Cyklohexa-1,4-dien

chemická sloučenina

Cyklohexa-1,4-dien je cyklický uhlovodík. Za normální teploty je to bezbarvá čistá kapalina.

Cyklohexa-1,4-dien
Vzorec

Vzorec

Obecné
Systematický název cyklohexa-1,4-dien
Ostatní názvy 1,4-dihydrobenzen
Sumární vzorec C6H8
Vzhled bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 80,13 g/mol
Teplota tání -49,2 °C
Teplota varu 88 °C
Hustota 0,847 g/cm3
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Může být připraven redukcí benzenu roztokem sodíku či lithia v kapalném amoniaku. Lze ho snadno oxidovat na benzen. Hnací silou tohoto procesu je vznik aromatického systému.

V přírodě se vyskytuje jeho derivát γ-terpinen, který je obsažen např. v silicikoriandru nebo citrónu.