Corpus delicti

Tento článek je o věci důležité pro trestní řízení. Další významy jsou uvedeny na stránce Corpus delicti (rozcestník).

Corpus delicti (z lat., doslovně tělo deliktu), neboli předmět doličný, je určitá věc důležitá pro trestní řízení. Slouží k prokázání toho, zda se opravdu stal skutek, v němž je spatřován daný trestný čin, jde tedy především o přímý důkazní prostředek.

Každý, kdo má u sebe předmět doličný, je povinen jej na vyzvání orgánu činného v trestním řízení vydat (tzv. ediční povinnost, ta ovšem platí i vůči soudu v civilním procesu[1]), pokud by výzvě nevyhověl, je možno mu ji i proti jeho vůli odejmout. O vydání a odnětí věci se sepisuje protokol.[2] K získání předmětu doličného je možné vykonat i domovní nebo osobní prohlídku.[3]

ReferenceEditovat

  1. § 129 odst. 2 a § 130 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
  2. § 78 a 79 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „tr. ř.“)
  3. § 82 tr. ř.