Demultiplexor (anglicky demultiplexer) je elektronická součástka, fungující na principu přepínače, kdy je podle řídících signálů (a) přiváděn na výstupy (y) vstupní signál (x).

Obecná značka demultiplexoru

Popis editovat

Demultiplexor má jeden informační vstup x, který je podle kombinace n adresních vstupů a0 … an-1 převáděn na jeden z k signálových výstupů y0 … yk-1. Volitelně je možno použít strobovací vstup s pro vzorkování signálu. Počet adresovatelných výstupů y odpovídá hodnotě 2n adresových vstupů. Chování demultiplexoru je možno vyjádřit pravdivostní tabulkou.

Demultiplexor je principiálně podobný binárnímu dekodéru, rozdíl spočívá v tom, že u demultiplexoru je nosičem informace vstup x.

Příklady editovat

Tabulka pro n=1 (21)
schéma adresa vstup výstupy
sel in O0 O1
 
0 0 0 X
0 1 1 X
1 0 X 0
1 1 X 1
X = nedefinovaný stav
Tabulka pro n=2 (22)
schéma adresa vstup výstup
s0 s1 x  y0   y1   y2   y3 
 
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1
Demultiplexor 1-4 tvořený logickými členy AND

Elektronický člen s opačnou funkcí se nazývá multiplexor.

Související články editovat