DSL modem

DSL modem (anglicky Digital Subscriber Line Transceiver) neboli modem pro digitální zákaznickou přípojku je zařízení používané k připojení počítače k DSL lince. Umožňuje-li modem připojení více počítačů, označujeme ho jako DSL router. DSL modem funguje jako ADSL terminál nebo ATU-R, jak ho nazývají telefonní společnosti. Používá se i zkratka NTBBA (network termination broad band adapter). Jelikož je DSL modem bridge, může používat MAC adresu připojeného počítače (tzv. klonování MAC adresy).

Westell Model 6100 ADSL modem

Srovnání s klasickým (hlasovým) modememEditovat

Tato dvě zařízení, DSL modem a modem pro vytáčené připojení, slouží témuž účelu, ale liší se v jistých ohledech:

  • DSL modemy jsou málokdy součástí počítače, ale jsou místo toho připojeny k počítači přes ethernetový port (pak se ale už jedná o DSL router, jehož je modem součástí), nebo případně přes USB port, zatímco klasické modemy jsou většinou zabudovány do počítače nebo jsou připojeny pomocí sériového portu
  • Microsoft Windows a další operační systémy obvykle nerozpoznají připojené DSL modemy, proto jsou potřeba ovladače od výrobce. Routery mohou být nastaveny ručně, například použitím webového rozhraní s propojením pomocí ethernetového kabelu. Někdy je možné je nastavit pomocí UPnP. V DSL modemech je obvykle nutné nastavit parametry digitální linky, ale některé disponují i autodetekcí.
  • DSL modemy používají frekvence od 25 kHz až 1 MHz (viz Asymetric Digital Subscriber Line) či až 30 MHz (VDSL), aby přenášené informace nerušily hlasový hovor, který je přenášen na frekvenci 0-4 kHz. Tím se liší od klasických modemů, které používají pro přenos dat hlasové pásmo a není tak možné zároveň telefonovat i přenášet data.
  • DSL modemy mají různou rychlost datového přenosu, od stovek kilobitů za sekundu, až po mnoho megabitů, zatímco klasické modemy jsou limitovány na pouhých 56 kbit/s
  • DSL modemy fungují pouze na specifické přípojce, která je propojena s DSLAMem, zatímco klasické modemy mohou pracovat s jakoukoliv hlasovou telefonní linkou kdekoliv na světě
  • DSL modemy jsou závislé na protokolu použitém na konkrétní lince, a proto nemusí fungovat na jiné lince (ani když je od stejné společnosti), zatímco většina klasických modemů využívá mezinárodní standardy a umí najít standard, který funguje

Většina těchto rozdílů není pro zákazníky důležitá, kromě vyšší rychlosti DSL a možnosti používat telefon zároveň se spuštěným počítačem.

Protože telefonní linka obvykle nese DSL i přenos lidského hlasu (v telefonní lince) musejí se používat filtry pro oddělení (DSL filter).

Hardwarové komponentyEditovat

 
Tištěný spoj ADSL modemu

S rozvojem technologií byly veškeré potřebné obvody umístěny do jediného čipu.

Komponenty potřebné k provozuEditovat

Další funkceEditovat

Kromě připojení k ADSL má mnoho modemů ještě další funkce:

Mnoho ADSL modemů si může upravit vlastní firmware tak, aby podporoval další funkce, nebo aby opravil stávající problémy. Toto se dá udělat pomocí sítě, nebo použitím vyhledávání seriálového připojení.

VýrobciEditovat

V současné době je Tchaj-wan největším výrobcem ADSL modemů na světě. ODM hraje velkou roli kvůli různým návrhům. Následuje výčet nejznámějších výrobců.

Externí odkazyEditovat