Dechový hudební nástroj je aerofon, u něhož je vzduch rozechvíván hráčovým dechem.

Klarinet
Historické flétny a píšťaly v expozici aerofonů, dechových nástrojů v Českém muzeu hudbyPraze.
Erke

Typy nástrojů editovat

Dechové nástroje se dělí do dvou hlavních kategorií:

Klasifikace editovat

Podle Sachs-Hornbostelova systému se dechové nástroje dělí podle způsobu tvoření tónů na dřevěné, žesťové (plechové) a jazýčkové, tedy podle způsobu tvorby tónu, či druhu nátrubku:

Označení skupin vychází z původně používaných materiálů, nástroje jsou však do skupin zařazovány podle konstrukce. Mezi dřevěné nástroje tak patří např. příčná flétna či saxofony, vyráběné nejčastěji z kovu.

Externí odkazy editovat