Depandance

Depandance jsou vedlejší budovy, které přísluší k většímu ubytovacímu celku, např. hotelu nebo léčebnému domu. Oddělený objekt v blízkosti 500 m. Není zde recepce, jídlo se podává v omezeném rozsahu (např. jen snídaně). Zabývá se tím zákon č. 159/1999 Sb. o cestovním ruchu (novela zák. č. 214/2006 Sb.).

Hotel Depandance – označení pro ubytovací zařízení. Depandance je vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro depandance zajišťuje plný rozsah služeb, odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více než 500m. Depandance může být zařazena do jiné hvězdičkové kategorie než hlavní budova, nesmí mít ale vyšší třídu než hlavní budova.