Deset velkých učedníků Buddhy

Deset velkých učedníků Buddhy jsou takoví žáci Gautamy Buddhy, kteří vynikli svými nadpřirozenými schopnostmi nebo výbornou znalostí Buddhovy nauky. Jejich jména jsou často uváděny v mahájánových sútrách. Jsou to:

 1. Mahákášjapa, který svolal první buddhistický koncil; 1. patriarcha zenu
 2. Ánanda, Buddhův bratranec a pomocník; autor Suttapitaky; 2. patriarcha zenu
 3. Šáriputra, nejvýznamnější žák Buddhy
 4. Subhúti, znalec prázdnoty (šúnjatá)
 5. Púrna, znalec dharmy
 6. Mahámaudgaljájana, který vynikal svými jogínskými schopnostmi
 7. Kátjájana, velký řečník
 8. Aniruddha, mistr v používání nebeského oka (abhidžňá)
 9. Upáli, velký znalec řádových pravidel, autor Vinajapitaky
 10. Ráhula, syn Buddhův, velký učenec

Odkazy Editovat

Literatura Editovat

 • FILIPSKÝ, Jan; LIŠČÁK, Vladimír; HEROLDOVÁ, Helena a kol. Lexikon východní moudrosti. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-168-0.