DC-DC měnič

měnič napětí stejnosměrného proudu
(přesměrováno z DC/DC měnič)

Pojmem DC/DC-měnič nebo také stejnosměrný měnič se obvykle označuje elektronický měnič napětí určený pro změnu velikosti stejnosměrného napětí nebo proudu, obecně pro převod mezi různými stejnosměrnými napájecími soustavami. Pro spínání se používají tranzistory a diody, jako zásobníky energie při převodu se používají cívky a kondenzátory, pro galvanické oddělení se používají pulsní transformátory.[1]

Použití

editovat

DC/DC měniče se nacházejí ve spínaných zdrojích např. v napájecích zdrojích PC, v noteboocích, v mobilních telefonech a v jejich zdrojích, v nabíječkách baterií a v nejrůznější jiné spotřební elektronice. Jejich hlavní výhoda spočívá kromě vysoké účinnosti také v malé hmotnosti a rozměrech. Velmi důležitou roli hrají v bateriových zařízeních, kde by při použití lineárních regulátorů napětí byla životnost baterií mnohem kratší, protože velká část energie by byla zmařena nežádoucí přeměnou na teplo. V moderních síťových zdrojích se používají DC/DC měniče také jako aktivní usměrňovače, aby byl dosažen odběr sinusového proudu s účiníkem blízkým jedné.[2]

Konstrukce

editovat

Nejčastěji se používají následující topologie:

Bez galvanického oddělení

editovat
 
Snižovač napětí
  • Nábojová pumpa – topologie pro velmi nízké výkony (proud řádu jednotek miliampérů.) Výhodou je konstrukce bez cívek – jako zásobník energie využívá kondenzátory.
  • Snižovač napětí – (angl. step-down- nebo buck-converter)
  • Zvyšovač napětí – (angl. step-up- nebo boost-converter)
  • Invertor (angl. buck-boost – umožňuje zvyšování i snižování napětí, obrací polaritu napětí)
  • Bezrozptylový měnič – výstupní napětí může být vyšší nebo nižší než vstupní, polarita zůstává stejná
  • Obousměrný měnič – umožňuje přenos napětí oběma směry, tj. výstup může fungovat jako vstup a naopak. Použití např. při řízení motorů s možností rekuperačního brždění.
  • Bezrozptylový invertor (Ćuk) – obrací polaritu vstupního napětí
 
Základní schéma blokujícího měniče s impulsním transformátorem

S galvanickým oddělením

editovat

Reference

editovat
  1. HAMMERBAUER, Jiří. Elektronické napájecí zdroje a akumulátory. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1998. ISBN 80-7082-411-5. 
  2. MARTIŠ, Jan. Zvyšování účinnosti a optimalizace výkonových pulzních měničů. Brno, 2018. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Vedoucí práce doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.. Dostupné online.

Literatura

editovat

Externí odkazy

editovat