Otevřít hlavní menu

Deindustrializace je definována jako dlouhodobý úbytek zaměstnanců ve výrobním sektoru. Je spjata s přesunem průmyslové výroby do jiných rozvojových států mimo velká města a s technologickými inovacemi ve výrobě. U obou těchto případů se zvyšuje počet i podíl zaměstnanců v nevýrobních sektorech. V druhé polovině 20. století se objevuje v Evropě.

Typy deindustrializaceEditovat

  • Pozitivní deindustrializace je spjata s redukcí pracovních sil, výsledkem je růst produktivity práce.
  • Negativní deidustrializace se vyznačuje úpadkem výroba a uvolněním pracovní síly, která vede ke zvýšení nezaměstnanosti.

Důvody úpadku odvětvíEditovat

DůsledkyEditovat

ZdrojeEditovat

ReferenceEditovat

  1. HRUŠKA – TVRDÝ L. (2011): Industriální město v postindustriální společnosti. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s, Ostrava. 222 s. ISBN 978-80-904810-1-5.