Deindustrializace je definována jako dlouhodobý úbytek zaměstnanců ve výrobním sektoru. Je spjata s přesunem průmyslové výroby do jiných rozvojových států mimo velká města a s technologickými inovacemi ve výrobě. U obou těchto případů se zvyšuje počet i podíl zaměstnanců v nevýrobních sektorech. V druhé polovině 20. století se objevuje v Evropě.

Typy deindustrializace

editovat
  • Pozitivní deindustrializace je spjata s redukcí pracovních sil, výsledkem je růst produktivity práce.
  • Negativní deidustrializace se vyznačuje úpadkem výroby a uvolněním pracovní síly, která vede ke zvýšení nezaměstnanosti.

Důvody úpadku odvětví

editovat

Důsledky

editovat

Literatura

editovat