Džíva Gósvámí

indický filozof

Šríla Džíva Gósvámí (dévanágarí जीव गोस्वामी, Jīva Gosvāmī, 1513 – 1598) byl synovec Rúpy a Sanátany Gósvámích. Byl filozofem a učitelem (áčárjou) v gaudíja-vaišnavské učednické posloupnosti od Čaitanji Maháprabhua. A. Č. Bhaktivédánta Svámí o Džívovi prohlásil, že je největším filozofem na světě.[1]

ŽivotEditovat

Džíva se pravděpodobně narodil v roce 1513 v Rámakéli. Jeho otec Šrí Vallabha, (známý také jako Anupama) byl mladším bratrem Rúpy a Sanátany Gósvámích. Od svého útlého věku se Džíva zajímal o Šrímad Bhágavatam. V Navadvípu studoval sanskrt a obešel celou oblast známou jako Navadvíp-dhám, což je posvátné místo narození Šrí Čaitanji. Poté sanskrt studoval ve Váránasí pod vedením Madhusúdany Vačáspatiho. Po dokončení studií odešel do Vrindávanu, kde přijal útočiště u svých slavných strýců, Rúpy a Sanátany Gósvámích.

Je řečeno, že Džíva sestavil nejméně dvacet pět knih a přes 400 000 veršů. Jeho nejznámější díla jsou pravděpodobně Šat Sandarbha (Šrí Bhágavata Sandarbha) a Gópála-čampú. Když Sanátana Gósvámí sepsal svůj komentář ke Šrímad-Bhágavatamu známý jako Vaišnava-tóšaní, dal ho Džívovy, aby ho redigoval. Džíva Gósvámí založil ve Vrindávanu slavný chrám Rádhá-Dámódara a po odchodu Rúpy a Sanátany Gósvámích se stal hlavním učitelem a vůdcem všech vaišnavů v Bengálsku.

Šrí Džíva Gósvámí dostal zasvěcení (díkšu) od Rúpy Gósvámího. Je jedním z nejpřednějších gaudíjských vaišnavů. Založil Višva vaišnava rádžja šabhua vyučoval sanskrt i vaišnavskou filozofii. Svým rozsáhlým vzděláním přitahoval učence z celé Indie, aby studovali ve Vradži (Vridávanu).

Literární přínosEditovat

 • Hari-námámrta-vjákarana (Hari-nāmāmṛta-vyākaraṇa) - kniha sanskrtské gramatiky. Každá slabika a každé slovo je vysvětleno ve vztahu ke Kršnovi a Jeho zábavám.
 • Sútra-máliká (Sūtra-mālikā) - gramatické dílo, které pojednává o odvozování (derivaci) sanskrtských slov.
 • Dhátu-sangraha (Dhātu-sangraha) - dílo o slovesných kořenech sanskrtských slov.
 • Rádhá-Kršna Arčana Čandrika
 • Rasámrta-šéša (Rasāmṛta-śeṣa)- dílo o sanskrtské kompozici, je založeno na Sahitja Darpaně od Višvanátha Kavirádže, ale používá mnoho vlastních příkladů a příkladů ostatních Gósvámích.
 • Mádhava-mahótsava (Śrī Mādhava-mahotsava) - dílo popisující korunovaci Rádhy jako královny Vrindávanu.
 • Sankalpa-kalpadruma - vysvětlení osmero denních zábav Rádhy a Krišny (ašta-kalija-lílá) formou modliteb.
 • Gópála-virudávalí (Gopāla-virudāvalī) - krátká báseň, která oslavuje slávu Pána Gópály (Kršny) ve 38 verších.
 • Bhávártha-súčaka-čampú (Bhāvārtha-sūcaka-campū)
 • Jógasára-stava-tíká (Yogasāra-stava-ṭīkā)
 • Gópála-tápaní-tíka (Sukha-bódhiní) - komentář ke Gópála-tápaní Upanišadě (Gopāla-tāpanī-ṭīkā, Sukha-bodhinī)
 • Dig-daršaní-tíká - komentář k Brahma Samhitě (Brahma-samhitā-ṭīkā)
 • Durgama-sangamaní - komentář k Bhakti Rasámrta Sindhu (Bhakti-rasāmṛta-sindhu-ṭīkā, Durgama-sangamanī)
 • Lóčana-róčaní - komentář k Udžvala-nílamani (Ujjvala-nīlamaṇi-ṭīkā, Locana-rocanī)
 • Agni-puránastha-gájatrí-bhášja - komentář ke Gájatrí mantře jak je popsaná v Agni Puráně
 • Padma-puránókta Krišna-páda-padma-čihna - popis lotosových nohou Pána z Padma Purán
 • Šrí Rádhika-kára-páda-sthita-padma-čihna - popis lotosových nohou Rádhy
 • Gópála-čampú (Gopāla-campū) - poetické dílo rozdělené do dvou částí. První část (Púrva-čampú), která má 33 kapitol, popisuje Kršnovy zábavy ve Vrndávanu. Druhá část (Uttara-čampú) má 37 kapitol a popisuje Kršnovy zábavy po tom co odešel z Vrindávanu. Popisuje odloučení obyvatel Vrindávanu od Kršny.
 • Sarva-samvádiní (Sarva-saṁvādinī) - komentář k Šat-sandarbě

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Stručný životopis je inspirován informacemi ze stránek Hnutí Hare Krišna v ČR (sekce: Osobnosti)
Některé informace o literárních dílech byly převzaty z anglického vydání Čaitanja Čaritámrity

 1. Vaiṣṇavové jsou zdaleka nejvĕtšími filosofy na svĕtĕ a nejvĕtším z nich byl Śrīla Jīva Gosvāmī Prabhu, ČČ Ádi 7.102, význam

LiteraturaEditovat

 • ANANTA ŠAKTI DÁS, VIŠÁKHÁ DEVÍ DÁSÍ, Vaišnavští světci (Vaishnava Saints), Torchlight Publishing, 2003.
 • DÁSA GÓPÍPARANÁDHANA, Tattva Sandarbha, s původními texty v latinské transliteraci, anglickými synonymy, překlady a výklady založenými na komentáři Baladevy Vidjábhúšany, Giriraja Publishing, 2013.
 • DÁSA, KUŠAKRATHA, Tattva Sandarbha, s původními texty v latinské transliteraci, anglickými synonymy a překlady, RASBIHARI LAL & SONS, 2007.
 • DÁSA, KUŠAKRATHA, Bhagavat Sandarbha, s původními texty v latinské transliteraci, anglickými synonymy a překlady, RASBIHARI LAL & SONS, 2007, 2 svazky.
 • DÁSA, KUŠAKRATHA, Paramátma Sandarbha, s původními texty v latinské transliteraci, anglickými synonymy a překlady, RASBIHARI LAL & SONS, 2006, 2 svazky.
 • DÁSA, KUŠAKRATHA, Kršna Sandarbha, s původními texty v latinské transliteraci, anglickými synonymy a překlady, RASBIHARI LAL & SONS, 2006, 3 svazky.
 • DÁSA, KUŠAKRATHA, Bhakti Sandarbha, s původními texty v latinské transliteraci, anglickými synonymy a překlady, RASBIHARI LAL & SONS, 2007, 2 svazky.
 • DÁSA, KUŠAKRATHA, Príti Sandarbha, s původními texty v latinské transliteraci, anglickými synonymy a překlady, RASBIHARI LAL & SONS, 2007, 2 svazky.
 • NARAHARI ČAKRAVARTÍ, Bhakti-ratnákara (v bengálštině), vydáno spol. Gaudiya Mission, Kolkata, 1986.
 • PRABHUPÁDA, A. Č. BHAKTIVÉDÁNTA SVÁMÍ, Šrí Čaitanja Čaritámrita od Krišnadáse Kavirádže Gósvámího, s původním bengálskými a sanskrtskými texty, přepisem do latinského písma, s českými synonymy, překlady a podrobnými výklady, The Bhaktivedanta Book Trust, 2007-2011, 4 svazky.
 • ROSEN, STEVEN J., Šest Gósvámích z Vrindávanu (The Six Goswamis of Vrindavan), Rasabihari Lal & Sons, 2002.
 • SWÁMÍ BHÁNU, Gópála-čampú od Džívy Gósvámího, anglický překlad, SRI VAIKUNTHA ENTERPRISES, 2010.
 • Bengálské spisy Šrí Čaitanja Čaritámrita od Krišnadáse Kavirádže Gósvámího, Šrí Čaitanja Bhágavata od Vrindávany Dáse Thákura a Šrí Čaitanja Mangala od Lóčany Dáse Thákura.

Související článkyEditovat