Cytochrom c (cyt c) je cytochrom (tedy protein s navázanou hemovou skupinou), jenž se účastní jako elektronový přenašeč v dýchacím řetězci buněčného dýchání (přítomný v mitochondriích). Jeho uvolnění z mitochondrií do okolní buňky je však signál pro zahájení programované buněčné smrti, tedy apoptózy.[1]

Cytochrom c
 
Krystalky cytochromu c izolovaného z tuňáka

Cytochrom c je velmi malý protein rozpustný ve vodě, snadno izolovatelný z mitochondrií. Na základě rozdílů ve stavbě molekuly cytochromu c (přesněji řečeno podle rozdílů v sekvenci genů pro cytochrom c) se v druhé polovině 20. století začaly vytvářet první fylogenetické stromy.[1]

Umístění cytochromu c v mitochondriích je přesně dané: nachází se v normálním stavu v mezimembránovém prostoru, volně navázán na vnější stranu vnitřní mitochondriální membrány. Vyměňuje si zde elektrony s dalšími členy dýchacího řetězce, především v rámci komplexu III a IV, tedy s cytochromem bc1 na jedné straně a s cytochromem aa3 na straně druhé.[1]

Reference

editovat
  1. a b c Hans Tuppy ; Gunther Kreil. ENCYCLOPEDIA OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, FOUR-VOLUME SET, 1-4. Příprava vydání Lennarz,W.J., Lane, M.D.. [s.l.]: [s.n.] Kapitola Cytochrome c. 

Externí odkazy

editovat