Dependance

Dependance (někdy uváděno jako Depandance) v kontextu hotelnictví znamená vedlejší budovu ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením. To pro dependanci zajišťuje plný rozsah služeb, odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více než 500m. Dependance může být zařazena do jiné hvězdičkové kategorie než hlavní budova, nesmí mít ale vyšší třídu než hlavní budova.