Athénský námořní spolek

(přesměrováno z Délský spolek)
Délský spolek krátce před vypuknutím peloponéské války

Athénský námořní spolek nebo také Attický námořní spolek, případně Délský spolek, bylo spojenectví přímořských a ostrovních starověkých řeckých obcí vedených Athénami. Poprvé byl založen v roce 478 př. n. l. a jeho cílem bylo osvobození řeckých oblastí Malé Asie z perského područí. Spolek zanikl roku 404 př. n. l. v souvislosti s úpadkem moci Athén po peloponéské válce.

Podruhé vznikl spolek v roce 378 př. n. l., ale především díky tomu, že Athény příliš uplatňovaly svou suverenitu a navíc volně zacházely s peněžními příspěvky členů, nenabyl zdaleka významu prvního.