Delany (Horní Lužice)

Delany (nemá český ekvivalent, nejspíše "Nížina"), hornolužicky Delany, německy Niederland je pomístní (ale geograficky charakterní a hojně užívaný) název kraje/oblasti o rozloze mnoha kilometrů čtverečních. Je to typ rovinaté nížiny vymezený na západě městem Kamenec (Kamenz), na východě spolkovou silnicí první třídy B96 na jihu obcí Chrosčice (Crostwitz) a na severu městem Kulow (Wittichenau). Protipólem jsou Horjany (Oberland), která se zhruba kryjí s povodím říčky Klášterní vody na horním toku - od pramene až po obec Worklecy (Räckelwitz).

Róžant s poutním kostelem

Delany dílem korespondují s dolním povodím říčky Klášterní voda. Delany se do značné míry shodují s rozsahem katastrů sloučených obcí Ralbice-Róžant ale mají rozsáhlejší dosah.

Delany jsou důležitým sídelním územím Lužických Srbů a krajinným prostředím jejich největší koncentrace.

Delany reprezentují charakteristický příklad krajinného typu Lužice.