Czech Made

české ocenění kvality

Ocenění Czech Made vydává Česká společnost pro jakost, z.s. (dále ČSJ), která je od července 2018 vlastníkem systému ověřování kvality výrobků a služeb a jejich označování značkou CZECH MADE. Do července 2018 bylo správcem značky CZECH MADE zájmové sdružení právnických osob Sdružení pro oceňování kvality, dříve pojmenované Sdružení pro Cenu České republiky za jakost.

Jaké je poslání tohoto ocenění Editovat

Ocenění Czech Made může získat služba nebo výrobek vyrobený obchodní společností nebo podnikatelem registrovaným v České republice. Značka potvrzuje, že označený výrobek splňuje požadavky směrnic SOK a že výrobce má vytvořeny předpoklady (například implementovaný systém jakosti) pro stabilitu vlastností rozhodných pro udělení této značky. Při udílení je také přihlédnuto k tomu, jak výrobek ovlivňuje životní prostředí a spotřebu energií.

Historie značky Editovat

V roce 2002 byla značka CZECH MADE přijata jako jedna z prvních značek kvality do Programu Česká kvalita – Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, který byl přijat usnesením vlády ČR č. 685 ze dne 26.6.2002. Tímto přijetím byla potvrzena nezávislost a důvěryhodnost značky CZECH MADE.

Garant značky Editovat

Program Česká kvalita je program garantovaný vládou ČR na podporu prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Funguje již od roku 2002. Jeho podstatou je existence jednotného systému značek, a to buď již existujících, nebo nově vznikajících, kterými jsou označeny produkty (výrobky nebo služby) nabízené na českém trhu. Tento program ve svých zásadách vychází z obdobného jednotného systému značek kvality, který v Německu úspěšně funguje již řadu let.

V České republice existuje vícero projektů na podporu odbytu českého zboží a služeb. Příkladem je známka Klasa, která je potvrzením vysoké jakosti. Dříve sloužila pro označení výrobků pocházejících z ČR (s podílem 100 % tzv. "české práce"), později se od tohoto konceptu kvůli nařčením z diskriminace ustoupilo. Další příklad je kvalitativní certifikace výrobků ve stavebnictví Osvědčeno pro stavbu.

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat