Copywriting

Copywriting je tvorba reklamních a marketingových textů, které mají podpořit prodej výrobků a služeb.[1] Textař, který se zabývá oborem copywritingu, se označuje jako copywriter. Označení vzniklo spojením dvou slov: copy (v tomto významu reklamní sdělení) a writer (autor).

Copywriter píše texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů. Copywriteři jsou nejčastěji zaměstnáni jako kreativci v reklamních agenturách a větších webdesignérských firmách.

Pravidla copywritinguEditovat

Každé z reklamních médií má svá specifická pravidla psaní textů a reklamy. Obecně lze shrnout požadavky na reklamní text do následujících bodů:

  1. stylistická, pravopisná a gramatická správnost
  2. unikátnost a přínos pro čtenáře
  3. obsah důležitých informací
  4. pozitivní nádech
  5. důvěryhodnost
  6. přesvědčivost
  7. čtivost

Web copywritingEditovat

S nástupem internetového média se začal vyvíjet obor web copywritingu, tedy psaní pro web. Na webu lidé čtou jinak než v tisku a texty určené pro klasická média na webu obvykle nefungují. Je důležité si uvědomit, že lidé na internetu stránky vlastně nečtou, ale nejdříve je skenují očima a hledají kousky potřebných informací. Texty pro web musí být vhodně členěné s dostatečným zvýrazněním klíčových slov, seznamů, citací, nadpisů apod. Struktura, rozsah i formát se přizpůsobuje tak, aby výsledný text byl dobře skenovatelný očima. Při psaní se obyčejně využívá princip obrácené pyramidy a model AIDA. Web copywriter by měl znát základy SEO. Obor se postupem času tak rozmohl, že místo web copywriting a web copywriter se obecnějším termínem copywriting začalo označovat psaní pro web.

SEO copywritingEditovat

SEO copywriting je spojení techniky SEO a copywritingu. Tato činnost spočívá v optimalizaci textu webových stránek pro vyhledávače, který se nesoustředí pouze na zdrojový kód, ale na celkovou kvalitu obsahu webu. SEO copywriting se stará o aktuální, unikátní, zajímavý a pro čtenáře přínosný obsah. Klíčová slova je třeba umístit tak, aby byla dobře viditelná - v titulku stránky, hlavním nadpisu, podnadpisech, úvodním odstavci, alternativním popisku obrázků a jednou či dvakrát v textu. Je vhodné používat synonyma[2] a klíčová slova přirozeně skloňovat. Specifickým typem klíčového slova je long tail neboli dlouhý chvost. Nepřirozené texty obvykle vyhledávače již dokážou rozpoznat.

ReferenceEditovat

  1. HORŇÁKOVÁ. Copywriting. Kapitola Copywriting, s. 11–21.
  2. HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting. Brno: Computer Press, 2011. 252 s. ISBN 978-80-251-3269-2. Kapitola Optimalizace pro vyhledávače (SEO), s. 93–119. 

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat