Daňová asignace je vládní nástroj v rukách daňového poplatníka, který díky volbě [daňové asignaci] cíluje předem státem stanovou část z jeho vlastní odváděné daňové povinnosti na existující veřejně prospěšné projekty. Svou daňovou asignací vyjadřuje důležitost a důvěru danému projektu. Dosud nebyla daňová asignace v České republice ustanovena zákonem (k 9. 6. 2010).

Nevýhody:

  • Zvýšení nákladů ze strany státu – administrativa.
  • Zvýšení nákladů ze strany obecně prospěšných projektů – úsilí o publicitu.
  • Částečná ztráta státní kontroly – přenesení odpovědnosti na daňové poplatníky.

Výhody:

  • Odlehčení státnímu aparátu – přenesení odpovědnosti na daňové poplatníky.
  • Efektivnost vládních výdajů – rozhodování o efektivitě je uskutečňováno ze strany daňového poplatníka. Jen on sám ví, co je pro něj nejlepším řešením.
  • Odlehčení všeobecného napětí – daňový poplatník má šanci být účasten procesu řízení vládních výdajů.