Otevřít hlavní menu

Daltonův zákon parciálních tlaků

(přesměrováno z Daltonův zákon)
Daltonův zákon parciálních tlaků

Daltonův zákon pojmenovaný po svém objeviteli Johnu Daltonovi zní:

Tlak směsi plynů je roven součtu jejich parciálních tlaků.

Vyjádřeno matematicky, celkový tlak P směsi n plynů můžeme definovat jako součet parciálních tlaků jednotlivých plynů obsažených ve směsi

kde představují parciální tlak(=částečný tlak) každého z plynů přítomných ve směsi.