Otevřít hlavní menu

Daňové právo (také berní právo) je odvětvím práva veřejného, tvoří základ práva finančního [1]. Lze jej chápat jako regulaci společenských vztahů, jejichž objektem jsou daně [2]. Daňové právo zahrnuje v širším slova smyslu kromě daní také další zákonem stanovené peněžní odvody (poplatky, cla a ostatní platby) [3]. Správu daní v České republice upravuje tzv. daňový řád [4].

Prameny daňového právaEditovat

Prameny práva daňového jsou právní normy regulující daňověprávní vztahy [5]. Jsou souborem pravidel zavazujících určitý okruh osob na konkrétním státním území k peněžním odvodům do veřejného rozpočtu [6]. Prameny daňového práva České republiky jsou:

Zásady daňového právaEditovat

Za zásady daňového práva lze považovat i obecné právní principy (zejména principy práva finančního). Hlavní zásadou daňového práva dle Listiny základních práv a svobod je v České republice ustanovení, podle kterého lze daně vybírat pouze na základě zákona. Charakteristické zásady daňového práva jsou tyto [7]:

Základní prvky daněEditovat

Daň je určitý druh právního vztahu. Prvky daně jsou charakteristické pro daňověprávní vztah, obsahují práva a povinnosti zúčastněných stran. Na základě ustavení těchto prvků je určen vznik, trvání a zánik daňověprávního vztahu [8] [9]. Těmito prvky jsou:

ReferenceEditovat

  1. VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: O právu, státě a moci. Praha: ASPI, 2009. 456 s. ISBN 978-80-7357-407-9. Kapitola 4.4 Daňové právo, s. 373-374. 
  2. RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa. Berní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 512 s. ISBN 1081-341-2008. Kapitola 1.8 Berní právo, s. 44. 
  3. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; MRKÝVKA, Petr; TOMAŽIČ, Ivan. Finanční a daňové právo. [s.l.]: Aleš Čeněk 525 s. Kapitola 2 Daňové právo, s. 298-299. 
  4. VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: O právu, státě a moci. Praha: ASPI, 2009. 456 s. ISBN 978-80-7357-407-9. Kapitola 4.4 Daňové právo, s. 380-381. 
  5. RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa. Berní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 512 s. ISBN 1081-341-2008. Kapitola 1.10 Prameny daňového práva, s. 47-54. 
  6. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; MRKÝVKA, Petr; TOMAŽIČ, Ivan. Finanční a daňové právo. [s.l.]: Aleš Čeněk 525 s. Kapitola 2 Daňové právo, s. 298-300. 
  7. RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa. Berní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 512 s. ISBN 1081-341-2008. Kapitola 1.11 Zásady berního práva, s. 54-56. 
  8. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; MRKÝVKA, Petr; TOMAŽIČ, Ivan. Finanční a daňové právo. [s.l.]: Aleš Čeněk 525 s. Kapitola 2 Daňové právo, s. 298-299. 
  9. RADVAN, Michal. Finanční právo a finanční správa. Berní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 512 s. ISBN 1081-341-2008. Kapitola 1.5 Prvky daně, s. 30-36.