Devizové právo

soubor právních předpisů, které upravují dispozice s hodnotami, jimiž je možné uhrazovat závazky do zahraničí a některými dalšími hodnotami, souvisejícími s platebním a úvěrovým stykem se zahraničím

Devizové právo je soubor právních předpisů, které upravují dispozice s hodnotami, jimiž je možné uhrazovat závazky do zahraničí a některými dalšími hodnotami, souvisejícími s platebním a úvěrovým stykem se zahraničím.[1]

Subjekty devizového právaEditovat

Fyzické a právnické osobyEditovat

Tzv. devizový tuzemec: Jedná se o právnickou osobu, která má v ČR sídlo, a fyzickou osobu, která má v ČR své bydliště nebo se zde alespoň po většinu část roku zdržuje. Ostatní fyzické a právnické osoby jsou považovány za devizové cizozemce, tedy jsou to devizoví nerezidenti.[2] Není zde rozhodující občanství ani původ kapitálu.

Devizové orgányEditovat

Jsou obdařeny působností a pravomocemi. Jedná se o Ministerstvo financí České republiky, které působí vůči státním orgánům a o Českou národní banku, která působí vůči všem ostatním tuzemským a cizozemským osobám.

Devizová místaEditovat

Osoba provádějící obchody s devizovými hodnotami, nebo poskytující peněžní služby jako předmět svého podnikání. Jedná se o

 • banky se sídlem v tuzemsku, nebo pobočky zahraniční banky
 • osoby, kterým byla udělena devizová licence
 • osoby s koncesní listinou pro směnárenskou činost
 • osoba oprávněná k provádění obchodů s devizovými hodnotami, nebo k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné licence[1]

Devizová místa se dělí do jednotlivých kategorií.

Bankovní devizová místaEditovat

Je zde nutná licence, což je oprávnění provádět obchody s devizovými hodnotami, nebo platební styk ve vztahu k zahraničí.

Nebankovní devizová místaEditovat

Osoba bez licence. Je nutné se registrovat u České národní banky.[3]

Devizová licenceEditovat

Je vyžadována při provádění obchodů s devizovými hodnotami, nebo poskytování peněžních služeb, je-li činnost podnikáním. Při podání žádosti ji uděluje Česká národní banka danému devizovému místu. Česká národní banka eviduje seznam devizových míst. Licence může být plná či částečná, a od toho se odvíjí rozsah produktů v cizích měnách. U směnárenských společností není třeba devizová licence, ale vyjádření České národní banky podle zvláštního zákona. V devizové licenci se předepisuje rozsah práv, doba trvání a povinnosti.[4]

Předměty devizověprávního vztahuEditovat

Peněžní prostředky v cizí měněEditovat

Zahraniční cenne papíryEditovat

Finanční derivátyEditovat

 • penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené

Obchod s devizovými hodnotamiEditovat

Jedná se o nákup nebo prodej devizových hodnot na vlastní nebo cizí účet, zprostředkování nebo směna. Obchodovat mohou výhradně devizová místa v rozsahu stanoveném udělenou licencí.

Práva a povinnostiEditovat

Práva tuzemcůEditovat

 • Tucemci mají právo se smluvně zavazovat vůči cizozemci a plnit závazky z těchto vztahů v české nebo v cizí měně.
 • Právo nabývat devizových hodnot.
 • Právo nabývání majetku v zahraničí.
 • Právo na dovoz a vývoz české i cizí měny.

Povinnosti tuzemcůEditovat

 • Primárně se jedná o oznamovací povinnost, která se může týkat např. peněžních pohledávek a závazků vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům. Plní se na vyžádání devizového orgánu a v rozsahu za období ve lhůtách a způsobem stanoveným vyhláškou České národní banky.

Práva cizozemcůEditovat

 • Cizozemci mají právo v tuzemsku nakupovat peněžní prostředky v cizí měně za českou měnu a naopak.
 • Právo nabývat ostatních devizových hodnot.
 • Právo nabývání nemovitostí.
 • Právo na dovoz a vývoz české i cizí měny.

Povinnosti cizozemcůEditovat

 • Oznamovací povinnost (viz oznamovací povinnost u tuzemců)
 • Jistá omezení při nabývání nemovitostí

Povinnosti tuzemců i cizozemcůEditovat

 • Úhrady do a ze zahraničí mohou být prováděny bezhotovostně pouze prostřednictvím devizových míst.
 • Povinnost na výzvu devizového místa označit účel úhrady došlé ze zahraničí v případě, že není účel uveden
 • Povinnost poskytnout při devizové kontrole potřebnou součinnost devizovému orgánu.[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c MACHÁČEK, Leoš. [cit. 2018-05-09]. Dostupné online. 
 2. Co je devizový tuzemec? [online]. Peníze.cz [cit. 2018-05-09]. Dostupné online. 
 3. Devizové právo [online]. 2012 [cit. 2018-05-09]. Dostupné online. 
 4. Devizové právo [online]. 3d4, 2012 [cit. 2018-05-09]. Dostupné online.