

Školská rada je poradním orgánem ředitele ŠPO, který umožňuje podílet se na řízení obsahu činnosti škol, jež příslušná ŠPO provozuje, pracovníkům ŠPO a zástupcům žáků těchto škol, případně zřizovateli.

Shromáždění Diakonie ČCEEditovat

Shromáždění Diakonie ČCE je specifickým orgánem v rámci organizace, jehož smyslem je otevřeně projednávat záležitosti života Diakonie ČCE v širším fóru, které tvoří zástupci výkonné, kontrolní i duchovenské složky, působící na všech úrovních Diakonie ČCE.

Střediska a speciální školy Diakonie ČCEEditovat

V současné době má Diakonie 25 středisek, 6 speciálních škol a 1 mateřskou školu. Poskytuje služby ve více než 150 zařízeních, a to v 74 obcích v ČR. Pracuje zde přes 2000 zaměstnanců a 800 dobrovolníků. K 1.1. 2020 Diakonie ČCE nabízí 131 registrovaných sociálních služeb, 6 zdravotnických služeb a 2 služby sociálně právní ochrany dětí. Vytváří také více než 700 chráněných pracovních míst.

Střediska:

Školy a školky:

Další zařízení a jednotkyEditovat

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Zařízení Diakonie ČCE [online]. Diakonie ČCE [cit. 2013-10-17]. Dostupné online. 
 2. a b PROCHÁZKOVÁ, Petra. Uprchlíci mohou mít zázemí v Bystřici pod Hostýnem, plánuje církev. iDNES.cz [online]. 2015-07-17 [cit. 2017-03-31]. Dostupné online. 
 3. Marjanko, Zbyněk - Krabčický ústav 1864–1885. Marjanko, Zbyněk. In: Vlastivědný sborník Podřipsko. (K 100. výročí založení Podřipského muzea a k 55. výročí konce druhé světové války). Roudnice nad Labem : Podřipské muzeum Karla Rozuma, č. 10, (2000,) s. 100-118
 4. Tisková zpráva Diakonie ČCE [online]. Diakonie ČCE [cit. 2013-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-17. 
 5. AKTUÁLNĚ: Pomozte obětem záplav v Libereckém a Ústeckém kraji
 6. PŘEHLEDNĚ: Jak pomoci zasaženým povodněmi? Přispět lze penězi i lopatou

LiteraturaEditovat

 • Průvodce Diakonií a ČCE. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2015. 78 s. ISBN 978-80-87287-88-0. 

Externí odkazyEditovat