Dějiny filosofie (učebnice)

učebnice

Dějiny filosofie (rusky История философии) je sovětská učebnice, která byla připravena kolektivem autorů z Filozofického ústavu Akademie věd SSSR a získala slangový název „šedá kobyla“ (rusky серая лошадь),[1][2][3] protože tato učebnice v ruském vydání měla šedou obálku[4] a zůstala v paměti mnohých pokolení sovětských studentů-filozofů jako pomocnice, co je dostane z úzkých a vyveze z potíží na zkouškách (rusky на экзаменах вывозит).[5]

Dějiny filosofie
Autorkolektiv autorů
Původní názevIstorija filosofii
PřekladatelMilena Kirschnerová
Věra Kleslová
L Hana Malínská
Marie Rottová
Zora Rozehnalová
Hana Malínská
Jaroslav Vlček
ZeměSovětský svaz
Jazykruština
EdiceGeorgij Alexandrov, Bernard Bychovskij, Pavel Judin, Mark Mitin
Žánrodborná literatura
VydavatelPolitizdat
Datum vydání1941 (1. a 2. svazky)
1943 (3. svazek)
Český vydavatelSvoboda
Česky vydáno1950, 1952
Počet stran512 (1. svazek)
518 (2. svazek)
Předchozí a následující dílo
Dějiny filosofie (1957–1965)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Autoři a obsah editovat

Dílo se vydávalo (ale nebylo dokončeno) v letech 1940–1942.[6] Kniha byla vydána ve třech svazcích za redakce Georgije Alexandrova, Bernarda Bychovského, Pavla Judina a Marka Mitina. První svazek podává obraz vývoje antické a středověké filozofie. Druhý svazek pojednává o dějinách filosofie XV.–XVIII. století. Třetí svazek byl věnován takzvané "klasické německé filozofii" (německý idealismus a Ludwig Feuerbach), filozofii XIX. století (západní Evropa a USA) a učením představitelů utopického socialismu.

Česky vyšly pouze dva svazky v nakladatelství Svoboda. Překlad revidoval a předmluvou opatřil Jindřich Zelený.

Hodnocení editovat

Učebnice byla vřele uvítána jak vědci, tak i širokou sovětskou veřejností.[7][8] Například akademik Vladimir Vernadskij po přečtení 1. a 2. svazků řekl, že jsou lepší a zajímavější, než od nich očekával.[7] Sovětští historikové filozofie vysoce hodnotili tuto učebnici jako „cenné zobecňující dílo“,[6] které přispívá k osvojování filozofického dědictví, ke studiu filozofického myšlení minulosti i současnosti.[9] Učebnice byla vyznamenána Stalinovou cenou[2] a těšila se velké oblibě mezi sovětskými studenty.[1][5]

Vydání Dějin filosofie bylo významnou událostí ve filozofickém životě té doby.
Выход в свет «Истории философии» стал крупным событием в философской жизни того времени.

—  Vladimir Pustarnakov, Zvláštnosti filozofických studií na konci 30. a v první polovině 40. let[10]

Podle mínění prof. Vadima Sadovského není tato učebnice zcela zastaralá dokonce ani dnes.[3]

Dlouho před rozpadem Sovětského svazu „šedý kůň“ postupně dělá místo novějším učebnicím mladší generace pedagogů na Filosofické fakultě Lomonosovovy univerzity, jako jsou například učebnice „Filozofie starověkého světa”[11] prof. Čanyševa, „Formování středověké filozofie” Gennadije Majorova,[12] „Středověká filozofie”[13] a „Evropská filozofie XV.—XVII. století”[14] prof. Vasilije Sokolova, „Západoevropská filozofie XVIII. století”[15] prof. Vitalije Kuzněcova aj.

Kritika editovat

Redaktor českého překladu učebnice Jindřich Zelený psal, že její svazky byly vypracovány několik let před významným projevem Andreje Ždanova[16][17][18] ve filozofické diskusi roku 1947 a v určité míře obsahují závažné nedostatky, za něž podrobil Ždanov kritice knihu Georgije Aleksandrova Dějiny západoevropské filosofie. Jindřich Zelený při ospravedlňování českého vydání učebnice praví:

Přesto českému čtenáři, který bude mít tyto nedostatky knihy stále na paměti, poslouží překlad obou svazků Dějin filozofie jako cenna pomůcka zejména bogatým faktickým materiálem. Po prvé dostává do rukou — i když se značnými nedostatky — zevrubný soustavný výklad rozsáhlého období vývoje filosofie z vědeckého materialistického hlediska.[19]
— Jindřich Zelený: předmluva k učebnici Dějiny filosofie.

Zákaz 3. svazku editovat

Osobní nepřítel Georgije Aleksandrova prof. Zinovij Beleckij, vedoucí katedry dialektického a historického materialismu na Moskevské státní univerzitě, napsal dopis Stalinovi, kde obviňoval autory učebnice z seriózních teoretických a ideologických chyb. Výsledkem se stalo Usnesení ÚV KSSS o nedostatcích III. svazku Dějin filosofie.[5][20] V tomto dokumentu byla kniha ostře kritizována.[21][8] ÚV KSSS v roce 1944 odsoudil 3. svazek učebnice za hrubé chyby při hodnocení klasické německé filozofie a Stalinova cena byla tomuto svazku odebrána.[5]. Usnesení ÚV KSSS bylo uveřejněno v časopise Bolševik[22] a pak přeloženo do cizích jazyků.[23] Text tohoto stranického dokumentu připravil Pjotr Pospelov. Cena byla odebrána jen třetímu svazku a nebyla udělena 6. svazku, který byl věnován ruské filozofii a nominován na Stalinovu cenu v roce 1944.[24][25][5]

Odborná literatura věnovala velkou pozornost okolnostem odebrání Stalinovy ceny, ale současní autoři nemají jednotný názor na skutečnou příčinu zákazu 3. svazku.[26] Značného rozšíření dostalo hledisko, že autoři knihy se stali oběťmi stalinských represí vůči volnomyšlenkářským intelektuálům.[5] Tohoto názoru se přidržoval například prof. Alexandr Ogurcov.[7] Tato interpretace událostí byla podrobena kritice v článku Gennadije Batygina a Inny Děvjatko z roku 1993.[5]

Pokud známe jen text usnesení a porovnáváme jej s koncepcí třetího svazku, nemůžeme pochopit, proč strana, k čertu, projevila zájem o Hegela v těžkých letech války. Odpověď je jednoduchá: Hegelova filozofie byla zapotřebí k řádnému revolučnímu převratu a novému řešení základní otázky sovětské filozofie — otázky moci.
Зная только текст постановления и сопоставляя его с концепцией третьего тома, невозможно понять, на кой черт партия заинтересовалась Гегелем в тяжелые годы войны. Ответ прост: философия Гегеля понадобилась для очередного революционного переворота и нового решения основного вопроса советской философии — вопроса о власти.[5]

—  Gennadij Batygin a Inna Děvjatko: Proč byl zakázán 3. svazek Dějin filosofie?

Podle zkoumání G. Batygina a I. Děvjatko bylo usnesení ÚV KSSS výrazem boje o moc mezi dvěma skupinami v sovětské filozoficko-byrokratické hierarchie. Jednu skupinu tvořili stoupenci Georgije Aleksandrova a Pospelov, který byl Aleksandrovovým přítelem, možná i šéfem. Na druhé stránce konfliktu byli Mark Mitin a Pavel Judin. Před usnesením ÚV KSSS Mark Mitin zastával funkci ředitele Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS a Pavel Judin byl ředitelem Filozofického ústavu AV SSSR. Georgij Alexandrov a jeho lidé si vytkli za úkol vystřídat ve vládě Judinovu skupinu. Kritika 3. svazku a příprava textu usnesení ÚV KSSS Pospelovem byly vykonstruovaným procesem za účelem změny filozofického vedení. Když si Georgij Malenkov zavolal autory a redaktory učebnice, Alexandrovova skupina svedla vinu na Judina a Mitina, což mělo za následek jejich propuštění. Do úřadu ředitele FÚ AV SSSR nastoupil Alexandrovův stoupenec Vasilij Svetlov, zatímco místo Marka Mitina obsadil člen Alexandrovova týmu Vladimir Kružkov. Na rozdíl od Judina a Mitina, Alexandrov nejen zůstal nositelem Stalinovy ceny jako redaktor dvou nevinných (rusky безгрешные) prvních svazků, ale i zachoval svůj úřad vedoucího oddělení propagandy a agitace Ústředního výboru KSSS. Od té doby převzali vedoucí úlohu v sovětské filozofii lidé Georgije Alexandrova: Grigorij Vaseckij, Michail Iovčuk, Vladimir Kružkov, Pjotr Fedosejev.[5]

Odborník na dějiny sovětské filozofie Sergej Korsakov vyslovil stejný názor na události roku 1944. Korsakov zdůrazňuje, že odebrání Stalinovy ceny třetímu svazku učebnice bylo jen špičkou ledovce, za níž se skrýval mocenský zápas ve filozoficko-politickém vedení Sovětského svazu. Usnesení ÚV KSSS znamenalo vítězství Alexandrovovy skupiny v jejím boji proti skupině Mitina–Judina a bylo provázeno zatčením i represemi šesti Mitinových stoupenců.[2]

Po zákazu 3. svazku začal FÚ AV SSSR přepracovávat tuto knihu a připravovat nové mnohosvazkové dílo, což trvalo asi 10 let. Výsledkem se stalo šest svazků Dějin filosofie za redakce Michaila Dynnika aj.[5]

Překlad do češtiny editovat

České vydání vyšlo roku 1950 (1. svazek) a 1952 (2. svazek).

 • Dějiny filosofie (původním názvem: Istorija filosofii I). Redakce : Georgij Alexandrov, Bernard Bychovskij, Pavel Judin, Mark Mitin; překlad : Milena Kirschnerová, Věra Kleslová, Hana Malínská, Marie Rottová a Zora Rozehnalová; Překlad revidoval a předmluvou opatřil Jindřich Zelený. 1., autorisované vyd. Svazek I (Filosofie antické a feudální společnosti). Praha: Svoboda, 1950. 
 • Dějiny filosofie (původním názvem: Istorija filosofii II). Redakce : Georgij Alexandrov, Bernard Bychovskij, Pavel Judin, Mark Mitin; překlad : Hana Malínská a Jaroslav Vlček. 1., autorizované vyd. Svazek II ("Filosofie XV.—XVIII. století"). Praha: Svoboda, 1952. 2 svazky (518 s.). 

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b Вазюлин 2004.
 2. a b c Корсаков.
 3. a b Садовский 1993.
 4. Viz obrázek
 5. a b c d e f g h i j Батыгин a Девятко 1993b.
 6. a b Jovčuk 1976, s. 646.
 7. a b c Огурцов 1989.
 8. a b Огурцов 2003.
 9. Jovčuk 1976, s. 643.
 10. Пустарнаков 2001, s. 595.
 11. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. Учебник для вузов. М., 1999. ISBN 5-06-003414-3
 12. МАЙОРОВ, Г. Г. Формирование средневековой философии. 1. vyd. Moskva: Мысль, 1979. 431 s. Dostupné online. (rusky) 
 13. SOKOLOV, Vasilij. Středověká filozofie. Překlad : Vilém Herold a Václava Steindlová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988. 476 s. 
 14. Европейская философия XV—XVII вв. М., 1984; изд. 2-е, испр. и допол. М., 1996 — ISBN 5-06-002853-4; изд. 3-е, испр., 2002.
 15. Кузнецов В. Н., Мееровский Б. В., Грязнов А. Ф. Западноевропейская философия XVIII века: Учеб. пособие для студентов филос. фак. ун-тов. — М.: Высшая школа, 1986. — 400 с. — 30 000 экз.
 16. Ždanov 1952.
 17. Zhdanov.
 18. Shdanow 1951.
 19. Zelený 1950, s. 6.
 20. Батыгин a Девятко 1993a.
 21. Stručný filosofický slovník, s. 351.
 22. O nedostatcích a chybách.
 23. On the shortcomings and mistakes.
 24. Яхот 1991.
 25. Yakhot 2012.
 26. Касьян 2011.

Literatura editovat

v češtině
v ruštině

Související články editovat

Externí odkazy editovat